Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin Chịu nước-Chống va đập
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XP-LHI V3
ChiếuXa:
 • 1000m
Lumens:
 • 1200Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XM-L2 U3
ChiếuXa:
 • 400m
Lumens:
 • 4000Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
Cổng sạc USB:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • XP-LHDV6
  Lumens:
  • 9500Lumens
  Bảo hành:
  • 5 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin Chịu nước LED LENSER M14 với 250Lumens chiếu xa 220m

  MSP: M14
  HSX:
  • LedLenser
  Pin:
  • AA
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • Cree LED
  ChiếuXa:
  • đến220m
  Lumens:
  • 250Lumens
  Bảo hành:
  • 5 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 1.490.000 đ đ Giá cũ: 1.490.000 đ đ

  Đèn pin Chịu nước LED LENSER P3 bóng 25lumens chiếu xa 25m

  MSP: P3
  HSX:
  • LedLenser
  Pin:
  • AAA
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • Cree LED
  ChiếuXa:
   Lumens:
   • 25Lumens
   Bảo hành:
   • 5 năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 415.000 đ đ Giá cũ: 415.000 đ đ

   Đèn pin Chịu nước LED LENSER P2 bóng 16lumens chiếu xa 22m

   MSP: P2
   HSX:
   • LedLenser
   Pin:
   • AAA
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   ChiếuXa:
    Lumens:
    • 16Lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 379.000 đ đ Giá cũ: 379.000 đ đ

    Đèn pin Chịu nước LedLenser P4X bóng 120lumens chiếu xa 80m

    MSP: P4X
    HSX:
    • LedLenser
    Pin:
    • AAA
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến80m
    Lumens:
    • 120lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

    Đèn pin Chịu nước LedLenser P6 với bóng 200Lumens chiếu xa 120m

    MSP: P6
    HSX:
    • LedLenser
    Pin:
    • AA
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến120m
    Lumens:
    • 200Lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 795.000 đ đ Giá cũ: 795.000 đ đ

    Đèn pin Chịu nước LED LENSER M1 chính hãng với 300 Lumens chiếu xa 140m, có cổng USB

    MSP: M1
    HSX:
    • LedLenser
    Pin:
    • CR123A
    Cổng sạc USB:
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến140m
     Lumens:
     • 300lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.730.000 đ đ Giá cũ: 1.730.000 đ đ

     Đèn pin Chịu nước LED LENSER P3R với 140lumens chiếu xa 100m, pin sạc Li-ion AAA

     MSP: P3R
     HSX:
     • LedLenser
     Pin:
     • AAA
     • Pin sạc
     Cổng sạc USB:
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • Cree LED
      ChiếuXa:
      • đến100m
      Lumens:
      • 140lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      starstarstarstarstar
      Giá: 795.000 đ đ Giá cũ: 795.000 đ đ

      Đèn pin Chịu nước LEDLENDSER P5R với 400lumens chiếu xa 240m, sử dụng pin ICR14500-3.7v

      MSP: P5R
      HSX:
      • LedLenser
      Pin:
      • 3.7v14500
      Cổng sạc USB:
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
       • đến240m
       Lumens:
       • 400lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.795.000 đ đ Giá cũ: 1.795.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m

       MSP: MH20
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến220m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m

       MSP: MT1A
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-G2 R5
       ChiếuXa:
       • đến 115m
       Lumens:
       • 180Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m

       MSP: MT2A
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-G2 R5
       ChiếuXa:
       • đến 152m
       Lumens:
       • 460lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m

       MSP: MT21C
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-LHDV6
       ChiếuXa:
       • đến 185m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore P05 BLACK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

       MSP: P05-BLACK
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến150m
       Lumens:
       • 460lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore P05 PINK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

       MSP: P05-PINK
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến150m
       Lumens:
       • 460lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m

       MSP: P10GT
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-LHI V3
       ChiếuXa:
       • đến 286m
       Lumens:
       • 900lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m

       MSP: P12
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến 232m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m

       MSP: P20
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến210m
       Lumens:
       • 800Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập NItecore TINI White bóng CREE XP-G2 S3 với 380lumens chiếu xa 64m, cổng sạc USB

       MSP: TINI-WHITE
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • Pin sạc
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-G2 S3
       ChiếuXa:
       • đến 64m
       Lumens:
       • 380lumens
       Bảo hành:
       • 1 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 599.000 đ đ Giá cũ: 599.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập NItecore TINI blue bóng CREE XP-G2 S3 với 380lumens chiếu xa 64m, cổng sạc USB

       MSP: TINI-BLUE
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • Pin sạc
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-G2 S3
       ChiếuXa:
       • đến 64m
       Lumens:
       • 380lumens
       Bảo hành:
       • 1 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 559.000 đ đ Giá cũ: 559.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m

       MSP: HA40
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến 185m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

       MSP: EC30
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XHP35 HD
       ChiếuXa:
       • đến220m
       Lumens:
       • 1800Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

       MSP: EC22
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XP-LHDV6
       ChiếuXa:
       • đến 185m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 với 900lmens chiếu xa 190m

       MSP: EC11
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • CR123A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến 190m
       Lumens:
       • 900lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

       MSP: EA41
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • XM-L2 U2
       ChiếuXa:
       • đến 335m
       Lumens:
       • 1020lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

       Đèn pin Chịu nước và Chống va đập Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m chính hãng

       MSP: NU10
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • Pin sạc
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
       • đến100m
       Lumens:
       • 160Lumens
       Bảo hành:
       • 1 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

       Đèn pin Chống nước-Chống Shock Energizer TUF2AAPE chính hãng nhập khẩu từ USA| Bảo hành 1 năm-CÒN HÀNG

       MSP: TUF2AAPE
       HSX:
       • Energizer
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       Lumens:
       • 300lumens
       Bảo hành:
       • 1 năm
       ĐĐ:
       • ChốngNước
       • ChốngVaĐập
       starstarstarstarstar
       Giá: 738.000 đ đ Giá cũ: 738.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT40GT với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

       MSP: MT40GT
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • Pin sạc
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
       • 600m
       Lumens:
       • 960Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT42 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

       MSP: MT42
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • Pin sạc
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
        Lumens:
        • 1800Lumens
        Bảo hành:
        • 5 năm
        starstarstarstarstar
        Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

        Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore EC20 bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

        MSP: EC20
        HSX:
        • Nitecore
        Pin:
        • Pin sạc
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Bóng:
        • Cree LED
        ChiếuXa:
        • đến220m
        Lumens:
        • 960Lumens
        Bảo hành:
        • 5 năm
        starstarstarstarstar
        Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

        Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore EC23 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

        MSP: EC23
        HSX:
        • Nitecore
        Pin:
        • Pin sạc
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Bóng:
        • Cree LED
        ChiếuXa:
         Lumens:
         • 1800Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore P15 với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

         MSP: P15
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • Pin sạc
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến280m
         Lumens:
         • 430Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore P16TAC với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

         MSP: P16TAC
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • Pin sạc
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến300m
         Lumens:
         • 1000Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT-06MD với 180Lumens chiếu xa 100m chính hãng| Bảo hành 5 năm

         MSP: MT-06MD
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • AAA
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • NICHIA
         ChiếuXa:
         • đến100m
         Lumens:
         • 180Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 657.000 đ đ Giá cũ: 657.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

         MSP: MT22A
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • AA
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến100m
         Lumens:
         • 260Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

         MSP: MT22A
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • AA
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến100m
         Lumens:
         • 260Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

         MSP: MT22A
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • AA
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến100m
         Lumens:
         • 260Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         starstarstarstarstar
         Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Energizer HCSP61E nhập khẩu chính hãng

         MSP: HCSP61E
         HSX:
         • Energizer
         Pin:
         • AA
         Type:
         • quai cầm
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • 1500m
         Lumens:
          Bảo hành:
          • 1 năm
          starstarstarstarstar
          Giá: 2.450.000 đ đ Giá cũ: 2.450.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng Chống Nước-Chống Shock Energizer HCHH41E chính hãng nhập khẩu từ USA

          MSP: HCHH41E
          HSX:
          • Energizer
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Bóng:
          • Cree LED
          Bảo hành:
          • 1 năm
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.450.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

          Đèn pin Pha cầm tay siêu sáng bóng LED TD-8006 dùng sạc điện trực tiếp | có sẳn hàng

          MSP: DPNK-8006
          Type:
          • quai cầm
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Bóng:
          • Cree LED
          ChiếuXa:
           Bảo hành:
           • 03 tháng
           Chỉnh:
           • 4chế độ
           starstarstarstarstar
           Giá: 850.000 đ đ Giá cũ: 850.000 đ đ

           Đèn pin Chống nước Đèn pin siêu sáng Energizer LCM2AA chính hãng

           MSP: LCM2AA
           HSX:
           • Energizer
           Pin:
           • AA
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           Lumens:
           • 60Lumens
           Bảo hành:
           • 1 năm
           Chịu nước:
           • 1m
           starstarstarstarstar
           Giá: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

           Đèn pin Chống Nước-Chống Shock, Đèn pin siêu sáng Energizer EPMHH32E VISION HD

           MSP: EPMHH32E
           HSX:
           • Energizer
           Pin:
           • AA
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 1 năm
           starstarstarstarstar
           Giá: 950.000 đ đ Giá cũ: 950.000 đ đ

           Đèn pin WASING WSL-827, bóng CREELED 10W với 1000Lumens, chống Shock, Chịu nước, Chống Cháy Nổ

           MSP: WSL-827
           HSX:
           • WASING
           Pin:
           • Sạc điện
           Type:
           • quai cầm
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 1 năm
           starstarstarstarstar
           Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ
           Lên đầu trang