Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Pin Đồng xu 3v Lithium
 • grid
 • list

Pin Sony CR2025 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

MSP: CR2025
HSX:
 • Sony Nhật
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin Toshiba CR2025 Lithium 3v chính hãng

MSP: CR2025
HSX:
 • Toshiba
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin Energizer CR2032 Lithium 3v chính hãng

MSP: CR2032
HSX:
 • Energizer
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Mã sản phẩm: ENERGIZER CR2032
PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
ĐÓNG GÓI: VỈ 1 VIÊN.
Giá  bán :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 4,5,6,7 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 8,9, 10 vỉ  = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua trên 10 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Pin Toshiba CR2430 Lithium 3v chính hãng Made in China

MSP: CR2430
HSX:
 • Toshiba
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA. 
Đóng gói : Vỉ 5viên

GIÁ BÁN LẺ/ 1VIÊN
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ 1viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN
- Mua 1,2 vỉ  = 132.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 127.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 5,6,7 vỉ  = 123.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 8,9 vỉ = 118.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-19vỉ = 114.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 20vỉ-80vỉ = 112.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 81vỉ-200vỉ = 110.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 201vỉ-5000vỉ = 108.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Pin Toshiba CR2450 Lithium 3v chính hãng Made in China

MSP: CR2450
HSX:
 • Toshiba
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA. 
Đóng gói : Vỉ 5viên

GIÁ BÁN LẺ/ 1VIÊN
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ 1viên
GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN
- Mua 1,2 vỉ  = 132.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 127.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 5,6,7 vỉ  = 123.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 8,9 vỉ = 118.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 10vỉ-19vỉ = 114.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 20vỉ-80vỉ = 112.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 81vỉ-200vỉ = 110.000 đ/ vỉ 5viên
- Mua 201vỉ-5000vỉ = 108.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Pin CR2477 Pin Panasonic CR2477; Pin 3v lithium Panasonic CR2477 _Made in Indonesia _1viên

MSP: CR2477
HSX:
 • Panasonic
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên

PIN XỊN CHÍNH HÃNG. Đóng gói : Vỉ 5 viên

XUẤT XỨ : INDONESIA

Giá bán - khách mua theo viên:
- Mua 1,2 viên  = 95.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4 viên  = 88.000 đồng/ viên

Giá bán - khách mua theo vỉ / 5 viên :
- Mua 1 vỉ  = 395.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 385.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5 vỉ  = 379.000 đồng/ vỉ 5 viên

- Mua 6,7,8 vỉ  = 374.000 đồng/ vỉ 5viên

- Mua 9,10 vỉ trở lên  = 368.000 đồng/ vỉ 5viên 

starstarstarstarstar
Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

Pin CR2450 _Pin Sony CR2450; Pin 3v lithium Sony CR2450 _Made in Indonesia _1viên

MSP: CR2450
HSX:
 • Sony Nhật
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Pin Sony CR2450 chính hãng
Đóng gói : Vỉ 5 viên
Xuất xứ : Indonesia 

Giá bán/viên :
- Mua 1,2 viên  = 48.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 42.000 đồng/1 viên

Giá bán/ vỉ 5viên :
- Mua 1 vỉ  = 175.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6  vỉ  = 164.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 10 vỉ-30vỉ = 154.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 31-200 vỉ = 152.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 201 -500vỉ = 149.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 501-1500vỉ = 147.000 đồng/ Vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

Panasonic CR2450 - Pin 3v lithium Panasonic CR2450 chính hãng Made in Indonesia| Còn hàng

MSP: CR2450
HSX:
 • Panasonic
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Mã sản phẩm: PANASONIC CR2450
PIN CHÍNH HÃNG. Đóng gói : Vỉ 5viên

Giá bán/ 1viên :
- Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 30.000 đồng/ 1viên
Giá bán/ vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 3,4,5 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 6,7,8,9 vỉ  = 86.000 đồng/ vỉ 5viên
- Mua 10 vỉ trở lên = 84.000 đồng/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

Pin Sony CR2032 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

MSP: CR2032
HSX:
 • Sony Nhật
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin Maxell CR2032 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

MSP: CR2032
HSX:
 • Maxell
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Mã sản phẩm: MAXELL CR2032

PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
- Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

- GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên

- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên 
+ mua 3,4,5 vỉ = 35.000 đồng/ vỉ  5 viên 
+ Mua 6,7,8  vỉ  = 32.000 đồng/vỉ 5 viên
+ Mua 10-200 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 5 viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin Toshiba CR2032 Lithium 3v chính hãng

MSP: CR2032
HSX:
 • Toshiba
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin CR2430 _Pin Sony CR2430: Pin 3v lithium Sony CR2430 _Made in Indonesia _1viên

MSP: CR2430
HSX:
 • Sony Nhật
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
Pin Sony CR2430 chính hãng
Đóng gói : Vỉ 5 viên
Xuất xứ : Indonesia 

Giá bán/viên :
- Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/ 1viên
- Mua 3,4 viên  = 49.000 đồng/1 viên

Giá bán/ vỉ 5viên :
- Mua 1 vỉ  = 175.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 2,3 vỉ  = 169.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 4,5,6  vỉ  = 164.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 159.000 đồng/ vỉ 5 viên
- Mua 10 vỉ-30vỉ = 154.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 31-200 vỉ = 152.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 201 -500vỉ = 149.000 đồng/ Vỉ 5viên
- Mua 501-1500vỉ = 147.000 đồng/ Vỉ 5viên 
starstarstarstarstar
Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

Pin Panasonic CR2032 Lithium 3v chính hãng Made in Indonesia

MSP: CR2032
HSX:
 • Panasonic
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

Pin đồng xu 3v lithium Energizer CR2025

MSP: CR2025
HSX:
 • Energizer
Pin:
 • 3vLithium
Điện thế:
 • 3v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 cái
PIN XỊN CHÍNH HÃNG ENERGIZER
Đóng gói : Vỉ 2viên
Giá  bán :
- Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 4,5,6,7 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 8,9, 10 vỉ  = 18.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua trên 10 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 1 viên
starstarstarstarstar
Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

Pin CR3032 Pin Panasonic CR3032; Pin 3v lithium Panasonic CR3032 _Vỉ 1viên

MSP: CR3032
HSX:
 • Panasonic
Pin:
 • không sạc
 • Sạc điện
Điện thế:
 • 3v
T.Trạng:
 • Còn hàng
Đóng gói:
 • 1 viên

PIN XỊN CHÍNH HÃNG . ĐÓNG GÓI : VỈ 1VIÊN

Giá bán : 
- Mua 1,2  vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 1 viên 
- Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 6,7,8 vỉ  = 130.000 đồng/ vỉ 1 viên
- Mua 10 vỉ trở lên  = 125.000 đồng/ vỉ 1viên
starstarstarstarstar
Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

Pin CR2477N Pin Renata CR2477N; Pin 3v lithium Renata CR2477N _Xuất xứ Thụy Sỹ _Vỉ 1viên

MSP: CR2477
HSX:
  Pin:
  • không sạc
  • Sạc điện
  Điện thế:
  • 3v
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Đóng gói:
  • 1 viên
  PIN XỊN  CHÍNH HÃNG. XUẤT XỨ THỤY SỸ
  Đóng gói : Vỉ 1 viên

  Giá bán :
  - MUa 1,2 viên  = 125.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - mUa 6,7,8 vỉ  = 115.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 9,10,11 vỉ  = 112.000 đồng/ Vỉ 1 viên
  - Mua 12 vỉ-50vỉ = 109.000 đồng/ Vỉ 1 viên 
  - Mua 51vỉ -200vỉ = 107.000 đồng/ Vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

  Pin CR2450N _Pin Renata CR2450N; Pin 3v lithium Renata CR2450N Xuất xứ Thụy sỹ _Vỉ 1 viên

  MSP: CR2450N
  HSX:
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên

   Giá bán/ 1 Viên:

   - Mua 1,2,3 viên                      = 95.000 đồng/ 1 viên 

   - Mua 4,5,6,7 viên                   = 90.000 đồng/1 viên

   - Mua 8,9,10 viên   = 85.000 đồng/1 viên 

   - Mua trên 10 viên    = 79.000 đồng/1 viên 

   starstarstarstarstar
   Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

   Pin Camelion CR2450 Lithium 3v chính hãng Made in China

   MSP: CR2450
   HSX:
   • Camelion
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   PIN CHÍNH HÃNG CAMELION.  
   Đóng gói: vỉ 1 viên. 

   Giá bán: 
   . Mua 1,2,3 vỉ =25.000đồng /vỉ 1 viên
   . Mua 4,5,6,7 vỉ =22.000 đồng /vỉ 1 viên
   . Mua 8,9,10 vỉ =20.000 đồng /vỉ 1 viên
   . Mua trên 10 vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin CR2430 _Pin Camelion CR2430; Pin 3v lithium Camelion CR2430 _Vỉ 1viên

   MSP: CR2430
   HSX:
   • Camelion
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   PIN CHÍNH HÃNG CAMELION.  
   Đóng gói: vỉ 1 viên. 

   Giá bán: 
   . Mua 1,2,3 vỉ =25.000đồng /vỉ 1 viên
   . Mua 4,5,6,7 vỉ =22.000 đồng /vỉ 1 viên
   . Mua 8,9,10 vỉ =20.000 đồng /vỉ 1 viên
   . Mua trên 10 vỉ  = 18.000 đồng/ Vỉ 1viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin Philips CR2032 lithium 3v chính hãng

   MSP: CR2032
   HSX:
   • Philips
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên

   PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG
   Đóng gói : Vỉ 1 viên.
   Giá bán: 
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ viên
   - Mua 4,5,6,7 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   - Mua 8,9,10 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 1 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin Philips CR2025 Lithium 3v chính hãng

   MSP: CR2025
   HSX:
   • Philips
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   Mã sản phẩm: CR2025, DL2025
   PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG
   Đóng gói : Vỉ 1 viên.
   Giá bán: 
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ viên
   - Mua 4,5,6,7 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên 
   - Mua 8,9,10 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 1 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

   Pin Maxell CR2025 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

   MSP: CR2025
   HSX:
   • Maxell
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   Mã sản phẩm: MAXELL CR2025

   PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

   XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
   - Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

   - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
   + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên

   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
   + Mua 1,2, vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên 
   + mua 3,4,5 vỉ = 35.000 đồng/ vỉ  5 viên 
   + Mua 6,7,8  vỉ  = 32.000 đồng/vỉ 5 viên
   + Mua 10-200 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 5 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   Pin Toshiba CR2016 Lithium 3v chính hãng

   MSP: CR2016
   HSX:
   • Toshiba
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
   + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
   + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
   + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
   + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
   + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   Pin Sony CR2016 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

   MSP: CR2016
   HSX:
   • Sony Nhật
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
   + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
   + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
   + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
   + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
   + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   Pin Panasonic CR2016 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

   MSP: CR2016
   HSX:
   • Panasonic
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   - GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
   + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ 1 viên
   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
   + Mua 1,2, vỉ  = 56.000 đ/ vỉ 5viên 
   + mua 3,4 vỉ = 53.000 đ/ vỉ 5viên 
   + Mua 5,6 vỉ  = 51.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 7 vỉ-19 vỉ  = 49.000 đ/ vỉ 5Viên
   + Mua 20vỉ-50vỉ  = 47.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 51vỉ-200vỉ = 46.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 201vỉ-1000vỉ = 45.000 đ/ vỉ 5viên
   + Mua 1001-10 000vỉ = 44.000 đ/ vỉ 5viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   Pin Maxell CR2016 Lithium 3v chính hãng Made in Japan

   MSP: CR2016
   HSX:
   • Maxell
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Mã sản phẩm: MAXELL-CR2016

   PIN CHÍNH HÃNG MAXELL NHẬT 

   XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN   
   - Đóng gói: Vỉ 5 viên. 

   - GIÁ BÁN/1 VIÊN: 
   + Mua 1,2 viên  = 15.000 đồng/1 viên
   + Mua 3,4 viên  = 12.000 đồng/ viên

   - GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
   + Mua 1,2, vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 5 viên 
   + mua 3,4,5 vỉ = 35.000 đồng/ vỉ  5 viên 
   + Mua 6,7,8  vỉ  = 32.000 đồng/vỉ 5 viên
   + Mua 10-200 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 5 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

   Pin Panasonic CR1632 Lithium 3v chính hãng Made in Indonesia

   MSP: CR1632
   HSX:
   • Panasonic
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
   GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

   GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
   . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
   . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

   GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
   . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
   . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
   . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
   . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
   . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
   . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
   . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
   . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

   Maxell CR1632; Pin Maxell CR1632 1BS PRO lithium 3.0v _Cells in Japan _ Vỉ 1viên (MẪU MỚI)

   MSP: CR1632
   HSX:
   • Maxell
   Pin:
   • không sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   Đóng gói:
   • 1 viên
   Mã sản phẩm: MAXELL CR1632
   PIN CHÍNH HÃNG . XUẤT XỨ : JAPAN   
   Đóng gói : Vỉ 1viên

   Giá bán/1 viên : 
   . Mua 1,2 viên  = 39.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 3,4 viên  = 35.000 đồng/ vỉ 1viên
   . Mua 5,6 viên = 32.000 đồng/ vỉ 1viên
   . Mua 8,9 viên = 30.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 10viên -20viên = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 21viên-50viên = 26.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 55vỉ-100vỉ = 25.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 101vỉ-500vỉ = 23.000 đồng/ Vỉ 1viên
   . Mua 501vỉ-1000 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

   Pin CR1620 _Pin Sony CR1620; Pin 3v lithium Sony CR1620 _Made in Indonesia

   MSP: CR1620
   HSX:
   • Sony Nhật
   Pin:
   • Pin sạc
   • Sạc điện
   Điện thế:
   • 3v
   T.Trạng:
    Đóng gói:
    • 1 viên
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

    Pin Maxell CR1620; Pin 3v lithium Maxell CR1620 _Cells in Japan _Vỉ 1viên

    MSP: CR1620
    HSX:
    • Maxell
    Pin:
    • không sạc
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: MAXELL CR1620
    PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
    XUẤT XỨ : CELLS IN JAPAN  
    Đóng gói : Vỉ 1 viên

    Giá bán : 
    . Mua 1,2,3 viên  = 35.000 đồng/ vỉ 1viên
    . Mua 4,5,6 viên = 30.000 đồng/ vỉ 1viên
    . Mua 7,8,9 viên  = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
    . Mua 10 vỉ trở lên = 26.000 đồng/ Vỉ 1viên 
    starstarstarstarstar
    Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

    Panasonic CR1616: Pin 3v lithium Panasonic CR1616 _Made in Indonesia

    MSP: CR1616
    HSX:
    • Panasonic
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

    Pin CR1616 _Pin Maxell CR1616; Pin 3v lithium Maxell CR1616 _Cells in Japan

    MSP: CR1616
    HSX:
    • Maxell
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

    Pin Panasonic CR1220; Pin 3v lithium Panasonic CR1220 _Made in Indonesia

    MSP: CR1220
    HSX:
    • Panasonic
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

    Pin CR1220 _Pin Maxell CR1220; Pin 3v Lithium Maxell CR1220 _Cells in Japan

    MSP: CR1220
    HSX:
    • Maxell
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
    GIAO HÀNG TOÀN QUỐC TÍNH PHÍ  

    GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : 
    . Mua 1,2 viên  = 26.000 đồng/ viên
    . Mua 3,4 viên  = 22.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    . Mua 1,2 vỉ  = 85.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 3,4,5,6 vỉ = 79.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 7,8,9 vỉ = 77.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 10 vỉ-19 vỉ = 74.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 20vỉ-50vỉ = 72.000 đ/ vỉ 5viên
    . Mua 51-200vỉ = 69.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 201-500 vỉ = 67.000 đ/ Vỉ 5viên
    . Mua 501-5000 vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 26.000 đ đ Giá cũ: 26.000 đ đ

    Pin CR1216 Pin Sony CR1216; Pin 3v lithium Sony CR1216 _Made in Indonesia

    MSP: CR1216
    HSX:
    • Sony Nhật
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: SONY CR1216

    PIN XỊN CHÍNH HÃNG . Đóng gói : vỉ 5 viên

    GÍA BÁN/ VIÊN : 
    + Mua 1 2 viên  = 30.000 đồng/1 viên

    + Mua 3,4 viên  = 25.000 đồng/ viên 

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
    + Mua 1,2,3 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5 viên
    + MUa 4,5,6,7 vỉ  = 80.000 đồng/ vỉ 5 viên
    + MUa 8,9,10 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5 viên

    starstarstarstarstar
    Giá: 30.000 đ đ Giá cũ: 30.000 đ đ

    Panasonic CR1025; Pin 3.0v lithium Panasonic CR1025 chính hãng _Made in Indonesia

    MSP: CR1025
    HSX:
    • Panasonic
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: PANASONIC CR1025
    PIN CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU
    Đóng gói : Vỉ 5 viên

    GIÁ BÁN/VIÊN:
    - Mua 1,2 viên  = 65.000/đồng/ viên
    - Mua 3,4 viên  = 55.000 đồng/ viên

    GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN:
    - Mua 1,2 vỉ  =  270.000 đồng/vỉ 5 viên
    - MUa 3,4,5 vỉ  = 265.000 đồng/ vỉ 5 viên
    - MUa 6,7,8 vỉ  = 255.000 đồng/ vỉ 5 viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

    Pin BR2325 Pin Panasonic BR2325: Pin 3v lithium Panasonic BR2325 _Made in Indonesia

    MSP: BR2325
    HSX:
    • Panasonic
    Pin:
    • không sạc
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: PANASONIC BR2325
    PIN CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5VIÊN.
    Giá bán: 
    -mua 1,2,3 viên =100.000đ/ viên, 
    -mua 4,5,6,7 viên =95.000đ/ viên, 
    -mua 8,9,10 viên =89.000đ/ viên.
    starstarstarstarstar
    Giá: 100.000 đ đ Giá cũ: 100.000 đ đ

    Panasonic BR1225A; Pin 3v lithium Panasonic BR1225A _chịu nhiệt trên 100độ C

    MSP: BR1225A
    HSX:
    • Panasonic
    Pin:
    • Sạc điện
    Điện thế:
    • 3v
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: PANASONIC BR1225A
    PIN CHÍNH HÃNG 
    GIÁ BÁN/ VIÊN
    - Mua 1,2,3 viên =125.000đ/ viên,
    - Mua 4,5,6,7 viên =120.000đ/ viên, 
    - Mua 8,9,10 viên =115.000đ/ viên.
    - Mua trên 10 viên = 108.000 đ/ viên 
    starstarstarstarstar
    Giá: 125.000 đ đ Giá cũ: 125.000 đ đ

    Pin ML2430 Pin Sanyo ML2430; Pin sạc 3V Lithium Sanyo CR2430 _Made in Japan

    MSP: ML2430
    HSX:
     Pin:
     • Pin sạc
     Điện thế:
     • 3v
     Xuất xứ:
     • Indonesia
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     starstarstarstarstar
     Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

     Renata CR1632; Pin Renata CR1632 lithium 3.0v _Made in Swiss _Vỉ 1viên

     MSP: CR1632
     HSX:
     • Renata
     Pin:
     • 3vLithium
     Điện thế:
     • 3v
     Xuất xứ:
     • Thụy Sỹ
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Mã sản phẩm: RENATA CR1632
     PIN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
     XUẤT XỨ : THỤY SỸ

     - Đóng gói: vỉ 1 viên. 
     + Mua 1,2,3 vỉ = 50.000 đồng/ vỉ 1 viên, 
     + mua 4,5,6,7 vỉ = 45.000 đồng/ vỉ 1 viên 
     + MUa 8,9,10 vỉ = 40.000 đồng/ vỉ 1 viên 
     + mua trên 10 vỉ  = 38.000 đồng/ vỉ 1 viên 
     starstarstarstarstar
     Giá: 60.000 đ đ Giá cũ: 60.000 đ đ

     Duracell DL2032; Pin 3v Lithium Duracell DL2032 CR2032 chính hãng

     MSP: CR2032
     HSX:
     • Duracell
     Pin:
     • 3vLithium
     Điện thế:
     • 3v
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Đóng gói:
     • 1 viên
     Mã sản phẩm: DL2032/ CR2032
     PIN CHÍNH HÃNG 
     Đóng gói : Vỉ 2 viên
     Giá bán :
     . Mua lẻ 1 viên  = 20.000 đồng/ 1 viên
     . Mua 1,2,3 vỉ  = 40.000 đồng/ vỉ 2 viên
     . Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên
     . Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 2 viên 
     . Mua 10 vỉ trở lên = 28.000 đồng/ Vỉ 2viên

     starstarstarstarstar
     Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

     Pin CR2025 _ Duracell DL2025; Pin 3v lithium Duracell CR2025 chính hãng

     MSP: CR2025
     HSX:
     • Duracell
     Pin:
     • 3vLithium
     Điện thế:
     • 3v
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     Đóng gói:
     • 1 viên
     Mã sản phẩm: DL2025, CR2025
     PIN CHÍNH HÃNG DURACELL.
     Đóng gói : Vỉ 2 viên
     Giá bán :
     . Mua 1 viên  = 20.000 đồng/ 1 viên
     . Mua 1,2,3 vỉ  = 40.000 đồng/ vỉ 2 viên
     . Mua 4,5,6,7 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 2 viên
     . Mua 8 vỉ trở lên  = 28.000 đồng/ vỉ 2 viên 
     starstarstarstarstar
     Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ
     Lên đầu trang