Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin SD PIN SẠC 18650, 26650, 32700, 16340, 14500 ,v,v..
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
Lumens:
 • 1200Lumens
ChiếuXa:
 • 1000m
Bóng:
 • XP-LHI V3
Bảo hành:
 • 5 năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
Lumens:
 • 4000Lumens
ChiếuXa:
 • 400m
Bóng:
 • XM-L2 U3
Bảo hành:
 • 5 năm
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
Cổng sạc USB:
  Lumens:
  • 9500Lumens
  Bóng:
  • XP-LHDV6
  Bảo hành:
  • 5 năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng WASING WFL-H12 sử dụng 01 pin sạc Li-ion 26500-3.7v-5000mAh

  MSP: H12
  HSX:
  • WASING
  Pin:
  • Li-ion26650
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 1 năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Wasing LED Wasing WFL-H13 với 1000 Lumens _Chiếu xa 1000m

  MSP: WFL-H13
  HSX:
  • Ultrafire
  Pin:
  • 3.7v26650
  Lumens:
  • 1000Lumens
  ChiếuXa:
  • 1000m
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 1 năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire H8, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H8
  HSX:
  • WASING
  Pin:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 06 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Wasing H6, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H6
  HSX:
  • WASING
  Pin:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 1 năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Wasing H5, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H5
  HSX:
  • WASING
  Pin:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 1 năm
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire H7, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H7
  HSX:
  • WASING
  Pin:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • Cree LED
  Bảo hành:
  • 06 tháng
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire 109-(XH-P50) với 1000lumens chiếu xa 800m _Made in Thailand

  MSP: 109-(XH-P50)
  HSX:
  • Ultrafire
  Pin:
  • 3.7v26650
  Cổng sạc USB:
   Lumens:
   • 1000Lumens
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 06 tháng
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Ultrafire T3 (XH-P50) bóng 1000lumens chiếu xa 500m_Made in Thailand

   MSP: T3 (XH-P50)
   HSX:
   • Ultrafire
   Pin:
   • Li-Ion
   Cổng sạc USB:
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến500m
    Bóng:
    • Cree LED
    Bảo hành:
    • 06 tháng
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    starstarstarstarstar
    Giá: 370.000 đ đ Giá cũ: 370.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T13 SS-T40 bóng CreeLED với 2000lumens chiếu xa 1000m

    MSP: T13 SS-T40
    HSX:
    • Ultrafire
    Pin:
    • Li-Ion
    Cổng sạc USB:
     Lumens:
     • 2000Lumens
     ChiếuXa:
     • 1000m
     Bóng:
     • Cree LED
     Bảo hành:
     • 1 năm
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: 569.000 đ đ Giá cũ: 569.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T12 (SS-T40) bóng CreeLED với 3000 lumens chiếu xa 1000m

     MSP: T12 (SS-T40)
     HSX:
     • Ultrafire
     Pin:
     • 3.7v-32700
     Cổng sạc USB:
      Lumens:
      • 3000Lumens
      ChiếuXa:
      • 1000m
      Bóng:
      • Cree LED
      Bảo hành:
      • 1 năm
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      starstarstarstarstar
      Giá: 529.000 đ đ Giá cũ: 529.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T8 (XM-P50) bóng CreeLED với 800 lumens chiếu xa 250m

      MSP: T8 (XM-P50)
      HSX:
      • Ultrafire
      Pin:
      • 3.7v18650
      Cổng sạc USB:
       Lumens:
       • 800Lumens
       ChiếuXa:
       • đến250m
       Bóng:
       • Cree LED
       Bảo hành:
       • 03 tháng
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       starstarstarstarstar
       Giá: 289.000 đ đ Giá cũ: 289.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T10 (XM-P90) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

       MSP: T10 (XM-P90)
       HSX:
       • Ultrafire
       Pin:
       • 3.7v26650
       Cổng sạc USB:
        Lumens:
        • 800Lumens
        ChiếuXa:
        • đến300m
        Bóng:
        • Cree LED
        Bảo hành:
        • 06 tháng
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        starstarstarstarstar
        Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

        Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T7 (XM-P70) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

        MSP: T7 (XM-P70)
        HSX:
        • Ultrafire
        Pin:
        • 3.7v26650
        Cổng sạc USB:
         Lumens:
         • 1000Lumens
         ChiếuXa:
         • đến300m
         Bóng:
         • Cree LED
         Bảo hành:
         • 06 tháng
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         starstarstarstarstar
         Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Pin sạc 3.7v 26550 Ultrafire T15 (XM-P50) bóng CREELED với 1000 lumens

         MSP: T15 (XM-P50)
         HSX:
         • Ultrafire
         Pin:
          starstarstarstarstar
          Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin AA Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

          MSP: EA41
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • AA
          Lumens:
          • 1020lumens
          ChiếuXa:
          • đến 335m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 với 900lumesn chiếu xa 190m

          MSP: EC11
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          • CR123A
          Lumens:
          • 900lumens
          ChiếuXa:
          • đến 190m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sửng dụng pin 18650 Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

          MSP: EC22
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1000Lumens
          ChiếuXa:
          • đến 185m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

          MSP: EC30
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1800Lumens
          ChiếuXa:
          • đến220m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m

          MSP: MH20
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1000Lumens
          ChiếuXa:
          • đến220m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m

          MSP: MT21C
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1000Lumens
          ChiếuXa:
          • đến 185m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m

          MSP: P10GT
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 900lumens
          ChiếuXa:
          • đến 286m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m

          MSP: P12
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1000Lumens
          ChiếuXa:
          • đến 232m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 hoặc CR123A Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng

          MSP: P20
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          • CR123A
          Lumens:
          • 800Lumens
          ChiếuXa:
          • đến220m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
          • ChốngNước
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire TM-E8 (XML-T6) bóng CREE LED / Bảo hành 6 tháng

          MSP: TM-E8
          HSX:
          • Ultrafire
          Pin:
          • 3.7v18650
          ChiếuXa:
          • đến250m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 03 tháng
          Chỉnh:
          • 3chế độ
          Xuất xứ:
          • Thái Lan
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-E12 (XML-T6) bóng CREELED Made in Thailand| Bảo hành 3 tháng

          MSP: HY-E12
          HSX:
          • Ultrafire
          Pin:
          • 3.7v18650
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 03 tháng
          Chỉnh:
          • 3chế độ
          Xuất xứ:
          • Thái Lan
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-199 bóng XML-T6 Made in Thailand | Bảo hành 6 tháng

          MSP: HY-199
          HSX:
          • Ultrafire
          Pin:
          • 3.7v18650
          ChiếuXa:
          • đến250m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 06 tháng
          Xuất xứ:
          • Thái Lan
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

          Đèn pin Nitecore EC20 sử dụng pin sạc 18650-3.7v bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

          MSP: EC20
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 960Lumens
          ChiếuXa:
          • đến220m
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 5 năm
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

          Đèn pin Nitecore EC23 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

          MSP: EC23
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • 3.7v18650
          Lumens:
          • 1800Lumens
          ChiếuXa:
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

           Đèn pin Nitecore P15 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

           MSP: P15
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           Lumens:
           • 430Lumens
           ChiếuXa:
           • đến280m
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

           Đèn pin Nitecore P16TAC sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

           MSP: P16TAC
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           Lumens:
           • 1000Lumens
           ChiếuXa:
           • đến300m
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

           Đèn pin đội đầu siêu sáng WASING WFL-H11 sử dụng 1 pin sạc Li-ion 26650-3.7v-5000mAh chính hãng

           MSP: WFL-H11
           HSX:
           • WASING
           Pin:
           • Li-ion26650
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 1 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng LED LENSER F1R sử dụng pin sạc Li-ion CR123A và có cổng sạc USB

           MSP: F1R
           HSX:
           • LedLenser
           Pin:
           • Pin sạc
           • CR123A
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 2.120.000 đ đ Giá cũ: 2.120.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng LED LENSER M3R sử dụng pin sạc Li-ion 10440 (AAA) 3.7v

           MSP: M3R
           HSX:
           • LedLenser
           Pin:
           • Pin sạc
           Thấu kính:
           • lồi
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.590.000 đ đ Giá cũ: 1.590.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng LED LENSER P7R sử dụng pin sạc Li-ion 18650 -3.7v

           MSP: P7R
           HSX:
           • LedLenser
           Pin:
           • 3.7v18650
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 5 năm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           starstarstarstarstar
           Giá: 2.190.000 đ đ Giá cũ: 2.190.000 đ đ

           Đèn pin Nitecore MT42 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

           MSP: MT42
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           Lumens:
           • 1800Lumens
           ChiếuXa:
            Bóng:
            • Cree LED
            Bảo hành:
            • 5 năm
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

            Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH4 với 200Lumens chiếu xa 130m

            MSP: MH4
            HSX:
            • LedLenser
            Pin:
            • AA
            Lumens:
            • 200Lumens
            ChiếuXa:
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 5 năm
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

             Đèn pin Nitecore MT40GT sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

             MSP: MT40GT
             HSX:
             • Nitecore
             Pin:
             • 3.7v18650
             Lumens:
             • 960Lumens
             ChiếuXa:
             • 600m
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 5 năm
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Police 114K, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: POLICE 114K
             HSX:
             • Police
             Pin:
             • 3.7v18650
             ChiếuXa:
             • đến220m
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             Xuất xứ:
             • Thái Lan
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Mickey TD-23, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: TD-23
             HSX:
             • Mickey
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 1 năm
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 420.000 đ đ Giá cũ: 420.000 đ đ

             Miickey TD-25; Đèn pin đôị đầu siêu sáng Miickey TD-25, sử dụng pin sạc 18650 |HẾT HÀNG

             MSP: TD-25
             HSX:
             • Mickey
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 1 năm
             T.Trạng:
             • Hết hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 380.000 đ đ Giá cũ: 380.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire H9, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: H9
             HSX:
             • WASING
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

             Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: SS-2190
             HSX:
             • SmilingShark
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Loại:
             • Đội đầu
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

             Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: SS-2190
             HSX:
             • SmilingShark
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Loại:
             • Đội đầu
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-C8, sử dụng 1 pin sạc 18650 Made in Thailand

             MSP: TM-C8
             HSX:
             • Ultrafire
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             Xuất xứ:
             • Thái Lan
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-001, sử dụng 1 pin sạc 18650

             MSP: TM-001
             HSX:
             • Ultrafire
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E6, sử dụng 1 pin sạc 18650

             MSP: TM-E6
             HSX:
             • Ultrafire
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire A100, sử dụng 1 pin sạc 18650

             MSP: A100
             HSX:
             • Ultrafire
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 270.000 đ đ Giá cũ: 270.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E5, sử dụng pin sạc 18650

             MSP: TM-E5
             HSX:
             • Ultrafire
             Pin:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 06 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

             Đèn pin đôội đầu sử dụng pin sạc 18650 Ultrafire TM-006

             MSP: TM-006
             HSX:
              Pin:
              • 3.7v18650
              Bóng:
              • Cree LED
              Loại:
              • Đội đầu
              Bảo hành:
              • 06 tháng
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

              Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E3, sử dụng pin sạc 18650

              MSP: TM-E3
              HSX:
              • Ultrafire
              Pin:
              • 3.7v18650
              Bóng:
              • Cree LED
              Bảo hành:
              • 06 tháng
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

              Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E7 sử dụng 01 pin sạc Li-ion 18650-3.7v-5800mAh

              MSP: TM-E7
              HSX:
              • Ultrafire
              Pin:
              • 3.7v18650
              Bóng:
              • Cree LED
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

              Đèn pin siêu sáng HuoYi HY-575, sử dụng 1 pin sạc 18650

              MSP: HY-575
              HSX:
              • HuoYi
              Pin:
              • 3.7v18650
              Bóng:
              • Cree LED
              Bảo hành:
              • 06 tháng
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

              Đèn pin siêu sáng Police K98A bóng XML-T6 CREELED

              MSP: K98A
              HSX:
              • Police
              Pin:
              • 3.7v18650
              ChiếuXa:
              • đến100m
              Bóng:
              • Cree LED
              Bảo hành:
              • 06 tháng
              Xuất xứ:
              • Thái Lan
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              starstarstarstarstar
              Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ
              Lên đầu trang