Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin SD pin sạc Lithium 18650
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XP-LHI V3
Lumens:
 • 1200Lumens
ChiếuXa:
 • 1000m
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XM-L2 U3
Lumens:
 • 4000Lumens
ChiếuXa:
 • 400m
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • Pin sạc
Bóng:
 • XPLHDV6
Lumens:
 • 9500Lumens
CổngUSB:
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire H8, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H8
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • WASING
  Bảohành:
  • 06 tháng
  Power:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • CREELED
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Wasing H6, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H6
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • WASING
  Bảohành:
  • 1 năm
  Power:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • CREELED
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Wasing H5, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H5
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • WASING
  Bảohành:
  • 1 năm
  Power:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • CREELED
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire H7, sử dụng pin sạc 18650

  MSP: WASING H7
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • WASING
  Bảohành:
  • 06 tháng
  Power:
  • 3.7v18650
  Bóng:
  • CREELED
  starstarstarstarstar
  Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

  Đèn pin siêu sáng Ultrafire T3 (XH-P50) bóng 1000lumens chiếu xa 500m_Made in Thailand

  MSP: T3 (XH-P50)
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Ultrafire
  Bảohành:
  • 06 tháng
  Power:
  • Li-Ion
  Bóng:
  • CREELED
  Lumens:
  • 1000Lumens
  ChiếuXa:
  • đến500m
  CổngUSB:
   starstarstarstarstar
   Giá: 370.000 đ đ Giá cũ: 370.000 đ đ

   Đèn pin siêu sáng CỔNG SẠC USB Ultrafire T13 SS-T40 bóng CreeLED với 2000lumens chiếu xa 1000m

   MSP: T13 SS-T40
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Ultrafire
   Bảohành:
   • 1 năm
   Power:
   • Li-Ion
   Bóng:
   • CREELED
   Lumens:
   • 2000Lumens
   ChiếuXa:
   • 1000m
   CổngUSB:
    starstarstarstarstar
    Giá: 569.000 đ đ Giá cũ: 569.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin AA Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

    MSP: EA41
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • AA
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1020lumens
    ChiếuXa:
    • đến 335m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 với 900lumesn chiếu xa 190m

    MSP: EC11
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    • CR123A
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 900lumens
    ChiếuXa:
    • đến 190m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sửng dụng pin 18650 Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

    MSP: EC22
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến 185m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

    MSP: EC30
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1800Lumens
    ChiếuXa:
    • đến220m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m

    MSP: MH20
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến220m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m

    MSP: MT21C
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến 185m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m

    MSP: P10GT
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 900lumens
    ChiếuXa:
    • đến 286m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m

    MSP: P12
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến 232m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 hoặc CR123A Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng

    MSP: P20
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    • CR123A
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 800Lumens
    ChiếuXa:
    • đến220m
    Đ.Điểm:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire TM-E8 (XML-T6) bóng CREE LED / Bảo hành 6 tháng

    MSP: TM-E8
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Ultrafire
    Xuất xứ:
    • Thái Lan
    Bảohành:
    • 03 tháng
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    ChiếuXa:
    • đến250m
    Chỉnh:
    • 3chế độ
    starstarstarstarstar
    Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-E12 (XML-T6) bóng CREELED Made in Thailand| Bảo hành 3 tháng

    MSP: HY-E12
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Ultrafire
    Xuất xứ:
    • Thái Lan
    Bảohành:
    • 03 tháng
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Chỉnh:
    • 3chế độ
    starstarstarstarstar
    Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng sử dụng pin 18650 Ultrafire HY-199 bóng XML-T6 Made in Thailand | Bảo hành 6 tháng

    MSP: HY-199
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Ultrafire
    Xuất xứ:
    • Thái Lan
    Bảohành:
    • 06 tháng
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    ChiếuXa:
    • đến250m
    starstarstarstarstar
    Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

    Đèn pin Nitecore EC20 sử dụng pin sạc 18650-3.7v bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

    MSP: EC20
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 960Lumens
    ChiếuXa:
    • đến220m
    starstarstarstarstar
    Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

    Đèn pin Nitecore EC23 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

    MSP: EC23
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1800Lumens
    ChiếuXa:
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

     Đèn pin Nitecore P15 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

     MSP: P15
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Nitecore
     Bảohành:
     • 5 năm
     Power:
     • 3.7v18650
     Bóng:
     • CREELED
     Lumens:
     • 430Lumens
     ChiếuXa:
     • đến280m
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

     Đèn pin Nitecore P16TAC sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

     MSP: P16TAC
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Nitecore
     Bảohành:
     • 5 năm
     Power:
     • 3.7v18650
     Bóng:
     • CREELED
     Lumens:
     • 1000Lumens
     ChiếuXa:
     • đến300m
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

     Đèn pin Nitecore MT42 sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

     MSP: MT42
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Nitecore
     Bảohành:
     • 5 năm
     Power:
     • 3.7v18650
     Bóng:
     • CREELED
     Lumens:
     • 1800Lumens
     ChiếuXa:
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

      Đèn pin Nitecore MT40GT sử dụng pin sạc 18650-3.7v với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

      MSP: MT40GT
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Nitecore
      Bảohành:
      • 5 năm
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      Lumens:
      • 960Lumens
      ChiếuXa:
      • 600m
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Police 114K, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: POLICE 114K
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Police
      Xuất xứ:
      • Thái Lan
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      ChiếuXa:
      • đến220m
      starstarstarstarstar
      Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Mickey TD-23, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: TD-23
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Mickey
      Bảohành:
      • 1 năm
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 420.000 đ đ Giá cũ: 420.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Ultrafire H9, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: H9
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • WASING
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

      Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: SS-2190
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • SmilingShark
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      Type:
      • Đội đầu
      starstarstarstarstar
      Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

      Đèn pin đội đầu siêu sáng SS-2190, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: SS-2190
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • SmilingShark
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      Type:
      • Đội đầu
      starstarstarstarstar
      Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-C8, sử dụng 1 pin sạc 18650 Made in Thailand

      MSP: TM-C8
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ultrafire
      Xuất xứ:
      • Thái Lan
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E6, sử dụng 1 pin sạc 18650

      MSP: TM-E6
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ultrafire
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Ultrafire A100, sử dụng 1 pin sạc 18650

      MSP: A100
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ultrafire
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E5, sử dụng pin sạc 18650

      MSP: TM-E5
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ultrafire
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • 3.7v18650
      Bóng:
      • CREELED
      starstarstarstarstar
      Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

      Đèn pin đôội đầu sử dụng pin sạc 18650 Ultrafire TM-006

      MSP: TM-006
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
       Bảohành:
       • 06 tháng
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • CREELED
       Type:
       • Đội đầu
       starstarstarstarstar
       Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E3, sử dụng pin sạc 18650

       MSP: TM-E3
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Ultrafire
       Bảohành:
       • 06 tháng
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • CREELED
       starstarstarstarstar
       Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E7 sử dụng 01 pin sạc Li-ion 18650-3.7v-5800mAh

       MSP: TM-E7
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Ultrafire
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • CREELED
       starstarstarstarstar
       Giá: 330.000 đ đ Giá cũ: 330.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng HuoYi HY-575, sử dụng 1 pin sạc 18650

       MSP: HY-575
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • HuoYi
       Bảohành:
       • 06 tháng
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • CREELED
       starstarstarstarstar
       Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

       Đèn pin siêu sáng Police K98A bóng XML-T6 CREELED

       MSP: K98A
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Police
       Xuất xứ:
       • Thái Lan
       Bảohành:
       • 06 tháng
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • CREELED
       ChiếuXa:
       • đến100m
       starstarstarstarstar
       Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ
       Lên đầu trang