Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin siêu sáng NITECORE
 • grid
 • list

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XP-LHDV6
Lumens:
 • 9500Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
T.Trạng:
 • Còn hàng
Bóng:
 • XM-L2 U3
ChiếuXa:
 • 400m
Lumens:
 • 4000Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Đèn pin siêu sáng Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m chính hãng

MSP: MT21C
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • 3.7v18650
 • CR123A
T.Trạng:
 • Còn hàng
ChiếuXa:
 • đến 185m
Lumens:
 • 1000Lumens
Bảo hành:
 • 5 năm
starstarstarstarstar
Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

Nitecore NU32; Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU32 với 500lumens chiếu xa 125m

MSP: NU32
HSX:
 • Nitecore
Pin:
 • Pin sạc
Type:
 • Đội đầu
Cổng sạc USB:
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Lumens:
  • 550lumens
  Bảo hành:
  • 1 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 825.000 đ đ Giá cũ: 825.000 đ đ

  Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

  MSP: MH40GTR
  HSX:
  • Nitecore
  Pin:
  • 3.7v18650
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Bóng:
  • XP-LHI V3
  ChiếuXa:
  • 1000m
  Lumens:
  • 1200Lumens
  Bảo hành:
  • 5 năm
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

  Nitecore TIKI _Đèn pin siêu sáng Nitecore TIKI 300Lumens (cổng sạc USB)

  MSP: TIKI
  HSX:
  • Nitecore
  Pin:
  • Pin sạc
  Cổng sạc USB:
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Lumens:
   • 300lumens
   Bảo hành:
   • 1 năm
   ĐĐ:
   • ChốngNước
   starstarstarstarstar
   Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

   Nitecore TIKILE _Đèn pin siêu sáng Nitecore TIKILE (cổng sạc USB)

   MSP: TIKILE
   HSX:
   • Nitecore
   Pin:
   • Pin sạc
   Type:
   • móc khóa
   Cổng sạc USB:
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Lumens:
    • 300lumens
    Bảo hành:
    • 1 năm
    ĐĐ:
    • ChốngNước
    Đóng gói : Vỉ 1cái
    Giá bán : 
    - Mua 1 cái  = 395.000 đồng/ cái
    - Mua 2,3 cái = 375.000 đồng/ cái
    - Mua 4,5,6 cái = 365.000 đồng/ cái 
    - Mua 7,8,9 cái = 359.000 đồng/ cái 
    - Mua 10 cái trở lên = 354.000 đồng/ cái 
    starstarstarstarstar
    Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

    Đèn pin móc khóa siêu sáng NItecore TINI blue bóng CREE XP-G2 S3 với 380lumens chiếu xa 64m, cổng sạc USB chính hãng

    MSP: TINI-BLUE
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • Sạc điện
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 64m
    Lumens:
    • 380lumens
    Bảo hành:
    • 1 năm
    ĐĐ:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 599.000 đ đ Giá cũ: 599.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng móc khóa Nitecore TINI White bóng CREE XP-G2 S3 với 380lumens chiếu xa 64m cổng sạc USB chính hãng

    MSP: TINI-WHITE
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • Sạc điện
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 64m
    Lumens:
    • 380lumens
    Bảo hành:
    • 1 năm
    ĐĐ:
    • ChốngNước
    starstarstarstarstar
    Giá: 599.000 đ đ Giá cũ: 599.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng

    MSP: P20
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • CR123A
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 110m
    Lumens:
    • 800Lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m chính hãng|

    MSP: P12
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • Li-Ion
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 232m
    Lumens:
    • 1000Lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m

    MSP: P10GT
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • CR123A
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến280m
    Lumens:
    • 900lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore P05 PINK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

    MSP: P05
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • CR123A
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến150m
    Lumens:
    • 460lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore P05 Black bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

    MSP: P05
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • CR123A
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến150m
    Lumens:
    • 460lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m chính hãng

    MSP: MT2A
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • AA
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
    • đến 152m
    Lumens:
    • 345lumens
    Bảo hành:
    • 5 năm
    starstarstarstarstar
    Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

    Đèn pin siêu sáng Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m chính hãng

    MSP: MT1A
    HSX:
    • Nitecore
    Pin:
    • AA
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Bóng:
    • Cree LED
    ChiếuXa:
     Lumens:
     • 180Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m chính hãng

     MSP: MH20
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • CR123A
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến220m
     Lumens:
     • 1000Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m và 8300cd chính hãng

     MSP: HA40
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • AA
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến 185m
     Lumens:
     • 1000Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

     MSP: EC30
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • CR123A
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến220m
     Lumens:
     • 1800Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

     MSP: EC22
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • CR123A
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến 185m
     Lumens:
     • 1000Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng NItecore EC11 bóng 900lumens chiếu xa 190m, XM-L2 U2 CREELED chuẩn FL1

     MSP: EC11
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • CR123A
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến 190m
     Lumens:
     • 900lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

     MSP: EA41
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • AA
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến 335m
     Lumens:
     • 1020lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m| Bảo hành 1 năm

     MSP: NU10
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 160Lumens
     Bảo hành:
     • 1 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

     MSP: MT22A
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • AA
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 260Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

     MSP: MT22A
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • AA
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 260Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore MT22A với 260Lumens chiếu xa 100m bóng CREE XP-G2 S3| Bảo hành 5 năm

     MSP: MT22A
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • AA
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
     • đến100m
     Lumens:
     • 260Lumens
     Bảo hành:
     • 5 năm
     ĐĐ:
     • ChốngNước
     starstarstarstarstar
     Giá: 645.000 đ đ Giá cũ: 645.000 đ đ

     Đèn pin siêu sáng Nitecore MT42 với 1800lumens chiếu xa 470m, bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

     MSP: MT42
     HSX:
     • Nitecore
     Pin:
     • Pin sạc
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Bóng:
     • Cree LED
     ChiếuXa:
      Lumens:
      • 1800Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore MT40GT với 960 Lumens chiếu xa 618m, bóng Cree XM-L2 (U2)

      MSP: MT40GT
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • 3.7v18500
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • Cree LED
      ChiếuXa:
      • 600m
      Lumens:
      • 960Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore MT-06MD với 180Lumens chiếu xa 100m chính hãng| Bảo hành 5 năm

      MSP: MT-06MD
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • AAA
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • NICHIA
      ChiếuXa:
      • đến100m
      Lumens:
      • 180Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 657.000 đ đ Giá cũ: 657.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore P16TAC với 1000 Lumens chiếu xa 300m, bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

      MSP: P16TAC
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • Pin sạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • XM-L2 U2
      ChiếuXa:
      • đến300m
      Lumens:
      • 1000Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore P15 với 430Lumens chiếu xa 278m, bóng CREE XP-G2 (R5)

      MSP: P15
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • Pin sạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • XP-G2 R5
      ChiếuXa:
      • 278m
      Lumens:
      • 430Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore EC23 với 1800Lumens chiếu xa 255m, bóng CREE XHP35 HD E2

      MSP: EC23
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • Pin sạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • Cree LED
      ChiếuXa:
      • đến250m
      Lumens:
      • 1800Lumens
      Bảo hành:
      • 5 năm
      ĐĐ:
      • ChốngNước
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

      Đèn pin siêu sáng Nitecore EC20 với 960lumens chiếu xa 220, bóng CREE XM-L2 U2

      MSP: EC20
      HSX:
      • Nitecore
      Pin:
      • Pin sạc
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      Bóng:
      • XM-L2 U2
      ChiếuXa:
      • đến220m
      Lumens:
      • 960Lumens
      Thấu kính:
      • lồi
      Bảo hành:
      • 5 năm
      starstarstarstarstar
      Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ
      Lên đầu trang