Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU
 • grid
 • list

Solidline SC4R, Đèn đội đầu đeo trán Solidline SC4R chính hãng

MSP: SC4R
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • LedLenser
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
 • 1 năm
Power:
 • Pin sạc
starstarstarstarstar
Giá: 490.000 đ đ Giá cũ: 490.000 đ đ

Solidline SC2R, Đèn đội đầu đeo trán Solidline SC2R chính hãng

MSP: SC2R
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • LedLenser
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
 • 1 năm
Power:
 • Pin sạc
starstarstarstarstar
Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

LED LENSER H19R CORE với 3500Lumens, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER H19R CORE chính hãng

MSP: H19R CORE
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • LedLenser
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 7.4v4800mAh
Lumens:
 • 3500Lumens
starstarstarstarstar
Giá: 4.460.000 đ đ Giá cũ: 4.460.000 đ đ

LED LENSER H15R CORE với 2500Lumens , Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER H15R CORE chính hãng

MSP: H15R CORE
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • LedLenser
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
  Power:
  • Pin sạc
  Lumens:
  • 2500Lumens
  starstarstarstarstar
  Giá: 3.690.000 đ đ Giá cũ: 3.690.000 đ đ

  LED LENSER H7R Signature, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER H7R Signature chính hãng

  MSP: H7R-SIGN
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • LedLenser
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
   Power:
   • Pin sạc
   Lumens:
   • 1200Lumens
   starstarstarstarstar
   Giá: 3.270.000 đ đ Giá cũ: 3.270.000 đ đ

   LED LENSER H7R CORE, Đèn pin siêu sáng LED LENSER H7R CORE chính hãng

   MSP: H7R CORE
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • LedLenser
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
    Power:
    • Pin sạc
    Lumens:
    • 1000Lumens
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.995.000 đ đ Giá cũ: 1.995.000 đ đ

    LED LENSER HF8R CORE, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF8R CORE chính hãng

    MSP: HF8R CORE
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • LedLenser
    Xuất xứ:
     Bảohành:
      Power:
      • Pin sạc
      Bóng:
       starstarstarstarstar
       Giá: 2.390.000 đ đ Giá cũ: 2.390.000 đ đ

       LED LENSER HF6R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF6R Core chính hãng

       MSP: HF6R CORE
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • LedLenser
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
        Power:
        • Pin sạc
        Bóng:
        • 3bóng
        starstarstarstarstar
        Giá: 1.440.000 đ đ Giá cũ: 1.440.000 đ đ

        LED LENSER HF6R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF6R Core chính hãng

        MSP: HF6R CORE
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        H.S.Xuất:
        • LedLenser
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Bảohành:
         Power:
         • Pin sạc
         Bóng:
         • 3bóng
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.440.000 đ đ Giá cũ: 1.440.000 đ đ

         LED LENSER HF6R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF6R Core chính hãng

         MSP: HF6R CORE
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • LedLenser
         Xuất xứ:
         • LiênDoanh
         Bảohành:
          Power:
          • Pin sạc
          Bóng:
          • 3bóng
          starstarstarstarstar
          Giá: 1.440.000 đ đ Giá cũ: 1.440.000 đ đ

          LED LENSER HF6R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF6R Core chính hãng

          MSP: HF6R CORE
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          H.S.Xuất:
          • LedLenser
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
           Power:
           • Pin sạc
           Bóng:
           • 3bóng
           starstarstarstarstar
           Giá: 1.440.000 đ đ Giá cũ: 1.440.000 đ đ

           LED LENSER HF4R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF4R Core chính hãng

           MSP: HF4R CORE
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           H.S.Xuất:
           • LedLenser
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           Bảohành:
            Power:
            • Pin sạc
            Bóng:
            • 3bóng
            starstarstarstarstar
            Giá: 840.000 đ đ Giá cũ: 840.000 đ đ

            LED LENSER HF4R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF4R Core chính hãng

            MSP: HF4R CORE
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • LedLenser
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            Bảohành:
             Power:
             • Pin sạc
             Bóng:
             • 3bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 840.000 đ đ Giá cũ: 840.000 đ đ

             LED LENSER HF4R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF4R Core chính hãng

             MSP: HF4R CORE
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • LedLenser
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
              Bóng:
              • 3bóng
              starstarstarstarstar
              Giá: 840.000 đ đ Giá cũ: 840.000 đ đ

              LED LENSER HF4R Core, Đèn đội đầu đeo trán LED LENSER HF4R Core chính hãng

              MSP: HF4R CORE
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              H.S.Xuất:
              • LedLenser
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              Bảohành:
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • 3bóng
               starstarstarstarstar
               Giá: 840.000 đ đ Giá cũ: 840.000 đ đ

               Nitecore HU60, Đèn đội đầu Nitecore HU60 04 bóng CREE XP-G3 S3 và 1 bóng CREE XHP35 HD E2

               MSP: HU60
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • CREELED
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.979.000 đ đ Giá cũ: 1.979.000 đ đ

               Nitecore HU60, Đèn đội đầu Nitecore HU60 04 bóng CREE XP-G3 S3 và 1 bóng CREE XHP35 HD E2

               MSP: HU60
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • CREELED
               CổngUSB:
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.979.000 đ đ Giá cũ: 1.979.000 đ đ

               Nitecore NU43, Đèn đội đầu đeo trán Nitecore NU43 (1400 lumens, 4 chế độ Ánh trắng, ánh đỏ, S.O.S và Beacon)

               MSP: NU43
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • LED đỏ
               • LEDtrắng
               CổngUSB:
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               ChịuNước:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.160.000 đ đ Giá cũ: 1.160.000 đ đ

               Nitecore NU43, Đèn đội đầu đeo trán Nitecore NU43 (1400 lumens, 4 chế độ Ánh trắng, ánh đỏ, S.O.S và Beacon)

               MSP: NU43
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • LED đỏ
               • LEDtrắng
               CổngUSB:
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               ChịuNước:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.160.000 đ đ Giá cũ: 1.160.000 đ đ

               Nitecore UT27, Đèn đội đầu Nitecore UT27, Đèn đeo trán Nitecore UT27 (800 lumens, Dual Output)

               MSP: UT27
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • LED đỏ
               • LEDtrắng
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               ChịuNước:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.127.000 đ đ Giá cũ: 1.127.000 đ đ

               Nitecore UT27, Đèn đội đầu Nitecore UT27, Đèn đeo trán Nitecore UT27 (800 lumens, Dual Output)

               MSP: UT27
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 1 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • LED đỏ
               • LEDtrắng
               ModeChỉnh:
               • 4chế độ
               ChịuNước:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.127.000 đ đ Giá cũ: 1.127.000 đ đ

               Nitecore TINI 2 Titanium, Đèn pin siêu sáng Nitecore TINI 2 Titanium (vỏ bằng Titanium, có móc khóa, ánh sáng trắng)

               MSP: TINI2-TI
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • LEDtrắng
               Lumens:
               • 500Lumens
               ChiếuXa:
               • đến80m
               CổngUSB:
               starstarstarstarstar
               Giá: 778.000 đ đ Giá cũ: 778.000 đ đ

               Nitecore TIKI UV, Đèn Pin Móc Khóa và Đèn UV tia tím soi đá quý Nitecore TIKI UV (1000mW, Cổng USB) chính hãng

               MSP: TIKI UV
               Sóng UV:
               • 1000mW
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 1 năm
               Tia::
               • Tia UV tím
               • TiaTRẮNG
               CổngUSB:
               starstarstarstarstar
               Giá: 595.000 đ đ Giá cũ: 595.000 đ đ

               Nitecore TIKI UV, Đèn Pin Móc Khóa và Đèn UV tia tím soi đá quý Nitecore TIKI UV (1000mW, Cổng USB) chính hãng

               MSP: TIKI UV
               Sóng UV:
               • 1000mW
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Power:
               • Pin sạc
               Tia::
               • Tia UV tím
               • TiaTRẮNG
               CổngUSB:
               starstarstarstarstar
               Giá: 598.000 đ đ Giá cũ: 598.000 đ đ

               Nitecore TIKI LE, Đèn pin siêu sáng móc khóa Nitecore TIKI LE (Bóng LED TRẮNG, ĐỎ, XANH, cổng sạc USB) chính hãng

               MSP: TIKI LE
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bóng:
               • LED đỏ
               • LED Xanh
               • LEDtrắng
               Lumens:
               • 300lumens
               ChiếuXa:
               • đến70m
               CổngUSB:
               starstarstarstarstar
               Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

               SOFIRN SU36, Đèn soi đá quý SOFIRN SU36 chính hãng (03 bóng - Ánh sáng Trắng, Vàng, Tím)

               MSP: SOFIRN SU36
               T.Trạng:
                Bảohành:
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 450.000 đ đ Giá cũ: 450.000 đ đ

                 Ultrafire XML-T6 2155, Đèn pin đội đầu đeo trán Ultrafire XML-T6 2155 chính hãng, Xuất xứ THÁI LAN /Bảo hành 03 tháng

                 MSP: XML-T6 2155
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Ultrafire
                 Xuất xứ:
                 • Thái Lan
                 Bảohành:
                 • 03 tháng
                 Power:
                 • 3.7v18650
                 Bóng:
                 • XML-T6
                 ChiếuXa:
                 • đến300m
                 ModeChỉnh:
                 • 3chếđộ
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 359.000 đ đ Giá cũ: 359.000 đ đ

                 AloneFire SV310 (kèm sẳn pin, máy sạc), Đèn soi đá quý AloneFire SV310 (ánh vàng, trắng, tím tia UV) chính hãng/Bảo hành 06 tháng

                 MSP: SV310
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • AloneFire
                 Xuất xứ:
                 • Đài Loan
                 Bảohành:
                 • 03 tháng
                 Type:
                 • SoiĐáQuý
                 • tia UV tím
                 • ánh Vàng
                 • ánh Trắng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

                 AloneFire SV310 (Không kèm Pin, Máy sạc), Đèn soi đá quý AloneFire SV310 (ánh vàng, trắng, tím tia UV) chính hãng/Bảo hành 06 tháng

                 MSP: SV310
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • AloneFire
                 Xuất xứ:
                 • Đài Loan
                 Bảohành:
                 • 03 tháng
                 Type:
                 • SoiĐáQuý
                 • tia UV tím
                 • ánh Vàng
                 • ánh Trắng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                 AloneFire SV46 (Không kèm Pin, Máy sạc), Đèn soi đá quý AloneFire SV46 (ánh vàng, trắng, tím tia UV) chính hãng/Bảo hành 06 tháng

                 MSP: SV46
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • AloneFire
                 Xuất xứ:
                 • Đài Loan
                 Bảohành:
                 • 03 tháng
                 Type:
                 • SoiĐáQuý
                 • tia UV tím
                 • ánh Vàng
                 • ánh Trắng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                 AloneFire SV46 (kèm sẳn pin, máy sạc), Đèn soi đá quý AloneFire SV46 (ánh vàng, trắng, tím tia UV) chính hãng/Bảo hành 06 tháng

                 MSP: SV46
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • AloneFire
                 Xuất xứ:
                 • Đài Loan
                 Bảohành:
                 • 03 tháng
                 Type:
                 • SoiĐáQuý
                 • tia UV tím
                 • ánh Vàng
                 • ánh Trắng
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

                 AoneFire P61, Đèn Soi đá AoneFire P61, Laser tia Tím UV 365nm và Tia đỏ (tia đỏ chiếu ra nhiều hình icons rất đặc biệt)

                 MSP: P61
                 Cáp sạc USB:
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  H.S.Xuất:
                  • AloneFire
                  Xuất xứ:
                  • Đài Loan
                  Bảohành:
                  • 01tháng
                  Power:
                   Bóng:
                   • LED đỏ
                   Type:
                   • LaserĐỏ
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                   AoneFire T16, Đèn pin đội đầu đeo trán AoneFire T16 chính hãng (1 bóng ánh trắng, 02 bóng đỏ)

                   MSP: T16
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   H.S.Xuất:
                    Xuất xứ:
                    • China TW
                    Bảohành:
                    • 01tháng
                    Power:
                    • Pin 1.5v
                    Bóng:
                    • LED
                    ChiếuXa:
                    • đến50m
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                    AloneFire T16, Đèn pin đội đầu đeo trán AloneFire T16 chính hãng (1 bóng ánh trắng, 02 bóng đỏ)

                    MSP: T16
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                     Xuất xứ:
                     • China TW
                     Bảohành:
                     • 01tháng
                     Power:
                     • Pin 1.5v
                     Bóng:
                     • LED
                     ChiếuXa:
                     • đến50m
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                     Energizer HDBIN32E, Đèn pin siêu sáng Energizer HDBIN32E với 300 lumens chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                     MSP: HDBIN32E
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     H.S.Xuất:
                     • Energizer
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 06 tháng
                     Power:
                     • Pin 1.5v
                     Bóng:
                     • 3bóng
                     ChịuNước:
                     • 1M nước
                     Mã sản phẩm: HDBIN32E
                     Đèn pin chính hãng Energizer - Nhập khẩu từ MỸ (USA)
                     Bảo hành sử dụng : 03 tháng 
                     Giá bán/ vỉ 1 cái :
                     - Mua 1cái  = 748.000 đ/01cái 
                     - Mua 2,3cái = 728.000 đ/01cái 
                     - Mua 3,4,5cái = 718.000 đ/01cái 
                     - Mua 6,7,8,9cái = 713.000 đ/01cái 
                     - Mua 10cái-20cái = 706.000 đ/01cái 
                     - Mua 21cái-30cái = 699.000 đ/01cái 
                     - Mua 30cái trở lên= 694.000 đ/01cái 
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 748.000 đ đ Giá cũ: 748.000 đ đ

                     Wasing WSL-697, Đèn đội đầu Siêu sáng Wasing WSL-697 bóng Cree Led XP-E2-R4 chiếu xa 300m

                     MSP: WSL-697
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     H.S.Xuất:
                     • WASING
                     Xuất xứ:
                     • P.R.C
                     Bảohành:
                     • 06 tháng
                     Power:
                     • 3.7v18650
                     Bóng:
                     • CREELED
                     ChiếuXa:
                     • đến300m
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

                     DAISO D11, Đèn pin gắn xe đạp bóng LED trắng DAISO D11 /của thị trường Nội địa Nhật-vỉ Sp ghi chữ NHẬT

                     MSP: DAISO D11
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Bóng:
                     • LED
                     • 5bóng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                     DAISO D11, Đèn pin gắn xe đạp bóng LED trắng DAISO D11 /của thị trường Nội địa Nhật-vỉ Sp ghi chữ NHẬT

                     MSP: DAISO D11
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     Bóng:
                     • LED
                     • 5bóng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                     Nitecore NU35, Đèn pin đội đầu/ đeo trán Nitecore NU35 XP-G3 S3 chính hãng

                     MSP: NU35
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     • Mới 100%
                     H.S.Xuất:
                     • Nitecore
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 1 năm
                     Power:
                     • Pin sạc
                     Type:
                     • Đeo Đầu,Trán
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 798.000 đ đ Giá cũ: 798.000 đ đ

                     DPNK-115, Đèn đội đầu siêu sáng DPNK-115 (05 BÓNG LED sáng trắng)

                     MSP: DPNK-115
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     Xuất xứ:
                     • China TW
                     Bảohành:
                     • 1 Tuần
                     • 1 đổi 1
                     Power:
                     • Pin sạc
                     Bóng:
                     • 5bóng
                     Type:
                     • Đeo Đầu,Trán
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

                     Ultrafire 3001-XML-T6, Đèn pin đeo đầu 3 bóng Ultrafire 3001-XML-T6 (bóng XML-T6)

                     MSP: 3001-XML-T6
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     H.S.Xuất:
                     • Ultrafire
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 03 tháng
                     Power:
                     • 3.7v18650
                     Bóng:
                     • CREELED
                     Type:
                     • Đeo Đầu,Trán
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 289.000 đ đ Giá cũ: 289.000 đ đ

                     Camelion T222, Đèn soi tai mũi họng mắt Camelion T222 (ánh sáng vàng) chính hãng

                     MSP: T222
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     H.S.Xuất:
                     • Camelion
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 1 năm
                     Power:
                     • AAA
                     Bóng:
                     • LEDvàng
                     Đóng gói : 1 cây/ vỉ 
                     Giá bán:
                     - Mua 1,2 cây = 125.000 đồng/ cây 
                     - Mua 3,4,5 cây = 115.000 đồng/ cây 
                     - Mua 6,7,8,9 cây = 109.000 đồng/ cây 
                     - Mua 10cây-20cây = 104.000 đồng/ cây 
                     - Mua 21cây-50cây = 99.000 đồng/ cây 
                     - Mua trên 50 cây = 94.000 đồng/ cây 
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

                     SOFIRN SU518, Đèn soi đá quý SOFIRN SU518 chính hãng (2 bóng, chiếu ánh sáng Vàng và ánh sáng trắng) - VỎ ĐÈN MÀU TÍM

                     MSP: SOFIRN SU518
                     T.Trạng:
                      Xuất xứ:
                       Bảohành:
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 550.000 đ đ Giá cũ: 550.000 đ đ

                        Police GH-011, Đèn pin siêu sáng Police GH-011 chính hãng, Đèn pin Bác Sỹ soi Tai mũi Họng

                        MSP: GH-011
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        H.S.Xuất:
                        • Police
                        Xuất xứ:
                        • China TW
                        Bảohành:
                        • 1 Tuần
                        • 1 đổi 1
                        Power:
                        • AAA
                        Bóng:
                        • LEDtrắng
                        Mã sản phẩm: POLICE GH-011
                        XUẤT XỨ : THÁI LAN
                        BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
                        Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
                        - Mua 1,2,3 cây = 70.000 đồng/ cây 
                        - Mua 4,5,6,7 cây = 65.000 đồng/ cây 
                        - Mua 8,9 cây  = 62.000 đồng/ cây 
                        - Mua 10-30cây = 59.000 đồng/ cây 
                        - Mua 31-50cây = 57.000 đồng/ cây
                        - Mua 51-70cây = 55.000 đồng/ cây 
                        - Mua 71-500cây = 54.000 đồng/ cây 
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 70.000 đ đ Giá cũ: 70.000 đ đ

                        Police GH-011, Đèn pin siêu sáng Police GH-011 chính hãng, Đèn pin Bác Sỹ soi Tai mũi Họng

                        MSP: GH-011
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        H.S.Xuất:
                        • Police
                        Xuất xứ:
                        • China TW
                        Bảohành:
                        • 1 Tuần
                        • 1 đổi 1
                        Power:
                        • AAA
                        Bóng:
                        • LEDtrắng
                        ĐóngGói:
                        • 1 cái
                        Mã sản phẩm: POLICE GH-011
                        XUẤT XỨ : THÁI LAN
                        BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
                        Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
                        - Mua 1,2,3 cây = 70.000 đồng/ cây 
                        - Mua 4,5,6,7 cây = 65.000 đồng/ cây 
                        - Mua 8,9 cây  = 62.000 đồng/ cây 
                        - Mua 10-30cây = 59.000 đồng/ cây 
                        - Mua 31-50cây = 57.000 đồng/ cây
                        - Mua 51-70cây = 55.000 đồng/ cây 
                        - Mua 71-500cây = 54.000 đồng/ cây 
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 70.000 đ đ Giá cũ: 70.000 đ đ

                        PL-418; Đèn pin đội đầu bóng LED 100W PL-418

                        MSP: PL-418
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        Bảohành:
                        • 1 Tuần
                        Power:
                        • Pin sạc
                        Bóng:
                        • LEDtrắng
                        Type:
                        • Đeo Đầu,Trán
                        ThấuKính:
                        • PHẲNG
                        KèmTheo:
                        • CÁPSạc
                        • DâyĐEO
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

                        Nitecore MT-06MD _Đèn pin siêu sáng Nitecore MT-06MD với 180Lumens chiếu xa 100m, Đèn pin Bác Sỹ soi Tai mũi Họng

                        MSP: MT-06MD
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        H.S.Xuất:
                        • Nitecore
                        Bảohành:
                        • 1 năm
                        Power:
                        • AAA
                        Bóng:
                        • NICHIA
                        • LEDtrắng
                        Lumens:
                        • 180Lumens
                        starstarstarstarstar
                        Giá: 657.000 đ đ Giá cũ: 657.000 đ đ

                        Nitecore TIKI _Đèn pin siêu sáng Nitecore TIKI 300Lumens (cổng sạc USB), Đèn pin Bác Sỹ soi Tai mũi Họng

                        MSP: TIKI
                        T.Trạng:
                        • Còn hàng
                        H.S.Xuất:
                        • Nitecore
                        Bảohành:
                        • 1 năm
                        Power:
                        • Pin sạc
                        Bóng:
                        • LEDtrắng
                        Lumens:
                        • 300lumens
                        CổngUSB:
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

                         Police GH-011, Đèn pin siêu sáng Police GH-011 chính hãng, Đèn pin Bác Sỹ soi Tai mũi Họng

                         MSP: GH-011
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         H.S.Xuất:
                         • Police
                         Bảohành:
                         • 1 Tuần
                         • 1 đổi 1
                         Power:
                         • AAA
                         Bóng:
                         • LEDtrắng
                         ĐóngGói:
                         • 1 cái
                         Mã sản phẩm: POLICE GH-011
                         XUẤT XỨ : THÁI LAN
                         BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
                         Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
                         - Mua 1,2,3 cây = 70.000 đồng/ cây 
                         - Mua 4,5,6,7 cây = 65.000 đồng/ cây 
                         - Mua 8,9 cây  = 62.000 đồng/ cây 
                         - Mua 10-30cây = 59.000 đồng/ cây 
                         - Mua 31-50cây = 57.000 đồng/ cây
                         - Mua 51-70cây = 55.000 đồng/ cây 
                         - Mua 71-500cây = 54.000 đồng/ cây 
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 70.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

                         Wasing WSL-696 _Đèn pin đội đầu siêu sáng bóng Cree Led XP-E2-R4 300Lumens |HẾT HÀNG

                         MSP: WSL-696
                         T.Trạng:
                         • Hết hàng
                         H.S.Xuất:
                         • WASING
                         Bảohành:
                         • 06 tháng
                         Power:
                         • Pin sạc
                         Bóng:
                         • CREELED
                         Lumens:
                         • 300lumens
                         Type:
                         • Đeo Đầu,Trán
                         starstarstarstarstar
                         Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                         VS203 _Đèn Pin đội đầu bóng LED vàng 30W

                         MSP: VS203
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         Bảohành:
                         • 1 Tuần
                         Power:
                         • Pin sạc
                         Bóng:
                         • LEDvàng
                         • 30W
                         Type:
                         • Đeo Đầu,Trán
                         KèmTheo:
                         • CÁPSạc
                         • DâyĐEO
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

                         Nitecore TIKI _Đèn pin MÓC KHÓA siêu sáng Nitecore TIKI 300Lumens (cổng sạc USB)

                         MSP: TIKI
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         H.S.Xuất:
                         • Nitecore
                         Bảohành:
                         • 1 năm
                         Bóng:
                         • LEDtrắng
                         Lumens:
                         • 300lumens
                         ChiếuXa:
                         • đến70m
                         CổngUSB:
                         Đóng gói : Vỉ 1cái
                         Giá bán : 
                         - Mua 1 cái  = 395.000 đồng/ cái
                         - Mua 2,3 cái = 375.000 đồng/ cái
                         - Mua 4,5,6 cái = 365.000 đồng/ cái 
                         - Mua 7,8,9 cái = 359.000 đồng/ cái 
                         - Mua 10 cái trở lên = 354.000 đồng/ cái 


                         starstarstarstarstar
                         Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

                         Nitecore TIKILE _Đèn pin MÓC KHÓA siêu sáng Nitecore TIKILE (LED TRẮNG, cổng sạc USB) /HẾT HÀNG

                         MSP: TIKILE
                         T.Trạng:
                         • Hết hàng
                         H.S.Xuất:
                         • Nitecore
                         Bảohành:
                         • 1 năm
                         Bóng:
                         • LEDtrắng
                         Lumens:
                         • 300lumens
                         ChiếuXa:
                         • đến70m
                         CổngUSB:
                         Đóng gói : Vỉ 1cái
                         Giá bán : 
                         - Mua 1 cái  = 395.000 đồng/ cái
                         - Mua 2,3 cái = 375.000 đồng/ cái
                         - Mua 4,5,6 cái = 365.000 đồng/ cái 
                         - Mua 7,8,9 cái = 359.000 đồng/ cái 
                         - Mua 10 cái trở lên = 354.000 đồng/ cái 
                         starstarstarstarstar
                         Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                         Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m và 8300cd

                         MSP: HA40
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         H.S.Xuất:
                         • Nitecore
                         Bảohành:
                         • 5 năm
                         Power:
                         • AA
                         Lumens:
                         • 1000Lumens
                         ChiếuXa:
                         • đến 185m
                         Đ.Điểm:
                         • ChốngNước
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

                         Đèn pin đội đầu siêu sáng SHENHANG SH-6652 với 02 bóng

                         MSP: SH-6652
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         H.S.Xuất:
                         • SHENHANG
                         Xuất xứ:
                         • China TW
                         Bảohành:
                         • 03 tháng
                         Power:
                         • Sạc điện
                         Bóng:
                         • 02bóng
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                         Đèn pin đội đầu siêu sáng SHENHANG SH-009 với 02 bóng LED

                         MSP: SH-009
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         H.S.Xuất:
                         • SHENHANG
                         Xuất xứ:
                         • China TW
                         Bảohành:
                         • 03 tháng
                         Power:
                         • Sạc điện
                         Bóng:
                         • 02bóng
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 185.000 đ đ Giá cũ: 185.000 đ đ
                         Lên đầu trang