Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Pin Cúc áo 1.5v & Silver Oxide 1.55v
 • grid
 • list

GoldenPower EPX625, PX625A, LR9 _ Pin đo sáng máy ảnh GoldenPower EPX625, PX625A, LR9

MSP: EPX625, LR9
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: EPX625, PX625A, LR9
  PIN CHÍNH HÃNG GOLDEN POWER 
  - Giá bán :
  . Mua 1,2 viên = 59.000 đồng/viên
  . Mua 3,4,5 viên = 50.000 đồng/ viên
  . Mua 6,7 viên = 48.000 đồng/ viên
  . Mua 8,9 viên = 46.000 đồng/ viên
  . Mua 10 - 20viên = 45.000 đồng/ viên
  . Mua 21-100viên = 43.000 đồng/ viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

  VINNIC L621F _Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC AG1, L621F, LR60 chính hãng (Loại Vỉ 10viên)

  MSP: L621F, AG1
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: AG1, L621F, LR60
  Pin CÚC ÁO 1.5v Alkaline VINNIC 
  Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

  Giá bán/ 1viên:  
  + mua 1,2,3,4,5.. viên=5.000 đ/viên. 

  Giá bán/ vỉ 10 viên:
  + Mua 1,2,3 vỉ =26.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 4,5,6,7 vỉ =22.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 8 đến 10 vỉ =19.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + Mua 11 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua 20 đến 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 100 -500 vỉ= 14.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 500 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  VINNIC L626F _Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC AG4, L626F, LR66, 376 chính hãng (Loại vỉ 10viên)

  MSP: L626F, AG4
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: AG4, L626F, LR66
  Pin CÚC ÁO 1.5v Alkaline VINNIC 
  Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

  Giá bán/ 1viên:  
  + mua 1,2,3,4,5.. viên=5.000 đ/viên. 

  Giá bán/ vỉ 10 viên:
  + Mua 1,2,3 vỉ =26.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 4,5,6,7 vỉ =22.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 8 đến 10 vỉ =19.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + Mua 11 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua 20 đến 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 100 -500 vỉ= 14.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 500 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  Renata 393 SR754SW AG5 _Pin cúc áo 1.55v Renata 393 SR754SW AG5 _Thụy Sỹ

  MSP: SR754SW,AG5
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Renata
  Xuất xứ:
  • Thụy Sỹ
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: 393,AG5,LR754
  Đóng gói : Vỉ 1 viên. Xuất xứ : SWISS
  Giá bán :
  - Mua 1,2,3 viên  = 65.000 đồng/ 1 viên
  - Mua 4,5,6 viên  = 60.000 đồng/ 1 viên
  - Mua 7,8,9 viên = 57.000 đồng/ 1 Viên
  - Mua 10 vỉ trở lên  = 55.000 đồng/ 1 Viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

  Energizer SR754W AG5 _Pin cúc áo 1.55v Energizer AG5 LR754 393 _Xuất xứ USA

  MSP: SR754W,AG5
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Energizer
  Xuất xứ:
  • Mỹ(USA)
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: AG5, SR754SW, 393
  Pin chính hãng ENRGIZER 
  Đóng gói : vỉ 5viên
  Giá bán : 
  - Mua 1,2 viên  = 80.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 75.000 đồng/1 viên
  - Mua 6,7,8 viên  = 70.000 đồng/1 viên
  - Mua 9,10 viên  = 65.000 đồng/ viên
  - Mua 11 viên trở lên  = 59.000 đồng/1 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

  VINNIC AG5 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC AG5, LR754, 393, LR48

  MSP: VINNIC AG5
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: AG5, LR754
  PIN VINNIC AG5, LR754, LR48, 393, 193
  ĐÓNG GÓI : VỈ 10 VIÊN
  Giá bán LẺ/1 VIÊN : 7.000 đồng/1 viên
  Giá BÁN theo số lượng Vỉ 10 viên
  - Mua 1 vỉ  = 29.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 2,3 vỉ = 24.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 7,8,9 vỉ = 20.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 10vỉ-30vỉ = 18.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 31vỉ-200vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 201vỉ-500vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 110viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

  VINNIC L921F, AG6 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC L921F, AG6, LR69 chính hãng (Loại vỉ 10viên)

  MSP: L921F, AG
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: L921F, AG6
  Pin CÚC ÁO 1.5v Alkaline VINNIC 
  Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

  Giá bán/ 1viên:  
  + mua 1,2,3,4,5.. viên=5.000 đ/viên. 

  Giá bán/ vỉ 10 viên:
  + Mua 1,2,3 vỉ =26.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 4,5,6,7 vỉ =22.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + mua 8 đến 10 vỉ =19.000 đồng/ vỉ 10 viên
  + Mua 11 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua 20 đến 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 100 -500 vỉ= 14.000 đồng/ vỉ 10 viên 
  + Mua trên 500 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  Pin LR43 AG12; Pin 1,5v Alkaline Panasonic LR43 AG12 chính hãng _viên

  MSP: LR43,AG12
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Panasonic
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: PANASONIC LR43
  Pin chính hãng PANASONIC
  Đóng gói : vỉ 10viên

  Giá bán lẻ/ 1viên : 
  - Mua 1,2 viên  = 25.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 20.000 đồng/1 viên
  - Mua 6,7,8 viên  = 18.000 đồng/1 viên

  Giá bán/ vỉ 10 viên :
  - Mua 1,2 vỉ  = 165.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua 3,4,5 vỉ = 155.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua 10 vỉ trở lên = 142.000 đồng/ vỉ 10 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

  Pin SR41SW 392 384 _Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Renata 392 SR41W (Loại Vỉ 1viên)

  MSP: SR41SW,392
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Renata
  Xuất xứ:
  • Thụy Sỹ
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: SR41SW, 392, 384
  Pin chính hãng RENATA 392 SR41W 
  Đóng gói : vỉ 1viên
  Giá bán : 
  - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 3,4 viên  = 55.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 5,6,7 viên  = 52.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 8,9 viên  = 50.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 10viên-30viên  = 49.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 31viên-70viên = 48.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 71viên-150viên = 47.000 đồng/ Vỉ 1viên
  - Mua 151-5000viên = 46.000 đồng/ Vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

  Pin SR41SW 392 384 _Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Energizer SR41SW

  MSP: SR41SW,392
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Energizer
  Xuất xứ:
  • Mỹ(USA)
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: SR41SW, 392, 384
  Pin chính hãng ENRGIZER 
  Đóng gói : vỉ 5viên
  Giá bán : 
  - Mua 1,2 viên  = 80.000 đồng/1 viên
  - Mua 3,4,5 viên  = 75.000 đồng/1 viên
  - Mua 6,7,8 viên  = 70.000 đồng/1 viên
  - Mua 9,10 viên  = 65.000 đồng/ viên
  - Mua 11 viên trở lên  = 59.000 đồng/1 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

  Pin Camelion AG3 LR41 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Camelion AG3, LR41

  MSP: AG,LR41
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Camelion
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
  LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
  Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
  GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
  + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 
  GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
  + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
  + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
  + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
  + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
  + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  Pin Vinnic L736F, AG3, LR41 _Pin cúc áo 1.5v Vinnic L736F, AG3, LR41

  MSP: AG3,L736F
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: L736F, AG3, LR41
  PIN CHÍNH HÃNG VINNIC 
  Đóng gói : Vỉ 10 viên . 
  1 Hộp 100 viên (10 vỉ 10viên)

  Giá bán lẻ/1 viên : 
  - Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên

  Giá bán / vỉ 10viên :
  - Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

  Pin LR41 AG3 192 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR41 AG3 189 _Japan

  MSP: AG3,LR41
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Maxell
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: LR44, A76
  Pin chính hãng HITACHI MAXELL
  CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
  -Giá bán LẺ/1VIÊN
  . Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
  GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
  . Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
  . Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
  . Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
  . Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
  . Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
  . Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
  . Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
  . Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
  . Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

  Panasonic SR44, 357 _Pin 1.55v Silver Oxide Panasonic SR44, 357 chính hãng

  MSP: SR44, 357
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Panasonic
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: SR44S, 357
  PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC 
  ĐÓNG GÓI : 01 VIÊN 
  GIÁ BÁN:
  - Mua 1,2 viên = 65.000 đồng/ viên
  - Mua 3,4,5 viên = 60.000 đồng/ viên
  - Mua 6,7,8 viên = 57.000 đồng/ viên
  - Mua 9,10 viên = 55.000 đồng/ viên 
  - Mua 11-50 viên = 53.000 đồng/ viên
  - Mua 51-1000viên = 52.000 đồng/ viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

  Energizer SR44SW _Pin 357; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Energizer SR44SW 357

  MSP: SR44SW
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Energizer
  Xuất xứ:
  • Indonesia
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: SR44SW, 357
  Pin chính hãng Energizer 
  Made in USA hoặc Indonesia 
  Đóng gói : Vỉ 5 viên

  Giá bán/viên :
  Mua 1,2 viên  = 65.000 đồng/ viên
  . Mua 3,4,5 viên = 60.000 đồng/ viên
  . MUa 6,7,8 viên = 55.000 đồng/ viên
  . Mua 9,10 viên = 52.000 đồng/ viên
  . Mua 11-50viên = 50.000 đồng/ viên
  . Mua 51-200viên = 48.000 đồng/ viên
  . Mua 201-500viên = 47.000 đồng/ viên
  . Mua 501-10 000viên = 45.000 đồng/ viên 

  starstarstarstarstar
  Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

  Renata 357 _Pin SR44SW ; Pin 1.55v Silver Oxide Renata 357 SR44SW _ Thụy Sỹ

  MSP: SR44SW
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Renata
  Xuất xứ:
  • Thụy Sỹ
  Power:
  • pincúc1.55v
  Type:
  • SilverOxide
  Điện thế:
  • 1.55v
  Mã sản phẩm: SR44SW, 357
  PIN CHÍNH HÃNG RENATA 
  Đóng gói : Vỉ 1 viên. 
  Xuất xứ : SWISS

  Giá bán :
  - Mua 1,2,3 viên  = 66.000 đồng/ Vỉ 1 viên
  - Mua 4,5,6 viên  = 59.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 7,8,9 viên = 54.000 đồng/ vỉ 1 Viên
  - Mua 10 -20viên  = 52.000 đồng/ vỉ 1 Viên
  - Mua 21-50viên = 51.000 đồng/vỉ 1viên
  - MUa 51-100viên = 50.000 đồng/vỉ 1viên
  - Mua 101-500viên= 49.000 đồng/Vỉ 1viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 66.000 đ đ Giá cũ: 66.000 đ đ

  Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A

  MSP: AG13,LR44
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • TianQIU
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
  LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
  Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

  GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
  + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

  GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
  + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
  + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
  + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
  + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
  + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
  + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

  VINNIC L1154F; Pin cúc áo Alkaline 1.5v VINNIC L1154F, AG13, LR44, A76, V13GA

  MSP: AG13,LR1145F
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • VINNIC
  Xuất xứ:
  • China TW
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: L1154F, LR44, AG13
  PIN CÚC ÁO VINNIC CHÍNH HÃNG
  Đóng gói : Vỉ 10 viên . 1 Hộp 100 viên (10 vỉ 10viên)
  Giá bán lẻ/1 viên : 
  - Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên
  Giá bán GIẢM / vỉ 10viên :
  - Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
  - Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
  - Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

  Mitsubishi LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Mitsubishi LR44 chính hãng | CÒN HÀNG

  MSP: LR44,A76
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Mitsubishi
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Power:
  • pincúc1.5v
  Type:
  • Alkaline
  Điện thế:
  • 1.5V
  Mã sản phẩm: MITSUBISHI LR44
  PIN CHÍNH HÃNG MITSUBISHI
  ĐÓNG GÓI : VỈ 10VIÊN 
  GIÁ BÁN LẺ/VIÊN :
  - Mua 1,2,3,4 viên = 7.000 đồng/ viên
  - Mua 5,6,7,8,9 viên = 5.000 đồng/ viên

  GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 3,4,5,6 vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 7,8,9 vỉ = 42.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 10-50vỉ = 41.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 51-300vỉ = 39.000 đồng/ Vỉ 10viên
  - Mua 301-1000vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 10viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

  Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Panasonic A76 LR44 357

  MSP: A76,LR44
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Energizer
  Xuất xứ:
   Power:
   • pincúc1.55v
   Type:
   • SilverOxide
   Điện thế:
   • 1.55v
   Mã sản phẩm: A76-LR44, 357
   Pin chính hãng Panasonic. 
   Đóng gói : Vỉ 10viên

   Giá bán LẺ/ viên:
   - Mua 1,2,3,4,5 viên  = 8.000 đồng/1 viên
   - Mua 6,7,8,9 viên  = 7.000 đồng/1viên

   Giá bán/ vỉ 10viên:
   - Mua 1,2 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 3,4,5 vỉ = 47.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 6,7 vỉ = 46.000 đồng/ Vỉ 10viên 
   - Mua 8,9 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 10vỉ-40vỉ = 42.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 41vỉ-100vỉ = 41.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 101-300vỉ = 39.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 301-500vỉ = 38.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 501-5000vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 10viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 8.000 đ đ Giá cũ: 8.000 đ đ

   Energizer A76 LR44 Pin Alkaline 1.5v Energizer A76 LR44 AG13 chính hãng

   MSP: LR44,A76
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Energizer
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Power:
   • pincúc1.5v
   Type:
   • Alkaline
   Điện thế:
   • 1.5V
   Mã sản phẩm: A76, LR44
   PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER 
   Đóng gói : Vỉ 10 viên 

   GIÁ BÁN LẺ/ 01 VIÊN: 
   Mua 1,2,3,4viên = 10.000 đồng/1 viên
   Mua 5,6,7,8,9viên = 8.000 đồng/1 viên

   GIÁ BÁN GIẢM/ VỈ 10VIÊN :
   - Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 10viên 
   - Mua 3,4,5 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 6,7,8,9 vỉ = 56.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 10vỉ -30vỉ  = 54.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 31vỉ-50vỉ  = 53.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 51vỉ-80vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 81-100vỉ = 51.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 101-150vỉ = 50.500 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 151-200vỉ = 50.000 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 201-300vỉ = 49.500 đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 301-5000vỉ = 49.000 đồng/ Vỉ 10viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

   Pin LR44 A76 Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR44 A76 Cell in Japan (Mẫu mới)

   MSP: MAXELL LR44
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Maxell
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Power:
   • pincúc1.5v
   Type:
   • Alkaline
   Điện thế:
   • 1.5V
   Mã sản phẩm: LR44, A76
   Pin chính hãng HITACHI MAXELL
   CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
   -Giá bán LẺ/1VIÊN
   . Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
   GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
   . Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
   . Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
   . Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
   . Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
   . Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
   . Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
   . Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
   . Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
   . Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

   Energizer SR1130SW _Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Energizer SR1130SW _Made in USA

   MSP: SR1130SW
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Energizer
   Xuất xứ:
   • Mỹ(USA)
   Power:
   • pincúc1.55v
   Type:
   • SilverOxide
   Điện thế:
   • 1.55v
   Mã sản phẩm: SR1130SW-390

   PIN XỊN CHÍNH HÃNG ENERGIZER 

   XUẤT XỨ : MỸ (USA)

   Giá Energizer SR1130SW:

   Mua 1,2 viên                    = 69.000/ viên

   Mua 3,4 viên                    = 64.000/ viên

   Mua 5,6,7 viên                 = 59.000/ viên

   Mua 8,9 viên                    = 56.000/ viên

   Mua 10-20viên                 = 53.000/ viên

   Mua 21-30viên                 = 51.000/ viên

   Mua 31-70viên                 = 49.000/ viên

   Mua 71-200viên               = 48.000/ viên

   Mua 201-1000viên          = 47.000/ viên

   Mua 1001-10 000viên    = 45.000/ viên 

   starstarstarstarstar
   Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

   Renata SR1130SW; Pin cúc áo 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Made in Swiss

   MSP: SR1130SW
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Renata
   Xuất xứ:
   • Thụy Sỹ
   Power:
   • pincúc1.55v
   Type:
   • SilverOxide
   Điện thế:
   • 1.55v
   Mã sản phẩm: SR1130SW, 390

   PIN CHÍNH HÃNG RENATA, XUẤT XỨ : THỤY SỸ 

   Giá bán/Vỉ 1viên:

   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 5,6,7 viên = 50.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 8,9 viên = 48.000 đồng/ vỉ 1viên
   - Mua 10viên-30viên = 45.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 31viên-70viên = 44.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 71-150viên = 43.000 đồng/ Vỉ 1viên
   - Mua 151-5000viên = 42.000 đồng/ Vỉ 1viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

   VINNIC L1131; Pin cúc áo 1.5v Alkaline VINNIC L1131F, AG10, LR1130

   MSP: LR1130,AG10
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • VINNIC
   Xuất xứ:
   • China TW
   Power:
   • pincúc1.5v
   Type:
   • Alkaline
   Điện thế:
   • 1.5V
   Mã sản phẩm: L1131F, AG10,LR1130
   Đóng gói : Vỉ 10 viên . 
   1 Hộp 100 viên (10 vỉ 10viên)

   Giá bán lẻ/1 viên : 
   - Mua 1,2,3,...viên  = Giá lẻ : 4.000 đồng/1 viên

   Giá bán / vỉ 10viên :
   - Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 10viên 
   - Mua 3,4,5 vỉ  = 21.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 6,7,8,9 vỉ = 19.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 10 vỉ - 20 vỉ  = 17.000 đồng/ vỉ 10 viên
   - Mua 20 vỉ - 100 vỉ  = 15.000 đồng/ vỉ 10 viên
   - Mua trên 100 vỉ  = 13.000 đồng/ vỉ 10 viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 4.000 đ đ Giá cũ: 4.000 đ đ

   Pin AG10 LR1130 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG10 LR1130 LR54

   MSP: LR1130, AG10
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • TianQIU
   Xuất xứ:
   • China TW
   Power:
   • pincúc1.5v
   Type:
   • Alkaline
   Điện thế:
   • 1.5V
   PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
   LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
   Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

   GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
   + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

   GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
   + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
   + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
   + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
   + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
   + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
   + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

   Panasonic LR1130, Pin cúc áo 1.5v Alkaline Panasonic LR1130 (AG10, LR54, 189) _Xuất xứ Liên doanh

   MSP: LR1130
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Panasonic
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Power:
   • pincúc1.5v
   Type:
   • Alkaline
   Điện thế:
   • 1.5V
   Mã sản phẩm: LR1130, 189, AG10

   PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC. XUẤT XỨ LIÊN DOANH  

   Đóng gói : vỈ 10VIÊN
   Giá bán LẺ/ viên:
   - Mua 1,2,3,4 viên  = 10.000 đồng/1 viên
   - Mua 5,6,7,8,9viên = 8.000 đồng/1 viên
   GIÁ GIẢM KHI MUA THEO VỈ :
   - Mua 1,2 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 10 viên
   - Mua 3,4,5 vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 10 viên
   - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 62.000 đồng/ vỉ 10 viên
   - Mua 10vỉ-40vỉ = 59.000 Đồng/ Vỉ 10viên
   - Mua 41vỉ-80vỉ = 58.000 đồng/ vỉ 10viên
   - Mua 81vỉ-5000vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 10viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 10.000 đ đ Giá cũ: 10.000 đ đ

   Pin cúc áo Maxell SR616SW silver oxide 1.55v

   MSP: SR616SW
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Maxell
   Xuất xứ:
   • NHẬT
   Power:
    Điện thế:
    • 1.55v
    ĐóngGói:
    • 1 viên
    Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
    PIN CHÍNH HÃNG PRO 
    XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
    Đóng gói : Vỉ 5viên

    Giá bán/1viên:
    - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
    - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

    Giá bán/ Vỉ 5viên:
    - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
    - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
    - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
    - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
    starstarstarstarstar
    Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

    Pin cúc áo Maxell SR521SW silver oxide 1.55v

    MSP: SR521SW
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
     Xuất xứ:
     • NHẬT
     Power:
      ĐóngGói:
      • 1 cái
      Mã sản phẩm: SR521SW, PIN 379
      PIN CHÍNH HÃNG PRO , VỈ PIN MÀU VÀNG GOLD NHƯ HÌNH 
      XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
      Đóng gói : Vỉ 5viên

      Giá bán/1viên:
      - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
      - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

      Giá bán/ Vỉ 5viên:
      - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
      - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
      - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
      - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
      - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
      - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
      - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
      starstarstarstarstar
      Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

      Energizer SR43SW _Pin 386; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Energizer SR43SW,386/301

      MSP: SR43SW
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Energizer
      Xuất xứ:
      • NHẬT
      Power:
       ĐóngGói:
       • 1 cái
       Mã sản phẩm: SR43SW,386/301
       Giá bán : 
       - Mua 1,2,3 viên  = 80.000 đồng/ 1viên
       - MUa 4,5,6 viên  = 75.000 đồng/ viên
       - Mua 7,8,9 viên  = 70.000 đồng/ viên
       - Mua 10 viên trở lên  = 65.000 đồng/ viên 
       starstarstarstarstar
       Giá: 80.000 đ đ Giá cũ: 80.000 đ đ

       Energizer SR44SW _Pin 357; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Energizer SR44SW 357

       MSP: SR44SW
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Energizer
       Xuất xứ:
       • NHẬT
       Power:
        Điện thế:
         Mã sản phẩm: SR44SW, 357
         Pin chính hãng Energizer 
         Made in USA hoặc Indonesia 
         Đóng gói : Vỉ 5 viên

         Giá bán/viên :
         Mua 1,2 viên  = 65.000 đồng/ viên
         . Mua 3,4,5 viên = 60.000 đồng/ viên
         . MUa 6,7,8 viên = 55.000 đồng/ viên
         . Mua 9,10 viên = 52.000 đồng/ viên
         . Mua 11-50viên = 50.000 đồng/ viên
         . Mua 51-200viên = 48.000 đồng/ viên
         . Mua 201-500viên = 47.000 đồng/ viên
         . Mua 501-10 000viên = 45.000 đồng/ viên 
         starstarstarstarstar
         Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

         Sony SR927SW _Pin 395; Pin đồng hồ Sony SR927SW _Pin 395 silver oxide 1.55v

         MSP: SR927SW
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Sony
         Xuất xứ:
         • Indonesia
         Power:
          Điện thế:
           Mã sản phẩm: SR927SW, PIN 395
           PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
           XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
           Đóng gói : Vỉ 5viên

           Giá bán/1viên:
           - Mua 1,2 viên  = 45.000 đồng/1 viên
           - Mua 3,4 viên = 39.000 đồng/ 1 viên

           Giá bán/ Vỉ 5viên:
           - Mua 1,2 vỉ  = 145.000 đồng/ vỉ 5viên
           - Mua 3,4,5 vỉ  = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
           - Mua 6,7,8 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 5viên
           - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 119.000 đồng/ vỉ 5viên
           - Mua 21-50 vỉ  = 109.000 đồng/ Vỉ 5 viên
           - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 99.000 đồng/ Vỉ 5 viên
           - Mua 201-500 vỉ = 98.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
           starstarstarstarstar
           Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

           Sony SR920SW _Pin 371; Pin đồng hồ Sony SR920SW _Pin 371 silver oxide 1.55v

           MSP: SR920SW
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           H.S.Xuất:
           • Sony
           Xuất xứ:
           • Indonesia
           Power:
           • pincúc1.5v
           Điện thế:
            ĐóngGói:
            • 1 cái
            Mã sản phẩm: SR920SW, PIN 371
            PIN CHÍNH HÃNG SONY NHƯ HÌNH 
            XUẤT XỨ INDONESIA (MADE IN INDONESIA)
            Đóng gói : Vỉ 5viên

            Giá bán/1viên:
            - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
            - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

            Giá bán/ Vỉ 5viên:
            - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
            - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
            - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
            - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
            - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
            - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
            - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
            starstarstarstarstar
            Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

            Sony SR616SW _Pin 321; Pin đồng hồ Sony SR616SW _Pin 321 silver oxide 1.55v

            MSP: SR616SW
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • Sony
            Xuất xứ:
            • Indonesia
            Power:
             Điện thế:
              ĐóngGói:
              • 1 cái
              Mã sản phẩm: SR616SW, PIN 321
              PIN CHÍNH HÃNG
              XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
              Đóng gói : Vỉ 5viên

              Giá bán/1viên:
              - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
              - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

              Giá bán/ Vỉ 5viên:
              - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
              - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
              - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
              - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
              - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
              - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
              - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
              starstarstarstarstar
              Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

              Sony SR626SW _Pin 377; Pin đồng hồ Sony SR626SW _Pin 377 silver Oxide 1.55v

              MSP: SR626SW
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              H.S.Xuất:
              • Sony
              Xuất xứ:
              • NHẬT
              Power:
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               Mã sản phẩm: SR626SW, PIN 377
               PIN CHÍNH HÃNG
               XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
               Đóng gói : Vỉ 5viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

               Giá bán/ Vỉ 5viên:
               - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

               starstarstarstarstar
               Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

               Sony SR416SW _Pin 337; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR416SW _Pin 337

               MSP: SR416SW
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Sony
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Power:
               • pincúc1.5v
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               PIN CHÍNH HÃNG NHƯ HÌNH 
               Đóng gói : Vỉ 5viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên   = 45.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên  = 39.000 đồng/ 1 viên

               Giá bán/ Vỉ 5viên:
               - Mua 1,2 vỉ   = 149.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 3,4,5 vỉ   = 139.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 6,7,8 vỉ   = 135.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 9 vỉ - 20 vỉ  = 132.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 21-50 vỉ   = 131.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 128.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 201-1000 vỉ = 125.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

               starstarstarstarstar
               Giá: 45.000 đ đ Giá cũ: 45.000 đ đ

               Sony SR621SW _Pin 364; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Sony SR621SW _Pin 364

               MSP: SR621SW
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Sony
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Power:
               • pincúc1.5v
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364
               PIN CHÍNH HÃNG
               XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
               Đóng gói : Vỉ 5viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

               Giá bán/ Vỉ 5viên:
               - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
               - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
               - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

               starstarstarstarstar
               Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

               Renata 317 _Pin SR416SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 337 _Pin SR416SW

               MSP: SR416SW,337
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Renata
               Xuất xứ:
               • Thụy Sỹ
               Power:
               • pincúc1.5v
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               Mã sản phẩm: PIN 337, SR416SW
               PIN CHÍNH HÃNG RENATA
               XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
               Đóng gói : viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
               - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
               - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               Renata 377 _Pin SR626SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 377 _Pin SR626SW

               MSP: SR626SW,377
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Renata
               Xuất xứ:
               • Thụy Sỹ
               Power:
               • pincúc1.5v
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               Mã sản phẩm: PIN 377, SR626SW
               PIN CHÍNH HÃNG RENATA
               XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
               Đóng gói : Vỉ 1viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
               - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
               - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên

               starstarstarstarstar
               Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

               Renata 319 _Pin SR527SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR527SW _Pin 319

               MSP: SR527SW,319
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Renata
               Xuất xứ:
               • Thụy Sỹ
               Power:
               • pincúc1.5v
               Điện thế:
               • 1.55v
               ĐóngGói:
               • 1 viên
               Mã sản phẩm: PIN 319, SR527SW
               PIN CHÍNH HÃNG RENATA
               XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
               Đóng gói : viên

               Giá bán/1viên:
               - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
               - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
               - Mua 5,6,7,8 viên = 42.000 đồng/1 viên
               - Mua 10 viên trở lên = 40.000 đồng/ 1viên
               starstarstarstarstar
               Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

               Renata 371 _Pin SR920SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 371 _Pin SR920SW

               MSP: SR920SW,371
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Renata
               Xuất xứ:
               • Thụy Sỹ
               Power:
                Điện thế:
                • 1.55v
                ĐóngGói:
                • 1 viên
                Mã sản phẩm: PIN 371, SR920SW
                PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                Đóng gói : Vỉ 1viên

                Giá bán/1viên:
                - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
                - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
                - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
                - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

                Renata 379 _Pin SR521SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 379 _Pin SR521SW

                MSP: SR521SW,379
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Renata
                Xuất xứ:
                • Thụy Sỹ
                Power:
                 Điện thế:
                 • 1.55v
                 ĐóngGói:
                 • 1 viên
                 Mã sản phẩm: PIN 379, SR521SW
                 PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                 XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                 Đóng gói : Vỉ 1viên

                 Giá bán/1viên:
                 - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
                 - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
                 - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
                 - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

                 Renata 394 _Pin SR936SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 394 _Pin SR936SW

                 MSP: SR936SW,394
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Renata
                 Xuất xứ:
                 • Thụy Sỹ
                 Power:
                 • pincúc1.5v
                 Điện thế:
                 • 1.55v
                 ĐóngGói:
                 • 1 viên
                 Mã sản phẩm: PIN 394, SR936SW
                 PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                 XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                 Đóng gói : Vỉ 1viên

                 Giá bán/1viên:
                 - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
                 - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
                 - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
                 - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

                 Renata 395 _Pin SR927SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 395 _Pin SR927SW

                 MSP: SR927SW,395
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Renata
                 Xuất xứ:
                 • Thụy Sỹ
                 Power:
                  Điện thế:
                  • 1.55v
                  ĐóngGói:
                  • 1 viên
                  Mã sản phẩm: PIN 395, SR927SW
                  PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                  XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                  Đóng gói : Vỉ 1viên

                  Giá bán/1viên:
                  - Mua 1,2 viên  = 55.000 đồng/1 viên
                  - Mua 3,4 viên = 50.000 đồng/ 1 viên
                  - Mua 5,6,7,8 viên = 48.000 đồng/1 viên
                  - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 55.000 đ đ Giá cũ: 55.000 đ đ

                  Renata 364 _Pin SR621SW, Pin đồng hồ 1.55v Silver OXide Renata 364 _Pin SR621SW

                  MSP: SR621SW,364
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  H.S.Xuất:
                  • Renata
                  Xuất xứ:
                  • Thụy Sỹ
                  Power:
                  • pincúc1.5v
                  Điện thế:
                  • 1.55v
                  ĐóngGói:
                  • 1 viên
                  Mã sản phẩm: PIN 364, SR621SW
                  PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                  XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                  Đóng gói : Vỉ 1viên

                  Giá bán/1viên:
                  - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
                  - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
                  - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
                  - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

                  Renata 321 _Pin SR616SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 321 _Pin SR616SW

                  MSP: SR616SW,321
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  H.S.Xuất:
                  • Renata
                  Xuất xứ:
                  • Thụy Sỹ
                  Power:
                  • pincúc1.5v
                  Điện thế:
                  • 1.55v
                  ĐóngGói:
                  • 1 viên
                  Mã sản phẩm: PIN 321, SR616SW
                  PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                  XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                  Đóng gói : viên

                  Giá bán/1viên:
                  - Mua 1,2 viên  = 40.000 đồng/1 viên
                  - Mua 3,4 viên = 35.000 đồng/ 1 viên
                  - Mua 5,6,7,8 viên = 32.000 đồng/1 viên
                  - Mua 10 viên trở lên = 30.000 đồng/ 1viên
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 40.000 đ đ Giá cũ: 40.000 đ đ

                  Renata 335 _Pin SR512SW; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata 335 _Pin SR512SW

                  MSP: SR512WS,335
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  H.S.Xuất:
                  • Renata
                  Xuất xứ:
                  • Thụy Sỹ
                  Power:
                  • pincúc1.5v
                  Điện thế:
                  • 1.55v
                  ĐóngGói:
                  • 1 viên
                  Mã sản phẩm: PIN 335, SR512SW
                  PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                  XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                  Đóng gói : Vỉ 1viên

                  Giá bán/1viên:
                  - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
                  - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
                  - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
                  - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên
                  starstarstarstarstar
                  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

                  Renata SR1130SW _Pin 390; Pin đồng hồ 1.55v Silver Oxide Renata SR1130SW _Pin 390

                  MSP: SR1130SW
                  T.Trạng:
                  • Còn hàng
                  H.S.Xuất:
                  • Renata
                  Xuất xứ:
                  • Thụy Sỹ
                  Power:
                   Điện thế:
                   • 1.55v
                   ĐóngGói:
                   • 1 viên
                   Mã sản phẩm: PIN 390, SR1130SW
                   PIN CHÍNH HÃNG RENATA
                   XUẤT XỨ : THỤY SỸ (MADE IN SWISS) 
                   Đóng gói : Vỉ 1viên

                   Giá bán/1viên:
                   - Mua 1,2 viên  = 59.000 đồng/1 viên
                   - Mua 3,4 viên = 54.000 đồng/ 1 viên
                   - Mua 5,6,7,8 viên = 50.000 đồng/1 viên
                   - Mua 10 viên trở lên = 45.000 đồng/ 1viên

                   starstarstarstarstar
                   Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

                   Pin Sony LR1130, AG10 Alkaline 1.5v chính hãng Made in Japan

                   MSP: LR1130, AG10
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   H.S.Xuất:
                   • Sony
                   Xuất xứ:
                   • Indonesia
                   Điện thế:
                   • 1.5V
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                   Maxell LR1130; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Maxell LR1130, AG10, 189

                   MSP: LR1130, AG10
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   H.S.Xuất:
                   • Maxell
                   Power:
                   • khôngSạc
                   Điện thế:
                   • 1.5V
                   Mã sản phẩm: LR44, A76
                   Pin chính hãng HITACHI MAXELL
                   CELLS in JAPAN  -Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
                   -Giá bán LẺ/1VIÊN
                   . Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
                   GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
                   . Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên
                   . Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 10viên
                   . Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 10viên
                   . Mua 10vỉ-20 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 10viên 
                   . Mua 21vỉ-40vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 10viên
                   . Mua 41vỉ-60vỉ = 30.000 đồng/ vỉ 10viên 
                   . Mua 61vỉ-150vỉ = 29.500 đồng/ vỉ 10viên
                   . Mua 151vỉ-500vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 10viên 
                   . Mua 501-9500vỉ  = 28.500 đồng/ vỉ 10viên
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

                   Pin A76 LR44 357 _Pin cúc áo 1.5v Alkaline Sony A76 LR44 357 _Made in Indonesia

                   MSP: A76, LR44
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   H.S.Xuất:
                   • Sony
                   Xuất xứ:
                   • Indonesia
                   Điện thế:
                   • 1.5V
                   Mã sản phẩm: A76, LR44, 357
                   Pin chính hãng Sony A76/LR44 Alkaline 1.5v
                   MADE IN INDONESIA 
                   Đóng gói : Vỉ 5 viên
                   Giá bán /VIÊN:
                   - Mua 1,2,3,4 viên = 20.000 đồng/ viên

                   GIÁ GIẢM KHI MUA VỈ/5VIÊN: 

                   - Mua 1,2 vỉ  = 80.000 đồng/ vỉ 5 viên
                   - Mua 3,4,5 vỉ = 79.000 đồng/ Vỉ 5viên
                   - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5 viên
                   - Mua 9,10 vỉ = 69.000 đồng/ Vỉ 5viên
                   - MUa trên 10 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5viên 
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

                   Pin AG13-LR44-357A; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG13-LR44-357A

                   MSP: AG13, LR44
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   H.S.Xuất:
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Power:
                    • pincúc1.5v
                    Điện thế:
                    • 1.5V
                    ĐóngGói:
                    • 1 viên
                    PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
                    LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
                    Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

                    GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
                    + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

                    GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
                    + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
                    + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

                    Pin cúc áo 1.55v alkaline Camelion AG13, LR44 chính hãng

                    MSP: AG13, LR44
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Camelion
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Power:
                    • pincúc1.5v
                    Điện thế:
                    • 1.5V
                    ĐóngGói:
                    • 1 viên
                    PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
                    LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
                    Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
                    GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
                    + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 
                    GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
                    + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
                    + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

                    Pin A76-LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Energizer A76-LR44-AG13 chính hãng (Loại Vỉ 2viên)

                    MSP: A76-LR44
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Energizer
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Điện thế:
                    • 1.5V
                    PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER.
                    ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 2 VIÊN 
                    Giá  bán :
                    - Mua 1,2,3 vỉ  = 23.000 đồng/ vỉ 2 viên
                    - Mua 4,5,6 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 2 viên
                    - Mua 7,8,9 vỉ  = 19.000 đồng/ vỉ 2 viên
                    - Mua 10vỉ -30vỉ = 18.000 đồng/ vỉ 2 viên
                    - Mua 31vỉ-80vỉ = 17.500 đồng/ Vỉ 2viên
                    - Mua 81vỉ-150vỉ = 17.000 đồng/ Vỉ 2viên
                    - Mua 151-250vỉ = 16.500 đồng/ Vỉ 2viên
                    - Mua 251-9500vỉ  = 15.900 đồng/ Vỉ 2viên  
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 23.000 đ đ Giá cũ: 23.000 đ đ

                    Pin cúc áo Camelion AG10 Alkaline 1,5V chính hãng

                    MSP: AG10
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Camelion
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Điện thế:
                    • 1.5V
                    PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 
                    LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
                    Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
                    GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
                    + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 
                    GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
                    + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
                    + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

                    Pin AG3 LR41 392 - Pin cúc áo 1.5v Alkaline Tianqiu AG3 LR41 392

                    MSP: AG3, LR41
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • TianQIU
                    Xuất xứ:
                    • LiênDoanh
                    Power:
                    • pincúc1.5v
                    Điện thế:
                    • 1.5V
                    ĐóngGói:
                    • 1 viên
                    PIN CHÍNH HÃNG TIANQIU
                    LOẠI PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINE 
                    Đóng gói: Vỉ 10 viên. 

                    GIÁ BÁN LẺ/1VIÊN  
                    + Mua 1 - 9 viên =5.000 đ/viên. 

                    GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN
                    + Mua 1,2 vỉ = 29.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 3,4,5,6 vỉ = 26.000 đ/vỉ 10viên
                    + mua 7,8,9 vỉ = 24.000 đ/vỉ 10viên
                    + Mua 10vỉ-30vỉ = 22.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 31vỉ-50vỉ  = 21.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 51vỉ-80vỉ = 20.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 81-120vỉ = 19.500 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 121-170vỉ = 19.000 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 171-200vỉ = 18.800 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua 201-250vỉ = 18.600 đ/vỉ 10viên 
                    + Mua trên 250vỉ = 18.500 đ/vỉ 10viên 
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 5.000 đ đ Giá cũ: 5.000 đ đ

                    Pin cúc áo Maxell SR626SW silve oxide 1.55v

                    MSP: MAXELL SR626SW
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Maxell
                    Xuất xứ:
                    • NHẬT
                    Power:
                     Điện thế:
                     • 1.55v
                     Mã sản phẩm: SR626SW, 377
                     PIN CHÍNH HÃNG
                     XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
                     Đóng gói : Vỉ 5viên

                     Giá bán/1viên:
                     - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
                     - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

                     Giá bán/ Vỉ 5viên:
                     - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
                     - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
                     - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
                     - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
                     - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                     - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                     - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

                     Pin cúc áo Maxell SR920SW silver Oxide 1.55v

                     MSP: MAXELL SR920SW
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     H.S.Xuất:
                     • Maxell
                     Xuất xứ:
                     • NHẬT
                     Power:
                      Điện thế:
                      • 1.55v
                      Mã sản phẩm: SR920SW, PIN 371
                      PIN CHÍNH HÃNG PRO , VỈ PIN MÀU VÀNG GOLD NHƯ HÌNH 
                      XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
                      Đóng gói : Vỉ 5viên

                      Giá bán/1viên:
                      - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
                      - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

                      Giá bán/ Vỉ 5viên:
                      - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
                      - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
                      - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
                      - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
                      - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                      - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                      - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

                      Pin cúc áo Maxell SR621SW silver oxide 1.55v

                      MSP: MAXELL SR621SW
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      H.S.Xuất:
                      • Maxell
                      Xuất xứ:
                      • NHẬT
                      Power:
                       Điện thế:
                       • 1.55v
                       Mã sản phẩm: SR621SW, PIN 364

                       PIN CHÍNH HÃNG
                       XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
                       Đóng gói : Vỉ 5viên

                       Giá bán/1viên:
                       - Mua 1,2 viên  = 29.000 đồng/1 viên
                       - Mua 3,4 viên = 25.000 đồng/ 1 viên

                       Giá bán/ Vỉ 5viên:
                       - Mua 1,2,3 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 4,5,6 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 10 - 30 vỉ  = 59.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 31 - 100 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                       - Mua 101-300 vỉ  = 49.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                       - Mua 301 - 500 vỉ = 44.000 đồng/ Vỉ 5 viên 

                       starstarstarstarstar
                       Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

                       Pin cúc áo Maxell SR916SW silver oxide 1.55v

                       MSP: MAXELL SR916SW
                       T.Trạng:
                       • Còn hàng
                       H.S.Xuất:
                       • Maxell
                       Xuất xứ:
                       • NHẬT
                       Power:
                       • pincúc1.5v
                       Điện thế:
                       • 1.55v
                       XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN)
                       Đóng gói : Vỉ 5viên

                       Giá bán/1viên:
                       - Mua 1,2 viên  = 35.000 đồng/1 viên
                       - Mua 3,4 viên = 29.000 đồng/ 1 viên

                       Giá bán/ Vỉ 5viên:
                       - Mua 1,2 vỉ  = 95.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 3,4,5 vỉ  = 85.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 6,7,8 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 9 vỉ - 20 vỉ = 69.000 đồng/ vỉ 5viên
                       - Mua 21-50 vỉ  = 67.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                       - Mua 51 vỉ-200 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 5 viên
                       - Mua 201-500 vỉ = 63.000 đồng/ Vỉ 5 viên 
                       starstarstarstarstar
                       Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ
                       Lên đầu trang