Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
ĐÈN PIN SIÊU SÁNG
 • grid
 • list

Ultrafire T13 (SS-T40), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T13 (SS-T40) chiếu xa 1000m chính hãng /Bảo hành 03 tháng

MSP: T13
Cáp sạc USB:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Ultrafire
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 03 tháng
  Power:
  • Pin sạc
  ChiếuXa:
  • 1000m
  starstarstarstarstar
  Giá: 465.000 đ đ Giá cũ: 465.000 đ đ

  Ultrafire T12 (SS-T40), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T12 (SS-T40) chiếu xa 1000m chính hãng /Bảo hành 03 tháng

  MSP: T12
  Cáp sạc USB:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Ultrafire
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 03 tháng
   Power:
   • Pin sạc
   ChiếuXa:
   • 1000m
   starstarstarstarstar
   Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

   HY-8006 High Power, Đèn Pin Bảo vệ trực đêm-Đèn pin siêu sáng sạc điện HY-8006 bóng LED, dây sạc cắm điện

   MSP: HY-8006
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • HY
   Bảohành:
   • 03 tháng
   Power:
   • Sạc điện
   • cắmỔđiện
   Bóng:
   • LED
   ChiếuXa:
   • đến5000m
   starstarstarstarstar
   Giá: 895.000 đ đ Giá cũ: 895.000 đ đ

   Ultrafire T15, Đèn pin siêu sáng Ultrafire T15 (XM-P50) bóng CREELED với 1000 lumens chính hãng

   MSP: T15
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Ultrafire
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 03 tháng
   Power:
   • 3.7v26650
   Bóng:
   • XM-P50
   starstarstarstarstar
   Giá: 328.000 đ đ Giá cũ: 328.000 đ đ

   Nitecore MT22C, Đèn pin siêu sáng Nitecore MT22C với 1000 Lumens bóng CRRE XP-L HD V6 LED chuẩn FL1 Quốc Tế

   MSP: MT22C
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Nitecore
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 5 năm
   Power:
   • 3.7v18650
   Bóng:
   • XPLHDV6
   Lumens:
   • 1000Lumens
   starstarstarstarstar
   Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

   Nitecore MT21A, Đèn pin siêu sáng Nitecore MT21A với 345 Lumens chiếu xa 152-200m

   MSP: MT21A
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Nitecore
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 2 năm
   Power:
   • AA
   Lumens:
   • 345lumens
   starstarstarstarstar
   Giá: 866.000 đ đ Giá cũ: 866.000 đ đ

   S.W.A.T - C8, Đèn pin siêu sáng S.W.A.T - C8 bóng LED trắng chính hãng /Bảo hành 03 tháng

   MSP: C8
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 03 tháng
   Power:
   • Pin sạc
   Bóng:
   • LED
   starstarstarstarstar
   Giá: 185.000 đ đ Giá cũ: 185.000 đ đ

   S.W.A.T TM-001, Đèn pin siêu sáng Zoom Xoay S.W.A.T TM-001 chính hãng /Bảo hành 03 tháng

   MSP: TM-001
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Xuất xứ:
   • Thái Lan
   Bảohành:
   • 03 tháng
   Power:
    Bóng:
     Chỉnh:
      starstarstarstarstar
      Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

      Ultrafire T7 (bóng XM-P70), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T7 (bóng XM-P70) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 500m

      MSP: ULTRAFIRE T7
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Ultrafire
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Power:
      • Pin sạc
      Bóng:
      • CREELED
      ChiếuXa:
      • đến300m
      CổngUSB:
       starstarstarstarstar
       Giá: 378.000 đ đ Giá cũ: 378.000 đ đ

       Ultrafire T2 (XH-P50), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T2 (XH-P50) bóng CREELED chính hãng /Bảo hành 03 tháng

       MSP: T2 (XH-P50)
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Ultrafire
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 03 tháng
       Power:
       • 3.7v26650
       Bóng:
       • CREELED
       CổngUSB:
       starstarstarstarstar
       Giá: 329.000 đ đ Giá cũ: 329.000 đ đ

       Ultrafire T2 (XM-P50), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T2 (XM-P50) bóng CREELED chính hãng /Bảo hành 03 tháng

       MSP: T2(XM-P50)
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Ultrafire
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 03 tháng
       Power:
       • 3.7v26650
       Bóng:
       • CREELED
       ChiếuXa:
       • đến500m
       CổngUSB:
       starstarstarstarstar
       Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

       Ultrafire TM-E8 (XML-T6), Đèn pin siêu sáng Ultrafire TM-E8 (XML-T6) bóng CREE LED / Bảo hành 3 tháng

       MSP: TM-E8
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Ultrafire
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 03 tháng
       Power:
       • 3.7v18650
       Bóng:
       • XML-T6
       ChiếuXa:
       • đến250m
       CổngUSB:
       starstarstarstarstar
       Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

       Police H352-616, Đèn pin siêu sáng Police H352-616 bóng XML-T6 chính hãng /Bảo hành 01 tháng

       MSP: H352-616
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Police
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Bảohành:
       • 01tháng
       Power:
       • Pin sạc
       Bóng:
       • XML-T6
       ChiếuXa:
        CổngUSB:
        starstarstarstarstar
        Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

        Ultrafire T500, Đèn pin siêu sáng XML-T6 Ultrafire T500 chính hãng /Bảo hành 03 tháng

        MSP: T500
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        H.S.Xuất:
        • Ultrafire
        Xuất xứ:
        • Thái Lan
        Bảohành:
        • 03 tháng
        Power:
        • 3.7v18500
        Bóng:
        • XML-T6
        ChiếuXa:
         starstarstarstarstar
         Giá: 218.000 đ đ Giá cũ: 218.000 đ đ

         Police HIEN352-S35, Đèn pin siêu sáng Police HIEN352-S35 bóng P50 chính hãng /Bảo hành 03 tháng

         MSP: S35
         Cáp sạc USB:
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 03 tháng
          Power:
          • 3.7v26650
          Bóng:
          • CREELED
          ChiếuXa:
          • đến150m
          CổngUSB:
          starstarstarstarstar
          Giá: 248.000 đ đ Giá cũ: 248.000 đ đ

          Police HIEN 352-T626, Đèn pin siêu sáng Police HIEN 352-T626 bóng XML-T6 chính hãng/ Bảo hành 03 tháng

          MSP: T6-26
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 03 tháng
          Power:
          • 3.7v18500
          Bóng:
          • LEDtrắng
          ChiếuXa:
          • đến150m
          CổngUSB:
          starstarstarstarstar
          Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

          S.W.A.T-USA 005, Đèn pin siêu sáng S.W.A.T-USA 005 bóng CreeLED trắng /Bảo hành 03 tháng

          MSP: S.W.A.T-005
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 03 tháng
          Power:
          • 3.7v18500
          Bóng:
          • LEDtrắng
          ChiếuXa:
          • đến150m
          CổngUSB:
          starstarstarstarstar
          Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

          S.W.A.T-USA 835, Đèn pin siêu sáng S.W.A.T-USA 835 bóng CreeLED trắng /Bảo hành 03 tháng

          MSP: 835
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          H.S.Xuất:
           Bảohành:
           • 01tháng
           Power:
            Bóng:
             ChiếuXa:
             • đến150m
             CổngUSB:
             starstarstarstarstar
             Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

             Police HD352-835, Đèn pin siêu sáng Police HD352-835 bóng LED trắng - Sử dụng pin 3.7v 26650

             MSP: HD352-835
             H.S.Xuất:
             • Police
             Xuất xứ:
             • NHẬT
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • 3.7v26650
             Bóng:
             • XML-T6
             KèmTheo:
             • PIN,
             • CápUSB
             • MáySẠC
             starstarstarstarstar
             Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

             Đèn pin Sạc Eveready RCLARP - Eveready Rechargeable LED Light

             MSP: RCLARP
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • Pin sạc
             Bóng:
             • LED
             ĐÓNG GÓI : VỈ 1 CÂY
             Giá bán :
             - MUa 1 cây  = 125.000 đồng/ cây
             - MUa 2,3,4 cây  = 115.000 đồng/ cây
             - MUa 5,6,7 cây = 105.000 đồng/ cây 
             - Mua 8,9 cây = 99.000 đồng/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 97.000 đồng/ cây 
             - Mua 21-40 cây = 95.000 đồng/ cây 
             - Mua 41-70 cây = 94.000 đồng/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 93.000 đồng/ cây 
             starstarstarstarstar
             Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

             Eveready VAL2AA2, Đèn pin siêu sáng Eveready VAL2AA2 chính hãng

             MSP: VAL2AA2
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • AA
             Bóng:
             • LED
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 95.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 85.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 79.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 74.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 72.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 69.500/ cây
             - Mua 41-70 cây = 67.500/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 65.000/ cây
             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Đèn pin Eveready LC1L2D, Đèn pin Eveready LC1L2D bóng LED ( 2 pin D 1.5v) Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2D
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • D
             Bóng:
             • LED
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 95.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 85.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 79.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 74.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 72.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 69.500/ cây
             - Mua 41-70 cây = 67.500/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 65.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Đèn pin Eveready LC1L2D, Đèn pin Eveready LC1L2D bóng LED ( 2 pin D 1.5v) Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2D
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • D
             Bóng:
             • LED
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 95.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 85.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 79.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 74.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 72.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 69.500/ cây
             - Mua 41-70 cây = 67.500/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 65.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Eveready LC1L2A (Vỏ màu ĐỎ), Đèn pin chiếu sáng bóng LED Eveready LC1L2A /sử dụng 02 pin AA 1.5v /Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • AA
             Bóng:
             • LED
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 75.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 65.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 59.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 56.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 53.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 52.000/ cây
             - Mua 41-70 cây = 51.000/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 50.000/ cây
             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             Eveready LC1L2A (Vỏ màu XANH), Đèn pin chiếu sáng bóng LED Eveready LC1L2A /sử dụng 02 pin AA 1.5v /Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • AA
             Bóng:
             • LED
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 75.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 65.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 59.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 56.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 53.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 52.000/ cây
             - Mua 41-70 cây = 51.000/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 50.000/ cây
             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             Eveready LC1L2A (Vỏ màu XANH), Đèn pin chiếu sáng bóng LED Eveready LC1L2A /sử dụng 02 pin AA 1.5v /Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • AA
             Bóng:
             • LED
             ChiếuXa:
             • đến50m
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 75.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 65.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 59.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 56.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 53.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 52.000/ cây
             - Mua 41-70 cây = 51.000/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 50.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             Eveready LC1L2A (Vỏ màu ĐỎ), Đèn pin chiếu sáng bóng LED Eveready LC1L2A /sử dụng 02 pin AA 1.5v /Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2A
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • AA
             Bóng:
             • LED
             ChiếuXa:
             • đến50m
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 75.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 65.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 59.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 56.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 53.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 52.000/ cây
             - Mua 41-70 cây = 51.000/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 50.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

             Đèn pin Eveready LC1L2D, Đèn pin Eveready LC1L2D bóng LED ( 2 pin AA 1.5v) Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2D
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • D
             Bóng:
             • LED
             ChiếuXa:
             • đến50m
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 95.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 85.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 79.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 74.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 72.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 69.500/ cây
             - Mua 41-70 cây = 67.500/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 65.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Đèn pin Eveready LC1L2D, Đèn pin Eveready LC1L2D bóng LED ( 2 pin AA 1.5v) Bảo hành 01 tháng

             MSP: LC1L2D
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Eveready
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • D
             Bóng:
             • LED
             ChiếuXa:
             • đến50m
             Đóng gói : Vỉ 1 cây - kèm sẳn 02 viên pin 
             Giá bán : 
             - Mua 1 cây  = 95.000/ cây
             - Mua 2,3,4 cây = 85.000/ cây
             - Mua 5,6,7 cây = 79.000/ cây
             - Mua 8,9 cây = 74.000/ cây 
             - Mua 10-20 cây = 72.000/ cây
             - Mua 21-40 cây = 69.500/ cây
             - Mua 41-70 cây = 67.500/ cây 
             - Mua 71-500 cây = 65.000/ cây

             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Energizer PLED23AEH, Đèn pin siêu sáng Energizer PLED23AEH có cả nẹp kẹp áo | HÀNG CÓ SẲN

             MSP: PLED23AEH
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Energizer
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 03 tháng
             Power:
             • Pin 1.5v
             Bóng:
             • CREELED
             ChịuNước:
             Mã sản phẩm: PLED23AEH
             Đèn pin chính hãng Energizer - Nhập khẩu từ MỸ (USA)
             Bảo hành sử dụng : 03 tháng 
             Giá bán/ vỉ 1 cái :
             - Mua 1cái  = 386.000 đ/01cái 
             - Mua 2,3cái = 366.000 đ/01cái 
             - Mua 3,4,5cái = 356.000 đ/01cái 
             - Mua 6,7,8,9cái = 346.000 đ/01cái 
             - Mua 10cái-20cái = 339.000 đ/01cái 
             - Mua 21cái-30cái = 334.000 đ/01cái 
             - Mua 30cái trở lên= 329.000 đ/01cái 

             starstarstarstarstar
             Giá: 386.000 đ đ Giá cũ: 386.000 đ đ

             Wasing WSL-697, Đèn đội đầu Siêu sáng Wasing WSL-697 bóng Cree Led XP-E2-R4 chiếu xa 300m

             MSP: WSL-697
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • WASING
             Xuất xứ:
             • P.R.C
             Bảohành:
             • 06 tháng
             Power:
             • 3.7v18650
             Bóng:
             • CREELED
             ChiếuXa:
             • đến300m
             starstarstarstarstar
             Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

             DAISO D11, Đèn pin gắn xe đạp bóng LED trắng DAISO D11 /của thị trường Nội địa Nhật-vỉ Sp ghi chữ NHẬT

             MSP: DAISO D11
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bóng:
             • LEDtrắng
             • 5bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

             DAISO D11, Đèn pin gắn xe đạp bóng LED trắng DAISO D11 /của thị trường Nội địa Nhật-vỉ Sp ghi chữ NHẬT

             MSP: DAISO D11
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bóng:
             • LEDtrắng
             • 5bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

             DAISO 31069, Đèn pin chiếu sáng bóng LED DAISO 31069 Mini Power Lantern /thị trường Nội địa Nhật-Vỉ sản phẩm ghi chữ NHẬT

             MSP: DAISO 31069
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bóng:
             • LEDtrắng
             • 5bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

             DAISO D106, Đèn pin móc khóa mini cầm tay bóng LED DAISO D106 /cấu tạo gồm 9 bóng LED trắng nhỏ

             MSP: DAISO D106
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bóng:
             • LEDtrắng
             • 5bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

             DAISO 31082, Đèn pin chiếu sáng bóng LED DAISO 31082 thị trường Nội địa Nhật /Hộp sản phẩm ghi chữ Nhật

             MSP: 31082
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bóng:
             • LEDtrắng
             • 5bóng
             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Nitecore NU35, Đèn pin đội đầu/ đeo trán Nitecore NU35 XP-G3 S3 chính hãng

             MSP: NU35
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 1 năm
             Type:
             • Đội đầu
             starstarstarstarstar
             Giá: 798.000 đ đ Giá cũ: 798.000 đ đ

             Energizer BKFN2B4, Đèn pin đọc sách siêu sáng Energizer BKFN2B4 bóng LED ( Bảo hành 01 tháng)

             MSP: BKFN2B4
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             • Mới 100%
             H.S.Xuất:
             • Energizer
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • CR2032
             Bóng:
             • LEDtrắng
             Giá bán :
             - Mua 1,2 cái = 225.000 đồng/ cái 
             - Mua 3,4,5 cái = 215.000 đồng/ cái 
             - Mua 6,7,8,9 cái = 205.000 đồng/ cái 
             - Mua 10cái-50cái = 195.000 đồng/ cái 
             - Mua 50 cái trở lên = 189.000 đồng/ cái 
             starstarstarstarstar
             Giá: 225.000 đ đ Giá cũ: 225.000 đ đ

             Police 835, Đèn pin siêu sáng Police HD835 bóng LED trắng - Sử dụng pin 3.7v 26650

             MSP: HD835
             H.S.Xuất:
             • Police
             Xuất xứ:
             • NHẬT
             Bảohành:
             • 01tháng
             Power:
             • 3.7v26650
             Bóng:
             • XML-T6
             KèmTheo:
             • PIN,
             • CápUSB
             • MáySẠC
             starstarstarstarstar
             Giá: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

             LED LENSER ML6 Connect WL, Đèn pin treo ngoài trời và dã ngoại LED LENSER ML6 Connect WL /ÁNH SÁNG VÀNG

             MSP: ML6-WL
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v18650
             Lumens:
             • 750Lumens
             Đ.Điểm:
             • ánh vàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.980.000 đ đ Giá cũ: 1.980.000 đ đ

             LED LENSER ML6, Đèn pin treo ngoài trời dã ngoại LED LENSER ML6 chính hãng/ Ánh sáng vàng

             MSP: ML6
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v18650
             Lumens:
             • 750Lumens
             Đ.Điểm:
             • ánh vàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.590.000 đ đ Giá cũ: 1.590.000 đ đ

             LED LENSER ML6 WARM LIGHT, ĐÈN PIN CẮM TRẠI TREO NGOÀI TRỜI LEDLENSER ML6 WARMLIGHT /ÁNH SÁNG VÀNG

             MSP: ML6-WARM
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v18650
             Lumens:
             • 750Lumens
             Đ.Điểm:
             • ánh vàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.670.000 đ đ Giá cũ: 1.670.000 đ đ

             LED LENSER ML4, Đèn pin treo ngoài trời LED LENSER ML4 chính hãng /Ánh sáng vàng

             MSP: ML4
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v18650
             Lumens:
             • 300lumens
             Đ.Điểm:
             • ánh vàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 820.000 đ đ Giá cũ: 820.000 đ đ

             LED LENSER ML4 Warm Light, Đèn pin ngoài trời LED LENSER ML4 Warm Light – Green Limited Edition chính hãng

             MSP: ML4-LIGHT
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v14500
             Lumens:
             • 300lumens
             Đ.Điểm:
             • ánh vàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 890.000 đ đ Giá cũ: 890.000 đ đ

             LED LENSER MH8 Black-Sand, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH8 Black-Sand chính hãng

             MSP: MH8
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • LedLenser
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v14500
             Bóng:
             • CREELED
             Lumens:
             • 600lumens
             ChiếuXa:
             • đến200m
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.690.000 đ đ Giá cũ: 1.690.000 đ đ

             LED LENSER MH8 black-black, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH8 black-black chính hãng

             MSP: MH8
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v14500
             Bóng:
             • CREELED
             Lumens:
             • 600lumens
             ChiếuXa:
             • đến200m
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.690.000 đ đ Giá cũ: 1.690.000 đ đ

             LED LENSER MH5 black-grey, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH5 black-grey chính hãng

             MSP: MH5
             T.Trạng:
             • ĐặtChờhàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Bảohành:
             • 2 năm
             Power:
             • 3.7v14500
             Bóng:
             • CREELED
             Lumens:
              ChiếuXa:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.080.000 đ đ Giá cũ: 1.080.000 đ đ

               LED LENSER MH3 black-blue, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH3 black-blue chính hãng

               MSP: MH3
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 200Lumens
               ChiếuXa:
               • đến130m
               starstarstarstarstar
               Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

               LED LENSER MH3 black-yellow, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH3 black-yellow chính hãng

               MSP: MH3
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 200Lumens
               ChiếuXa:
               • đến130m
               starstarstarstarstar
               Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

               LED LENSER MH3 black-orange, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH3 black-orange chính hãng

               MSP: MH3
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 200Lumens
               ChiếuXa:
               • đến130m
               starstarstarstarstar
               Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

               LED LENSER MH3 black-grey, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH3 black-grey chính hãng

               MSP: MH3
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 200Lumens
               ChiếuXa:
               • đến130m
               starstarstarstarstar
               Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

               LED LENSER MH3 white-black, Đèn pin đội đầu siêu sáng LED LENSER MH3 white-black chính hãng

               MSP: MH3
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 200Lumens
               ChiếuXa:
               • đến130m
               starstarstarstarstar
               Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

               LED LENSER NEO 10R schwar, Đèn đội đầu siêu sáng NEO 10R schwar chính hãng

               MSP: NEO 10R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • 3.7v18650
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 600lumens
               ChiếuXa:
               • 150m
               starstarstarstarstar
               Giá: 2.120.000 đ đ Giá cũ: 2.120.000 đ đ

               LED LENSER NEO 10R BLUE, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO 10R BLUE chính hãng

               MSP: NEO 10R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • 3.7v18650
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 600lumens
               ChiếuXa:
               • 150m
               starstarstarstarstar
               Giá: 2.120.000 đ đ Giá cũ: 2.120.000 đ đ

               LED LENSER NEO6R schwarz , Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO6R schwarz chính hãng

               MSP: NEO6R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • Li-Ion
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến30m
               starstarstarstarstar
               Giá: 990.000 đ đ Giá cũ: 990.000 đ đ

               LED LENSER NEO6R PINK, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO6R PINK chính hãng

               MSP: NEO6R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • Li-Ion
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến30m
               starstarstarstarstar
               Giá: 990.000 đ đ Giá cũ: 990.000 đ đ

               LED LENSER NEO6R GREEN, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO6R GREEN chính hãng

               MSP: NEO6R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • Li-Ion
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến30m
               starstarstarstarstar
               Giá: 990.000 đ đ Giá cũ: 990.000 đ đ

               LED LENSER NEO6R BLUE, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO6R BLUE chính hãng

               MSP: NEO6R
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • Pin sạc
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến30m
               starstarstarstarstar
               Giá: 990.000 đ đ Giá cũ: 99.000 đ đ

               LED LENSER NEO 4 schwarz, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO 4 schwarz chính hãng

               MSP: NEO
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AAA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến40m
               starstarstarstarstar
               Giá: 745.000 đ đ Giá cũ: 745.000 đ đ

               LED LENSER NEO 4 PINK, Đèn đội đầu siêu sáng LED LENSER NEO 4 PINK chính hãng

               MSP: NEO 4
               T.Trạng:
               • ĐặtChờhàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 2 năm
               Power:
               • AAA
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 240Lumens
               ChiếuXa:
               • đến40m
               starstarstarstarstar
               Giá: 745.000 đ đ Giá cũ: 745.000 đ đ
               Lên đầu trang