Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin Lead free-RoHS Compliant
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XP-LHI V3
ChiếuXa:
 • 1000m
Lumens:
 • 1200Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XM-L2 U3
ChiếuXa:
 • 400m
Lumens:
 • 4000Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
Cổng sạc USB:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • XP-LHDV6
  Lumens:
  • 9500Lumens
  Bảo hành:
  • 5 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m

  MSP: NU10
  HSX:
  • Nitecore
  Pin:
  • Pin sạc
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • Cree LED
  ChiếuXa:
  • đến100m
  Lumens:
  • 160Lumens
  Bảo hành:
  • 1 năm
  ĐĐ:
   starstarstarstarstar
   Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

   Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m chính hãng Nitecore

   MSP: EA41
   HSX:
   • Nitecore
   Pin:
   • AA
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   ChiếuXa:
   • đến 335m
   Lumens:
   • 1020lumens
   Bảo hành:
   • 5 năm
   ĐĐ:
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

    Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 CREELED với 900lumens chiếu xa 190m

    MSP: EC11
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • CR123A
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 190m
    Lumens:
    • 900lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    ĐĐ:
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

     Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m chính hãng Nitecore

     MSP: EC22
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • 3.7v18650
     • CR123A
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến 185m
     Lumens:
     • 1000Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     ĐĐ:
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

      Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

      MSP: EC30
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • 3.7v18650
      • CR123A
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • Cree LED
      ChiếuXa:
      • đến220m
      Lumens:
      • 1800Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

       Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m và 8300cd chính hãng Nitecore

       MSP: HA40
       HSX:
       • Nitecore
       Pin:
       • AA
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
       • đến 185m
       Lumens:
       • 1000Lumens
       Bảo hành:
       • 5 năm
       ĐĐ:
        starstarstarstarstar
        Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

        Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

        MSP: MH20
        HSX:
        • Nitecore
        Pin:
        • 3.7v18650
        • CR123A
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Bóng:
        • Cree LED
        ChiếuXa:
        • đến220m
        Lumens:
        • 1000Lumens
        Bảo hành:
        • 5 năm
        ĐĐ:
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

         Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m chính hãng Nitecore

         MSP: MT1A
         HSX:
         • Nitecore
         Pin:
         • AA
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến 115m
         Lumens:
         • 180Lumens
         Bảo hành:
         • 5 năm
         ĐĐ:
          starstarstarstarstar
          Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

          Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m chính hãng Nitecore

          MSP: MT2A
          HSX:
          • Nitecore
          Pin:
          • AA
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Bóng:
          • Cree LED
          ChiếuXa:
          • đến 152m
          Lumens:
          • 345lumens
          Bảo hành:
          • 5 năm
          ĐĐ:
           starstarstarstarstar
           Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

           Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m chính hãng Nitecore

           MSP: MT21C
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           • CR123A
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 185m
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

            Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 PINK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

            MSP: P05-PINK
            HSX:
            • Nitecore
            Pin:
            • CR123A
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            Bóng:
            • Cree LED
            ChiếuXa:
            • đến150m
            Lumens:
            • 460lumens
            Bảo hành:
            • 5 năm
            ĐĐ:
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

             Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 Black bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m chính hãng Nitecore

             MSP: P05-BLACK
             HSX:
             • Nitecore
             Pin:
             • CR123A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             ChiếuXa:
             • đến150m
             Lumens:
             • 460lumens
             Bảo hành:
             • 5 năm
             ĐĐ:
              starstarstarstarstar
              Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

              Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m chính hãng Nitecore

              MSP: P10GT
              HSX:
              • Nitecore
              Pin:
              • 3.7v18650
              • CR123A
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              Bóng:
              • Cree LED
              ChiếuXa:
              • đến 286m
              Lumens:
              • 900lumens
              Bảo hành:
              • 5 năm
              ĐĐ:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

               Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m chính hãng Nitecore

               MSP: P12
               HSX:
               • Nitecore
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               ChiếuXa:
               • đến 232m
               Lumens:
               • 800Lumens
               Bảo hành:
               • 5 năm
               ĐĐ:
                starstarstarstarstar
                Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

                Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Compliant Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng Nitecore

                MSP: P20
                HSX:
                • Nitecore
                Pin:
                • 3.7v18650
                • CR123A
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                ChiếuXa:
                • đến210m
                Lumens:
                • 800Lumens
                Bảo hành:
                • 5 năm
                ĐĐ:
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC20 bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                 MSP: EC20
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • Pin sạc
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 ChiếuXa:
                 • đến220m
                 Lumens:
                 • 960Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC23 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                 MSP: EC23
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • 3.7v18650
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 Lumens:
                 • 1800Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P15 với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                 MSP: P15
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • Pin sạc
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 ChiếuXa:
                 • đến280m
                 Lumens:
                 • 430Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P16TAC với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                 MSP: P16TAC
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • 3.7v18650
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 ChiếuXa:
                 • đến300m
                 Lumens:
                 • 1000Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT40GT với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

                 MSP: MT40GT
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • 3.7v18500
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 ChiếuXa:
                 • 600m
                 Lumens:
                 • 960Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT42 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

                 MSP: MT42
                 HSX:
                 • Nitecore
                 Pin:
                 • 3.7v18650
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 Lumens:
                 • 1800Lumens
                 Bảo hành:
                 • 5 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Energizer TUF2AAPE chính hãng nhập khẩu từ USA| Bảo hành 1 năm-CÒN HÀNG

                 MSP: TUF2AAPE
                 HSX:
                 • Energizer
                 Pin:
                 • AA
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 Lumens:
                 • 300lumens
                 Bảo hành:
                 • 1 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 738.000 đ đ Giá cũ: 738.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Lead free/ RoHS Compliant Energizer HCHH41E chính hãng

                 MSP: HCHH41E
                 HSX:
                 • Energizer
                 Pin:
                 • AA
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • Cree LED
                 Thấu kính:
                 • phẳng
                 Bảo hành:
                 • 1 năm
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.450.000 đ đ Giá cũ: 1.450.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Philips SFL-3175 tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT

                 MSP: SFL3175
                 HSX:
                 • Philips
                 Pin:
                 • AA
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Bóng:
                 • LEDtrắng
                 Bảo hành:
                 • 06 tháng
                 ĐĐ:
                 • ChốngVaĐập
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                 Philips SFL-5200; 1Đèn pin siêu sáng Philips SFL-5200 tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT |HẾT HÀNG

                 MSP: SFL-5200
                 HSX:
                 • Philips
                 Pin:
                 • AA
                 T.Trạng:
                 • Hết hàng
                 Bóng:
                  Bảo hành:
                   ĐĐ:
                   • ChốngVaĐập
                   starstarstarstarstar
                   Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                   Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant- Đèn pin đội đầu siêu sáng Energizer HDA32 chính hãng

                   MSP: HDA32
                   HSX:
                   • Energizer
                   Pin:
                   • AA
                   Type:
                   • Đội đầu
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   Bóng:
                   • Cree LED
                   Bảo hành:
                   • 1 năm
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

                   Đèn pin siêu sáng Energizer EMHIT21E tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT| HÀNG CÓ SẲN

                   MSP: EMHIT21E
                   HSX:
                    Pin:
                    • AA
                    Bóng:
                     Bảo hành:
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 1.212.000 đ đ Giá cũ: 1.212.000 đ đ

                      Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant Energizer HD5L33AE với 135lumens chiếu xa 70m

                      MSP: HD5L33AE
                      HSX:
                      • Energizer
                      Pin:
                      • AAA
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      Bóng:
                      • Cree LED
                      ChiếuXa:
                      • đến70m
                      Lumens:
                      • 135Lumens
                      Bảo hành:
                      • 1 năm
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 1.120.000 đ đ Giá cũ: 1.120.000 đ đ

                      Đèn pin Lead Free-RoHS Compliant -Đèn pin siêu sáng Energizer EPMHH32E VISION HD chính hãng nhập khẩu từ USA

                      MSP: EPMHH32E
                      HSX:
                      • Energizer
                      Pin:
                      • AA
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      Bóng:
                      • Cree LED
                      Bảo hành:
                      • 1 năm
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 950.000 đ đ Giá cũ: 950.000 đ đ
                      Lên đầu trang