Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Pin sạc 1.2v - AA,AAA,C,D và 9V
 • grid
 • list

Panasonic BK-4MLE/4BC; Pin sạc AAA 1.2v Panasonic BK-4MLE/4BC AAA780mAh 1.2v (Nội địa Nhật_Loại Vỉ 4viên)

MSP: BK-4MLE/4BC
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Panasonic
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Power:
 • AAA
Type:
  Điện thế:
   Mã sản phẩm: BK-3MLE/4BC
   PIN SẠC PANASONIC EVOLTA NỘI ĐỊA NHẬT 
   VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
   Đóng gói : Vỉ 4 viên
   Giá bán/ vỉ 4viên :
   - Mua 1,2 vỉ  = 295.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 3,4 vỉ  = 285.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 5, 6,7vỉ  = 279.000 đồng/ vỉ 4 viên
   - Mua 8,9 vỉ  = 274.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   - Mua 10vỉ-30vỉ   = 272.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   - Mua 31vỉ-50vỉ   = 270.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   - Mua 51vỉ-80vỉ   = 269.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   - Mua 81vỉ-100vỉ   = 268.000 đồng/ vỉ 4 viên 
   - Mua 101vỉ-5000vỉ = 267.000 đồng/ Vỉ 4viên
   starstarstarstarstar
   295.000 đ

   Toshiba TNH-03GAE BP-2C; Pin sạc NiMh Toshiba TNH-03GAE BP-2C AAA 950mAh 1.2v

   MSP: TNH-03GAE
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Toshiba
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Power:
   • AAA
   Type:
    Dunglượng:
    • 950mAh
    Điện thế:
     PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA NHẬT  
     XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 
     BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 06 THÁNG 
     Đóng gói : Vỉ 2 viên
     Giá bán :
     - Mua 1,2 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 2 viên
     - Mua 3,4,5 vỉ  = 154.000 đồng/ vỉ 2 viên
     - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 149.000 đồng/ vỉ 2 viên 
     - Mua 10 vỉ - 30 vỉ = 145.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
     - Mua 31 vỉ - 50 vỉ  = 143.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
     - Mua 51-200 vỉ = 141.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
     - Mua 201-1000 vỉ  = 139.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
     starstarstarstarstar
     159.000 đ

     Pin sạc AAA 1.2V Panasonic Eneloop Pro BK-4HCCE/4B, AAA950mAh chính hãng Made in Japan

     MSP: BK-4HCCE/4B
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Panasonic
     Bảohành:
     • 1 năm
     Power:
     • Pin sạc
     • AAA
     Dunglượng:
     • 950mAh
     Điện thế:
     • 1.2V
     Pin sạc Panasonic Eneloop Pro 1.2v AA thế hệ mới 
     VỎ MÀU ĐEN, DUNG LƯỢNG CHUẨN VÀ CAO
     PIN CHÍNH HÃNG SỬ DỤNG NHIỀU NĂM MỚI HƯ-SIÊU BỀN
     BẢO HÀNH 01 NĂM (12 THÁNG SỬ DỤNG) 
     XUẤT XỨ : NHẬT
     Đóng gói : Vỉ 4 viên. Giá bán : 
     - Mua 1,2 vỉ  = 369.000 đồng/ vỉ 4 viên
     - Mua 3,4,5 vỉ  = 364.000 đồng/ vỉ 4 viên
     - Mua 6,7 vỉ  = 359.000 đồng/ vỉ 4 viên
     - Mua 8,9 vỉ  = 354.000 đồng/ vỉ 4 viên 
     - Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 352.000 đồng/ Vỉ 4viên
     - Mua 21 vỉ - 50 vỉ  = 349.000 đồng/ Vỉ 4viên
     - Mua 51 vỉ - 100 vỉ  = 347.000 đồng/ Vỉ 4viên
     - Mua 101 vỉ - 500 vỉ  = 345.000 đồng/ Vỉ 4viên 
     starstarstarstarstar
     369.000 đ

     Pin sạc AA 1.2v Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2BT-1900mAh chính hãng

     MSP: BK-3MCCE/2BT
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • AA
      Dunglượng:
      • 1900mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      Pin chính hãng Panasonic Eneloop 
      XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN) 
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 NĂM 
      Đóng gói : Vỉ 2 viên
      Giá bán :
      - Mua 1,2vỉ  = 179.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 3,4,5vỉ  = 174.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - MUa 6,7,8,9vỉ  = 172.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 10vỉ-20vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 21vỉ-50vỉ = 167.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      - Mua 51vỉ-100vỉ  = 165.000 đồng/ Vỉ 2 viên
      - Mua 101-500vỉ = 164.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      - Mua 501-1500vỉ  = 163.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      starstarstarstarstar
      179.000 đ

      Pin sạc AAA 1.2v Camelion AlwaysReady NH-AAA900ARBP2, AAA900mAh chính hãng

      MSP: NH-AAA900ARBP2
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Camelion
      Power:
      • Pin sạc
      • AAA
      Điện thế:
      • 1.2V
      PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 06 THÁNG 
      Đóng gói : Vỉ 2 viên
      Giá bán / VỈ 2VIÊN:
      - Mua 1,2 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 49.000 đồng/ vỉ 2 viên 
      - Mua 10vỉ-30vỉ = 47.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      - Mua 31vỉ-70vỉ = 46.000 đồng/ Vỉ 2viên
      - Mua 71vỉ-150vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 2viên
      - Mua 150vỉ-500vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 2viên
      - Mua 501vỉ-5000vỉ = 43.500 đồng/ vỉ 2viên
      starstarstarstarstar
      58.000 đ

      Pin sạc AA Eneloop Pro BK-3HCCE/4BT, HR6 size AA - 2550mAh đời mới Made in Japan

      MSP: BK-3HCCE/4BT
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Panasonic
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Power:
      • Pin sạc
      • AA
      Dunglượng:
      • 2550mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      Pin sạc Panasonic Eneloop Pro 1.2v AA thế hệ mới 
      VỎ MÀU ĐEN, DUNG LƯỢNG CHUẨN VÀ CAO
      PIN CHÍNH HÃNG SỬ DỤNG NHIỀU NĂM MỚI HƯ-SIÊU BỀN
      BẢO HÀNH 01 NĂM (12 THÁNG SỬ DỤNG) 
      XUẤT XỨ : NHẬT
      Đóng gói : Vỉ 4 viên. Giá bán : 
      - Mua 1,2 vỉ  = 395.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 389.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 6,7 vỉ  = 385.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 8,9 vỉ  = 382.000 đồng/ vỉ 4 viên 
      - Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 380.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 21 vỉ - 50 vỉ  = 378.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 51 vỉ - 100 vỉ  = 376.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 101 vỉ - 500 vỉ  = 375.000 đồng/ Vỉ 4viên 
      starstarstarstarstar
      395.000 đ

      Pin sạc AAA 1.2v Panasonic Eneloop BK-4MCCE/2BT 800mAh chính hãng

      MSP: BK-4MCCE/2BT
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Panasonic
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Bảohành:
      • 1 năm
      Power:
      • AAA
      Dunglượng:
      • 800mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      Pin chính hãng Panasonic Eneloop 
      XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN) 
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 NĂM 
      Đóng gói : Vỉ 2 viên
      Giá bán :
      - Mua 1,2vỉ  = 179.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 3,4,5vỉ  = 174.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - MUa 6,7,8,9vỉ  = 172.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 10vỉ-20vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 2 viên
      - Mua 21vỉ-50vỉ = 167.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      - Mua 51vỉ-100vỉ  = 165.000 đồng/ Vỉ 2 viên
      - Mua 101-500vỉ = 164.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      - Mua 501-1500vỉ  = 163.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
      starstarstarstarstar
      179.000 đ

      Pin tiểu sạc AA 1.2v Fujitsu HR-3UTHCEX(4B) với dòng 2450mAh chính hãng Made in Japan

      MSP: HR-3UTHCEX(4B)
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Fujitsu
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Power:
      • Pin sạc
      • AA
      Điện thế:
      • 1.2V
      Mã sản phẩm: HR-3UTHC(4B)
      PIN SẠC CHÍNH HÃNG FUJITSU - NỘI ĐỊA NHẬT
      XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN) 
      Đóng gói : Vỉ 4 viên
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM  

      Giá bán/ VỈ 4VIÊN:
      - Mua 1,2 vỉ  = 385.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 3,4,5  vỉ  = 379.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 6,7 vỉ  = 375.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - MuA 8,9 vỉ = 372.000 đồng/ vỉ 4viên
      - Mua 10vỉ-30vỉ = 369.000 đồng/ vỉ 4 viên
      - Mua 31vỉ-50vỉ = 367.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 51-80 vỉ = 365.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 81vỉ-100vỉ = 363.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 100-150 vỉ = 362.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 151-200 vỉ = 361.000 đồng/ Vỉ 4viên
      - Mua 200-500vỉ = 360.000 đồng/ vỉ 4viên

      starstarstarstarstar
      385.000 đ

      Energizer NH15E-BP2; Pin sạc 1.2v AA 2300mAh Energizer NH15E-BP2 (Xuất xứ Nhật) Loại Vỉ 2viên

      MSP: NH15ERP2
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Energizer
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • AA
      Dunglượng:
      • 2300mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      ĐóngGói:
      • Vỉ 2viên
      PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
      XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN) 
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 THÁNG
      Đóng gói : Vỉ 2 viên
      Giá bán / Vỉ 2 viên :
      - Mua 1,2 vỉ  = 183.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 179.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 177.000 đ/ vỉ 2viên 
      - Mua 10vỉ-20vỉ = 175.000 đ/ Vỉ 2viên 
      - Mua 21vỉ-50vỉ = 174.000 đ/ Vỉ 2viên
      - Mua 51vỉ-80vỉ = 173.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 81vỉ-120vỉ = 172.500 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 121-150vỉ = 172.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 151-200vỉ = 171.800 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 201-250vỉ = 171.600 đ/ vỉ 2viên
      - Mua trên 250vỉ = 171.400 đ/ vỉ 2viên
      starstarstarstarstar
      183.000 đ

      Pin sạc AAA 1.2v Energizer NH12ERP2, AAA800mAh 6X Extreme chính hãng

      MSP: NH12ERP2
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Energizer
      Power:
      • Pin sạc
      • AAA
      Dunglượng:
      • 800mAh
      Điện thế:
      • 1.2V
      ĐóngGói:
      • Vỉ 2viên
      PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
      XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN) 
      BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 THÁNG
      Đóng gói : Vỉ 2 viên
      Giá bán / Vỉ 2 viên :
      - Mua 1,2 vỉ  = 183.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 179.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 177.000 đ/ vỉ 2viên 
      - Mua 10vỉ-20vỉ = 175.000 đ/ Vỉ 2viên 
      - Mua 21vỉ-50vỉ = 174.000 đ/ Vỉ 2viên
      - Mua 51vỉ-80vỉ = 173.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 81vỉ-120vỉ = 172.500 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 121-150vỉ = 172.000 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 151-200vỉ = 171.800 đ/ vỉ 2viên
      - Mua 201-250vỉ = 171.600 đ/ vỉ 2viên
      - Mua trên 250vỉ = 171.400 đ/ vỉ 2viên
      starstarstarstarstar
      183.000 đ

      Pin sạc AA Ansmann NiMh HR6 AA2850mAh-BL4-5035212-US SLIM LINE chính hãng Ansmann

      MSP: AA2850MAH
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ansmann
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Power:
      • Pin sạc
      • AA
      Pin sạc AA Ansmann CHÍNH HÃNG 
      AA2850mAh SLIM LINE 1.2v
      Đóng gói : Vỉ 4 viên
      Giá bán/ vỉ 4viên :
      - Mua 1,2 vỉ  = 339.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 3,4,5 vỉ = 334.000 đ/ vỉ 4viên 
      - Mua 6,7 vỉ = 329.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 8,9 vỉ = 327.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 10vỉ-30vỉ = 325.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 31vỉ-70vỉ = 324.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 71vỉ-150vỉ = 323.000 đ/ vỉ 4viên
      - Mua 151-1000vỉ  = 322.000 đ/ vỉ 4viên
      starstarstarstarstar
      339.000 đ

      Pin sạc AAA 1.2v Panasonic HR03, AAA650mAh chính hãng

      MSP: AAA650MAH
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Panasonic
      Power:
      • AAA
      Dunglượng:
       Điện thế:
       • 1.2V
       Mã sản phẩm: BK-4LADW
       PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
       XUẤT XỨ LIÊN DOANH
       BẢO HÀNH SỬ DỤNG TRONG ĐIỆN THOẠI CORDLESS 6 THÁNG 
       Đóng gói : Vỉ 2 viên
       Giá bán/ VỈ 2 VIÊN :
       - Mua 1,2 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 2 viên
       - Mua 3,4,5 vỉ  = 154.000 đồng/ vỉ 2 viên 
       - Mua 6,7 vỉ  = 152.000 đồng/ vỉ 2 viên
       - Mua 8,9 vỉ   = 150.000 đồng/ vỉ 2 viên
       - Mua 10vỉ-30vỉ = 148.000 đồng/ vỉ 2viên
       - Mua 31vỉ-70vỉ = 147.000 đồng/ vỉ 2viên
       - Mua 71vỉ-150vỉ = 146.000 đồng/ vỉ 2viên
       - Mua 151-500vỉ = 145.000 đồng/ vỉ 2viên
       starstarstarstarstar
       159.000 đ

       Pin sạc 9V Energizer NH-522BP1, 175mAh chính hãng

       MSP: N-522BP1
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Energizer
       Power:
       • 9v
       Dunglượng:
        Điện thế:
        • 9V
        PIN SẠC 9V CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
        XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
        BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 6 THÁNG 
        Đóng gói : Vỉ 1 viên

        Giá bán/ VỈ 1VIÊN :
        - Mua 1 vỉ  = 269.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 2,3 vỉ  = 265.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 4,5,6 vỉ  = 262.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 7,8,9 vỉ  = 259.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 10vỉ-30vỉ = 257.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 31vỉ-80vỉ = 255.000 đồng/ vỉ 1viên
        - Mua 81vỉ-150vỉ = 253.000 đồng/ Vỉ 1viên
        - Mua 151vỉ-500vỉ = 252.000 đồng/ vỉ 1viên
        starstarstarstarstar
        269.000 đ

        Pin sạc 9v Camelion NH-9V200BP1, 200mAh chính hãng

        MSP: NH-9V200BP1
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        H.S.Xuất:
        • Camelion
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Power:
        • 9v
        Dunglượng:
         Điện thế:
         • 9V
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 03 THÁNG 
         Đóng gói : Vỉ 1viên. 
         Giá bán và giá giảm theo số lượng:
         - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - MUa 6,7,8 vỉ  = 82.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 9,10 vỉ  = 80.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 11 vỉ đến 30 vỉ = 79.000 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 30 vỉ đến 100 vỉ  = 78.000 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 101 vỉ đến 1000 vỉ = 77.000 đồng/ Vỉ 1viên
         starstarstarstarstar
         89.000 đ

         Pin sạc 9V Camelion AlwaysReady NH-9V200ARBP1, 200mAh chính hãng

         MSP: NNH-9V200ARBP1
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Power:
         • 9v
         Dunglượng:
         • 900mAh
         Điện thế:
         • 9V
         Mã sản phẩm: NH-9V200ARBP1
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         Đóng gói : Vỉ 1viên. 
         Giá bán và giá giảm theo số lượng:
         - Mua 1,2 vỉ  = 96.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 3,4,5 vỉ  = 91.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - MUa 6,7,8 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 9,10 vỉ    = 87.000 đồng/ vỉ 1 viên
         - Mua 11 vỉ - 30 vỉ = 86.000 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 31 vỉ - 100 vỉ = 84.000 đồng/ Vỉ 1viên
         - Mua 101 vỉ -1000 vỉ = 83.000 đồng/ Vỉ 1viên 
         starstarstarstarstar
         96.000 đ

         Pin sạc AAA 1.2v Camelion NH-AAA1100BP2, AAA1100mAh chính hãng

         MSP: NH-AAA1100BP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         Power:
         • AAA
         Dunglượng:
         • 1100mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 06 THÁNG 
         Đóng gói : Vỉ 2 viên

         Giá bán / VỈ 2VIÊN:
         - Mua 1,2 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4,5 vỉ  = 54.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 2 viên 
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
         - Mua 31vỉ-70vỉ = 51.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 71vỉ-120vỉ = 50.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 121-150vỉ = 49.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 151-200vỉ = 49.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 201-250vỉ = 48.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 251-350vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 351-5000vỉ = 47.500 đồng/ vỉ 2viên
         starstarstarstarstar
         58.000 đ

         Pin sạc AAA 1.2v Camelion NH-AAA1100LBP2, AAA1100mAh LOckbox chính hãng

         MSP: NH-AAA1100LBP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         Power:
         • AAA
         Dunglượng:
         • 1100mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 06 THÁNG 
         Đóng gói : Vỉ 2 viên

         Giá bán / VỈ 2VIÊN:
         - Mua 1,2 vỉ  = 58.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4,5 vỉ  = 54.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 2 viên 
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
         - Mua 31vỉ-70vỉ = 51.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 71vỉ-120vỉ = 50.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 121-150vỉ = 49.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 151-200vỉ = 49.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 201-250vỉ = 48.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 251-350vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 351-5000vỉ = 47.500 đồng/ vỉ 2viên
         starstarstarstarstar
         58.000 đ

         Pin sạc AA 1.2v Camelion NH-AA2700BP2, AA2700mAh chính hãng

         MSP: NH-AA2700BP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Power:
         • Pin sạc
         • AA
         Dunglượng:
         • 2700mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         ĐóngGói:
         • Vỉ 2viên
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 6 THÁNG
         Đóng gói : Vỉ 2viên. 
         Giá bán và giá giảm theo số lượng:
         - Mua 1,2 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - MUa 5,6,7 vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 8,9 vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 72.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 31vỉ-50vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 51vỉ-80vỉ = 70.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 81vỉ-120vỉ = 69.500 đồng/ vỉ 2viên
         - Mua 121-150vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 151-200vỉ = 68.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 201-5000vỉ = 68.000 đồng/ vỉ 2 viên
         starstarstarstarstar
         79.000 đ

         Pin sạc AA 1.2v Camelion NH-AA2700LBP2, AA2700mAh chính hãng

         MSP: NH-AA2700LBP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Power:
         • Pin sạc
         • AA
         Dunglượng:
         • 2700mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         ĐóngGói:
         • Vỉ 2viên
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 6 THÁNG
         Đóng gói : Vỉ 2viên. 
         Giá bán và giá giảm theo số lượng:
         - Mua 1,2 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - MUa 5,6,7 vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 8,9 vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 72.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 31vỉ-50vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 51vỉ-80vỉ = 70.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 81vỉ-120vỉ = 69.500 đồng/ vỉ 2viên
         - Mua 121-150vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 151-200vỉ = 68.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 201-5000vỉ = 68.000 đồng/ vỉ 2 viên
         starstarstarstarstar
         79.000 đ

         Pin sạc AA 1.2v Camelion NH-AA2500ARBP2, AA2500mAh chính hãng

         MSP: NH-AA2500ARBP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Camelion
         Power:
         • Pin sạc
         • AA
         Dunglượng:
         • 2500mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         ĐóngGói:
         • Vỉ 2viên
         PIN CHÍNH HÃNG CAMELION ĐỨC 
         BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 6 THÁNG
         Đóng gói : Vỉ 2viên. 
         Giá bán và giá giảm theo số lượng:
         - Mua 1,2 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - MUa 5,6,7 vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 8,9 vỉ = 73.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 72.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 31vỉ-50vỉ = 71.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 51vỉ-80vỉ = 70.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 81vỉ-120vỉ = 69.500 đồng/ vỉ 2viên
         - Mua 121-150vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 151-200vỉ = 68.500 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 201-5000vỉ = 68.000 đồng/ vỉ 2 viên
         starstarstarstarstar
         79.000 đ

         Pin sạc đại D 1.2v Energizer NH50-BP2, D2500mAh chính hãng

         MSP: NH50-BP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Energizer
         Power:
         • Pin sạc
         • D
         Dunglượng:
         • 2500mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         ĐóngGói:
         • Vỉ 2viên

         Đóng gói : Vỉ 2 viên

         Mã SP : NH50-BP2 
         Nhập khẩu trực tiềp từ USA về
         Giá bán :
         - Mua 1,2 vỉ = 485.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4,5,6 vỉ = 465.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 7 vỉ trở lên = 445.000 đồng/ vỉ 2 viên
         starstarstarstarstar
         485.000 đ

         Pin sạc trung C 1.2v Energizer NH5-BP2, C2500mAh chính hãng

         MSP: NH35-BP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Energizer
         Power:
         • Pin sạc
         • C
         Dunglượng:
         • 2500mAh
         Điện thế:
         • 1.2V
         ĐóngGói:
         • Vỉ 2viên
         PIN SẠC C 1.2V CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
         Mã SP : NH35-BP2, Nhập khẩu trực tiềp từ USA về
         Đóng gói : Vỉ 2 viên
         Giá bán :
         - Mua 1,2 vỉ  = 465.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 3,4,5 vỉ  = 455.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 6,7 vỉ  = 445.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 8,9 vỉ = 439.000 đồng/ Vỉ 2 viên
         - Mua 10vỉ-30vỉ = 434.000 đồng/ Vỉ 2viên
         - Mua 31vỉ-70vỉ = 429.000 đồng/ Vỉ 2 viên
         - Mua 71vỉ-200vỉ = 424.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 201-1000vỉ = 419.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
         starstarstarstarstar
         465.000 đ

         Pin sạc AAA700mAh 1.2v Energizer NH12URP2 - AAA700mAh Universal Power Plus chính hãng Made in Japan

         MSP: NH12URP2
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Energizer
         Power:
         • Pin sạc
         • AAA
         Dunglượng:
          Điện thế:
          • 1.2V
          ĐóngGói:
          • Vỉ 2viên
          Mã sản phẩm: NH12URP2
          PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
          XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN) 
          BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 THÁNG
          Đóng gói : Vỉ 2 viên
          Giá bán / Vỉ 2 viên :
          - Mua 1,2 vỉ  = 137.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 3,4,5 vỉ  = 132.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 130.000 đ/ vỉ 2viên 
          - Mua 10vỉ-20vỉ = 129.000 đ/ Vỉ 2viên 
          - Mua 21vỉ-50vỉ = 128.000 đ/ Vỉ 2viên
          - Mua 51vỉ-80vỉ = 127.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 81vỉ-120vỉ = 126.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 121-150vỉ = 125.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 151-200vỉ = 124.000 đ/ vỉ 2viên
          - Mua 201-250vỉ = 123.500 đ/ vỉ 2viên
          - Mua trên 250vỉ = 122.900 đ/ vỉ 2viên
          starstarstarstarstar
          137.000 đ

          Pin sạc đại D 1.2v Ansmann Mignon D5000mAh chính hãng

          MSP: D5000MAH
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          H.S.Xuất:
          • Ansmann
          Power:
          • Pin sạc
          • D
          Dunglượng:
           Điện thế:
           • 1.2V
           ĐóngGói:
           • Vỉ 2viên

           PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN

           - Đóng gói : Vỉ 2 viên
           - Giá bán/ VỈ 2VIÊN : 
           + Mua 1,2 vỉ  = 347.000 đồng/ vỉ 2 viên 
           + Mua 3,4,5 vỉ  = 337.000 đồng/ vỉ 2 viên 

           + Mua 6,7 vỉ  = 332.000 đồng/ Vỉ 2viên
           + Mua 8,9 vỉ   = 328.000 đồng/ vỉ 2 viên 

           + Mua 10vỉ-30vỉ = 323.000 đồng/ Vỉ 2viên

           + Mua 31vỉ-70vỉ = 319.000 đồng/ vỉ 2viên

           + Mua 71vỉ-150vỉ = 317.000 đồng/ vỉ 2viên

           + Mua 151vỉ-500vỉ = 316.000 đồng/ vỉ 2viên

           starstarstarstarstar
           347.000 đ

           Pin sạc trung C 1.2v Ansmann Mignon C4500mAh chính hãng

           MSP: C4500MAH
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           H.S.Xuất:
           • Ansmann
           Power:
           • Pin sạc
           • C
           Dunglượng:
            Điện thế:
            • 1.2V
            ĐóngGói:
            • Vỉ 2viên

            PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN

            - Đóng gói : Vỉ 2 viên

            - Giá bán/ VỈ 2VIÊN : 
            + Mua 1,2 vỉ  = 315.000 đồng/ vỉ 2 viên 
            + Mua 3,4,5 vỉ  = 309.000 đồng/ vỉ 2 viên 

            + Mua 6,7 vỉ  = 304.000 đồng/ Vỉ 2viên
            + Mua 8,9 vỉ   = 299.000 đồng/ vỉ 2 viên 

            + Mua 10vỉ-30vỉ = 295.000 đồng/ Vỉ 2viên

            + Mua 31vỉ-70vỉ = 292.000 đồng/ vỉ 2viên

            + Mua 71vỉ-150vỉ = 289.000 đồng/ vỉ 2viên

            + Mua 151vỉ-500vỉ =287.000 đồng/ vỉ 2viên

            starstarstarstarstar
            315.000 đ

            Pin sạc trung C 1,2v Ansmann Mignon C2500mAh chính hãng

            MSP: C2500MAH
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • Ansmann
            Power:
            • Pin sạc
            • C
            Dunglượng:
            • 2500mAh
            Điện thế:
            • 1.2V
            ĐóngGói:
            • Vỉ 2viên

            PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN- Đóng gói : Vỉ 2 viên

            - Giá bán/ VỈ 2VIÊN : 
            + Mua 1,2 vỉ  = 215.000 đồng/ vỉ 2 viên 
            + Mua 3,4,5 vỉ  = 209.000 đồng/ vỉ 2 viên 

            + Mua 6,7 vỉ  = 204.000 đồng/ Vỉ 2viên
            + Mua 8,9 vỉ   = 199.000 đồng/ vỉ 2 viên 

            + Mua 10vỉ-30vỉ = 197.000 đồng/ Vỉ 2viên

            + Mua 31vỉ-70vỉ = 195.000 đồng/ vỉ 2viên

            + Mua 71vỉ-150vỉ = 192.000 đồng/ vỉ 2viên

            + Mua 151vỉ-500vỉ = 189.000 đồng/ vỉ 2viên

            starstarstarstarstar
            215.000 đ

            Pin sạc 1.2v C3500mAh; Pin sạc Camelion NH-C3500BP2 (3500mAh 1.2v) _Pin sạc NiMh C3500mAh _Vỉ 2viên

            MSP: NH-C3500BP2
            T.Trạng:
            • Hết hàng
            H.S.Xuất:
            • Camelion
            Power:
            • C
            Dunglượng:
            • 2500mAh
            ĐóngGói:
            • Vỉ 2viên
            Pin sạc Camelion C3500mAh 1.2v 
            Đóng vỉ : Vỉ 2 viên. 
            Giá bán :
            + mua 1,2 vỉ  = 315.000đ/vỉ 2 viên 
            + mua 4,5,6  vỉ  = 305.000đ/vỉ 2 viên 
            + mua 7,8,9 vỉ  = 295.000 đ/vỉ 2 viên 
            + Mua 10 vỉ trở lên  = 289.000 đ/ Vỉ 2 viên 
            starstarstarstarstar
            315.000 đ

            Pin sạc AAA ANSMANN Mignon AAA800mAh - 1.2V/5030982 chính hãng Ansmann

            MSP: ANSMAN AAA800MAH
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • Ansmann
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            Power:
            • Pin sạc
            • AAA
            PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN 
            Đóng gói : Vỉ 2 viên
            Giá bán/ vỉ 2viên :
            - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 3,4,5 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 6,7  vỉ  = 82.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 8,9 vỉ  = 80.000 đồng/ vỉ 2viên 
            - Mua 10vỉ-30vỉ = 78.000 đồng/ Vỉ 2viên 
            - Mua 31vỉ-70vỉ = 76.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 71vỉ-150vỉ = 75.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 151vỉ-1000vỉ  = 74.000 đồng/ vỉ 2viên
            starstarstarstarstar
            89.000 đ

            EnerPlus D9000mAh HR20; Pin sạc D 1.2v HR20 EnerPlus D9000mAh _Liên Doanh China _Vỉ 2viên

            MSP: ENERPLUS D9000MAH
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
             Xuất xứ:
             • China TW
             Power:
             • D
             Điện thế:
             • 1.2V
             Đóng gói : Vỉ 2 viên
             - Giá bán :
             . Mua 1,2 vỉ  = 345.000 đồng/ vỉ 2 viên
             . Mua 3,4,5,6 vỉ = 335.000 đồng/ Vỉ 2 viên
             . Mua 7,8,9 vỉ = 325.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
             . Mua 10 vỉ trở lên = 319.000 đồng/ Vỉ 2 viên
             starstarstarstarstar
             345.000 đ

             Pin sạc AA Ansmann NiMH-maxE-1.2V-AA2500-BLue-BL2 chính hãng

             MSP: ANSMAN AA2500MAH
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Ansmann
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Power:
             • Pin sạc
             • AA
             Pin sạc AA Ansmann CHÍNH HÃNG 
             Mignon AA2500mAh - 1.2v
             Đóng gói : vỉ 2 viên
             Giá bán/ vỉ 2viên : 
             - Mua 1,2 vỉ  = 156.000 đồng/ vỉ 2 viên
             - Mua 3,4,5 vỉ  = 152.000 đồng/ vỉ 2 viên
             - mUa 6,7vỉ  = 150.000 đồng/ vỉ 2 viên
             - Mua 8,9 vỉ = 148.000 đồng/ Vỉ 2viên
             - Mua 10vỉ-30vỉ = 146.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 31vỉ-70vỉ = 144.000 đồng/ vỉ 2viên
             - MUa 71vỉ-150vỉ = 143.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 150vỉ-1000vỉ=142.000 đồng/ vỉ 2viên
             starstarstarstarstar
             156.000 đ

             Pin sạc AAA Ansmann Mignon AAA1100mAh-1.2V/5035222 chính hãng

             MSP: ANSMAN AAA1100MAH
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Ansmann
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Power:
             • Pin sạc
             • AAA
             PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN 
             Đóng gói : Vỉ 2 viên
             Giá bán/ vỉ 2viên :
             - Mua 1,2 vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 3,4,5 vỉ  = 110.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 6,7  vỉ  = 107.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 8,9 vỉ  = 105.000 đồng/ vỉ 2viên 
             - Mua 10vỉ-30vỉ = 104.000 đồng/ Vỉ 2viên 
             - Mua 31vỉ-70vỉ = 103.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 71vỉ-150vỉ = 102.000 đồng/ vỉ 2viên
             - Mua 151vỉ-1000vỉ  = 101.000 đồng/ vỉ 2viên

             starstarstarstarstar
             116.000 đ

             Pin sạc Delipow 9V-350mAh chính hãng | HÀNG CÓ SẲN

             MSP: DELIPOW 9V-350MAH
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
              Xuất xứ:
              • China TW
              Điện thế:
              • 9V
              starstarstarstarstar
              145.000 đ

              Pin sạc Delipow 9v-230mAh chính hãng

              MSP: DELIPOW 9V-230MAH
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              H.S.Xuất:
               Xuất xứ:
               • China TW
               Điện thế:
               • 9V
               starstarstarstarstar
               115.000 đ

               Pin sạc 9V Ansmann MaxE300 Mignon Akku Recharge Battery 1,2V chính hãng - loại viền màu đen sạc được đến 1000 lần

               MSP: ANSMANN MAXE300
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Ansmann
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Điện thế:
               • 9V
               PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN 
               Đóng gói : Vỉ 1 viên
               Giá bán :
               - Mua 1,2 vỉ  = 199.000 đồng/ vỉ  1 viên
               - Mua 3,4 vỉ  = 194.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 5,6,7 vỉ  = 192.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 8,9 vỉ  = 190.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 10vỉ-30vỉ = 189.000 đồng/ vỉ 1viên
               - Mua 31vỉ-80vỉ = 188.000 đồng/ Vỉ 1viên
               - Mua 81vỉ-500vỉ = 187.000 đồng/ vỉ 1viên

               starstarstarstarstar
               199.000 đ

               Pin sạc 9V Ansmann 200mAh MaxE AKKU viền màu đen thế hệ mới chính hãng

               MSP: ANSMAN MAX E200
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Ansmann
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Điện thế:
               • 9V
               PIN SẠC CHÍNH HÃNG ANSMAN 
               Đóng gói : Vỉ 1 viên
               Giá bán :
               - Mua 1,2 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ  1 viên
               - Mua 3,4 vỉ  = 154.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 5,6,7 vỉ  = 149.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 8,9 vỉ  = 147.000 đồng/ vỉ 1 viên
               - Mua 10vỉ-30vỉ = 146.000 đồng/ vỉ 1viên
               - Mua 31vỉ-80vỉ = 145.000 đồng/ Vỉ 1viên
               - Mua 81vỉ-500vỉ = 144.000 đồng/ vỉ 1viên
               starstarstarstarstar
               159.000 đ
               Lên đầu trang