Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin SD PIN SẠC 18650, 26650, 32700, 16340, 14500 ,v,v..
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XP-LHI V3
ChiếuXa:
 • 1000m
Lumens:
 • 1200Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XM-L2 U3
ChiếuXa:
 • 400m
Lumens:
 • 4000Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
Cổng sạc USB:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • XP-LHDV6
  Lumens:
  • 9500Lumens
  Bảo hành:
  • 5 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng WASING WFL-H12 sử dụng 01 pin sạc Li-ion 26500-3.7v-5000mAh

  MSP: H12
  HSX:
  • WASING
  Pin:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 1 năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Wasing LED Wasing WFL-H13 với 1000 Lumens _Chiếu xa 1000m

   MSP: WFL-H13
   HSX:
   • Ultrafire
   Pin:
   • 3.7v26650
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   ChiếuXa:
   • 1000m
   Lumens:
   • 1000Lumens
   Bảo hành:
   • 1 năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Ultrafire H8, sử dụng pin sạc 18650

   MSP: WASING H8
   HSX:
   • WASING
   Pin:
   • 3.7v18650
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 06 tháng
   starstarstarstarstar
   Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Wasing H6, sử dụng pin sạc 18650

   MSP: WASING H6
   HSX:
   • WASING
   Pin:
   • 3.7v18650
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 1 năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Wasing H5, sử dụng pin sạc 18650

   MSP: WASING H5
   HSX:
   • WASING
   Pin:
   • 3.7v18650
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 1 năm
   starstarstarstarstar
   Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Ultrafire H7, sử dụng pin sạc 18650

   MSP: WASING H7
   HSX:
   • WASING
   Pin:
   • 3.7v18650
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Bóng:
   • Cree LED
   Bảo hành:
   • 06 tháng
   starstarstarstarstar
   Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng Ultrafire 109-(XH-P50) với 1000lumens chiếu xa 800m _Made in Thailand

   MSP: 109-(XH-P50)
   HSX:
   • Ultrafire
   Pin:
   • 3.7v26650
   Cổng sạc USB:
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    Bảo hành:
    • 06 tháng
    starstarstarstarstar
    Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Ultrafire T3 (XH-P50) bóng 1000lumens chiếu xa 500m_Made in Thailand

    MSP: T3 (XH-P50)
    HSX:
    • Ultrafire
    Pin:
    • Li-Ion
    Cổng sạc USB:
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến500m
     Lumens:
     • 1000Lumens
     Bảo hành:
     • 06 tháng
     starstarstarstarstar
     Giá: 370.000 đ đ Giá cũ: 370.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T13 SS-T40 bóng CreeLED với 2000lumens chiếu xa 1000m

     MSP: T13 SS-T40
     HSX:
     • Ultrafire
     Pin:
     • Li-Ion
     Cổng sạc USB:
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • Cree LED
      ChiếuXa:
      • 1000m
      Lumens:
      • 2000Lumens
      Bảo hành:
      • 1 năm
      starstarstarstarstar
      Giá: 569.000 đ đ Giá cũ: 569.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T12 (SS-T40) bóng CreeLED với 3000 lumens chiếu xa 1000m

      MSP: T12 (SS-T40)
      HSX:
      • Ultrafire
      Pin:
      • 3.7v-32700
      Cổng sạc USB:
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       Bóng:
       • Cree LED
       ChiếuXa:
       • 1000m
       Lumens:
       • 3000Lumens
       Bảo hành:
       • 1 năm
       starstarstarstarstar
       Giá: 529.000 đ đ Giá cũ: 529.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T8 (XM-P50) bóng CreeLED với 800 lumens chiếu xa 250m

       MSP: T8 (XM-P50)
       HSX:
       • Ultrafire
       Pin:
       • 3.7v18650
       Cổng sạc USB:
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        Bóng:
        • Cree LED
        ChiếuXa:
        • đến250m
        Lumens:
        • 800Lumens
        Bảo hành:
        • 03 tháng
        starstarstarstarstar
        Giá: 289.000 đ đ Giá cũ: 289.000 đ đ

        Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T10 (XM-P90) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

        MSP: T10 (XM-P90)
        HSX:
        • Ultrafire
        Pin:
        • 3.7v26650
        Cổng sạc USB:
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Bóng:
         • Cree LED
         ChiếuXa:
         • đến300m
         Lumens:
         • 800Lumens
         Bảo hành:
         • 06 tháng
         starstarstarstarstar
         Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

         Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T7 (XM-P70) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

         MSP: T7 (XM-P70)
         HSX:
         • Ultrafire
         Pin:
         • 3.7v26650
         Cổng sạc USB:
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Bóng:
          • Cree LED
          ChiếuXa:
          • đến300m
          Lumens:
          • 1000Lumens
          Bảo hành:
          • 06 tháng
          starstarstarstarstar
          Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

          Đèn pin siêu sáng Pin sạc 3.7v 26550 Ultrafire T15 (XM-P50) bóng CREELED với 1000 lumens

          MSP: T15 (XM-P50)
          HSX:
          • Ultrafire
          Pin:
           starstarstarstarstar
           Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin AA Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

           MSP: EA41
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • AA
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 335m
           Lumens:
           • 1020lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 với 900lumesn chiếu xa 190m

           MSP: EC11
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           • CR123A
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 190m
           Lumens:
           • 900lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sửng dụng pin 18650 Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

           MSP: EC22
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 185m
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

           MSP: EC30
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến220m
           Lumens:
           • 1800Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m

           MSP: MH20
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến220m
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m

           MSP: MT21C
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 185m
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m

           MSP: P10GT
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 286m
           Lumens:
           • 900lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m

           MSP: P12
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến 232m
           Lumens:
           • 1000Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 hoặc CR123A Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng

           MSP: P20
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           • CR123A
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến220m
           Lumens:
           • 800Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           ĐĐ:
           • ChốngNước
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire TM-E8 (XML-T6) bóng CREE LED / Bảo hành 6 tháng

           MSP: TM-E8
           HSX:
           • Ultrafire
           Pin:
           • 3.7v18650
           Xuất xứ:
           • Thái Lan
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến250m
           Bảo hành:
           • 03 tháng
           Chỉnh:
           • 3chế độ
           starstarstarstarstar
           Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-E12 (XML-T6) bóng CREELED Made in Thailand| Bảo hành 3 tháng

           MSP: HY-E12
           HSX:
           • Ultrafire
           Pin:
           • 3.7v18650
           Xuất xứ:
           • Thái Lan
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           Bảo hành:
           • 03 tháng
           Chỉnh:
           • 3chế độ
           starstarstarstarstar
           Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

           Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-199 bóng XML-T6 Made in Thailand | Bảo hành 6 tháng

           MSP: HY-199
           HSX:
           • Ultrafire
           Pin:
           • 3.7v18650
           Xuất xứ:
           • Thái Lan
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến250m
           Bảo hành:
           • 06 tháng
           starstarstarstarstar
           Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

           Đèn pin Nitecore EC20 sử dụng pin sạc 18650-3.7v bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

           MSP: EC20
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
           • đến220m
           Lumens:
           • 960Lumens
           Bảo hành:
           • 5 năm
           starstarstarstarstar
           Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

           Đèn pin Nitecore EC23 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

           MSP: EC23
           HSX:
           • Nitecore
           Pin:
           • 3.7v18650
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Bóng:
           • Cree LED
           ChiếuXa:
            Lumens:
            • 1800Lumens
            Bảo hành:
            • 5 năm
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

            Đèn pin Nitecore P15 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

            MSP: P15
            HSX:
            • Nitecore
            Pin:
            • 3.7v18650
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            Bóng:
            • Cree LED
            ChiếuXa:
            • đến280m
            Lumens:
            • 430Lumens
            Bảo hành:
            • 5 năm
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

            Đèn pin Nitecore P16TAC sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

            MSP: P16TAC
            HSX:
            • Nitecore
            Pin:
            • 3.7v18650
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            Bóng:
            • Cree LED
            ChiếuXa:
            • đến300m
            Lumens:
            • 1000Lumens
            Bảo hành:
            • 5 năm
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

            Đèn pin đội đầu siêu sáng WASING WFL-H11 sử dụng 1 pin sạc Li-ion 26650-3.7v-5000mAh chính hãng

            MSP: WFL-H11
            HSX:
            • WASING
            Pin:
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             Bảo hành:
             • 1 năm
             starstarstarstarstar
             Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng LED LENSER F1R sử dụng pin sạc Li-ion CR123A và có cổng sạc USB

             MSP: F1R
             HSX:
             • LedLenser
             Pin:
             • Pin sạc
             • CR123A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             Lumens:
             • 1000Lumens
             Bảo hành:
             • 5 năm
             starstarstarstarstar
             Giá: 2.120.000 đ đ Giá cũ: 2.120.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng LED LENSER M3R sử dụng pin sạc Li-ion 10440 (AAA) 3.7v

             MSP: M3R
             HSX:
             • LedLenser
             Pin:
             • Pin sạc
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             Thấu kính:
             • lồi
             Bảo hành:
             • 5 năm
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.590.000 đ đ Giá cũ: 1.590.000 đ đ

             Đèn pin siêu sáng LED LENSER P7R sử dụng pin sạc Li-ion 18650 -3.7v

             MSP: P7R
             HSX:
             • LedLenser
             Pin:
             • 3.7v18650
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             Lumens:
             • 1000Lumens
             Bảo hành:
             • 5 năm
             starstarstarstarstar
             Giá: 2.190.000 đ đ Giá cũ: 2.190.000 đ đ

             Đèn pin Nitecore MT42 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

             MSP: MT42
             HSX:
             • Nitecore
             Pin:
             • 3.7v18650
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Bóng:
             • Cree LED
             ChiếuXa:
              Lumens:
              • 1800Lumens
              Bảo hành:
              • 5 năm
              starstarstarstarstar
              Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

              Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH4 với 200Lumens chiếu xa 130m

              MSP: MH4
              HSX:
              • LedLenser
              Pin:
              • AA
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              Bóng:
              • Cree LED
              ChiếuXa:
               Lumens:
               • 200Lumens
               Bảo hành:
               • 5 năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

               Đèn pin Nitecore MT40GT sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

               MSP: MT40GT
               HSX:
               • Nitecore
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               ChiếuXa:
               • 600m
               Lumens:
               • 960Lumens
               Bảo hành:
               • 5 năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Police 114K, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: POLICE 114K
               HSX:
               • Police
               Pin:
               • 3.7v18650
               Xuất xứ:
               • Thái Lan
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               ChiếuXa:
               • đến220m
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Mickey TD-23, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: TD-23
               HSX:
               • Mickey
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 1 năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 420.000 đ đ Giá cũ: 420.000 đ đ

               Miickey TD-25; Đèn pin đôị đầu siêu sáng Miickey TD-25, sử dụng pin sạc 18650 |HẾT HÀNG

               MSP: TD-25
               HSX:
               • Mickey
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Hết hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 1 năm
               starstarstarstarstar
               Giá: 380.000 đ đ Giá cũ: 380.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire H9, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: H9
               HSX:
               • WASING
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

               Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: SS-2190
               HSX:
               • SmilingShark
               Pin:
               • 3.7v18650
               Type:
               • Đội đầu
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

               Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: SS-2190
               HSX:
               • SmilingShark
               Pin:
               • 3.7v18650
               Type:
               • Đội đầu
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-C8, sử dụng 1 pin sạc 18650 Made in Thailand

               MSP: TM-C8
               HSX:
               • Ultrafire
               Pin:
               • 3.7v18650
               Xuất xứ:
               • Thái Lan
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-001, sử dụng 1 pin sạc 18650

               MSP: TM-001
               HSX:
               • Ultrafire
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E6, sử dụng 1 pin sạc 18650

               MSP: TM-E6
               HSX:
               • Ultrafire
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire A100, sử dụng 1 pin sạc 18650

               MSP: A100
               HSX:
               • Ultrafire
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 270.000 đ đ Giá cũ: 270.000 đ đ

               Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E5, sử dụng pin sạc 18650

               MSP: TM-E5
               HSX:
               • Ultrafire
               Pin:
               • 3.7v18650
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Bóng:
               • Cree LED
               Bảo hành:
               • 06 tháng
               starstarstarstarstar
               Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

               Đèn pin đôội đầu sử dụng pin sạc 18650 Ultrafire TM-006

               MSP: TM-006
               HSX:
                Pin:
                • 3.7v18650
                Type:
                • Đội đầu
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                Bảo hành:
                • 06 tháng
                starstarstarstarstar
                Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E3, sử dụng pin sạc 18650

                MSP: TM-E3
                HSX:
                • Ultrafire
                Pin:
                • 3.7v18650
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                Bảo hành:
                • 06 tháng
                starstarstarstarstar
                Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

                Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E7 sử dụng 01 pin sạc Li-ion 18650-3.7v-5800mAh

                MSP: TM-E7
                HSX:
                • Ultrafire
                Pin:
                • 3.7v18650
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                starstarstarstarstar
                Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                Đèn pin siêu sáng HuoYi HY-575, sử dụng 1 pin sạc 18650

                MSP: HY-575
                HSX:
                • HuoYi
                Pin:
                • 3.7v18650
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                Bảo hành:
                • 06 tháng
                starstarstarstarstar
                Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

                Đèn pin siêu sáng Police K98A bóng XML-T6 CREELED

                MSP: K98A
                HSX:
                • Police
                Pin:
                • 3.7v18650
                Xuất xứ:
                • Thái Lan
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Bóng:
                • Cree LED
                ChiếuXa:
                • đến100m
                Bảo hành:
                • 06 tháng
                starstarstarstarstar
                Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ
                Lên đầu trang