Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
ĐÈN PIN SIÊU SÁNG, tìm theo giá
 • grid
 • list

Police 400, Đèn pin siêu sáng Police 400, Pin sạc tích hợp sẳn và cổng sạc USB

MSP: POLICE 400
T.Trạng:
 • Còn hàng
HSX:
 • Police
Xuất xứ:
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • Pin sạc
  Bóng:
  • LEDtrắng
  CổngUSB:
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 59.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 54.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 52.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 49.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 48.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 47.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 46.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

  Police TM-7010, Đèn pin siêu sáng Police TM-7010 bóng LED trắng (Sử dụng 3 viên pin AA 1.5v)

  MSP: TM-701
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 01 tháng
  Pin:
  • AA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  ĐóngGói:
  • 1 cái
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : 01 THÁNG 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 95.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 90.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 85.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 79.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 77.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 75.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 74.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

  Police 905, Đèn pin siêu sáng bóng LED trắng Police 905 _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 905
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 59.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 54.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 52.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 49.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 48.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 47.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 46.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

  Police 5039, Đèn pin siêu sáng Police 5039 mini nhỏ gọn bóng LED Trắng _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 5039
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 39.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 34.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 32.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 30.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 29.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 28.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 27.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Police 5039, Đèn pin siêu sáng Police 5039 mini nhỏ gọn bóng LED Trắng _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 5039
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 39.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 34.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 32.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 30.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 29.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 28.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 27.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Police 5038, Đèn pin siêu sáng Police 5038 mini nhỏ gọn bóng LED Trắng _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 5038
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 39.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 34.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 32.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 30.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 29.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 28.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 27.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Police 5038, Đèn pin siêu sáng Police 5038 mini nhỏ gọn bóng LED Trắng _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 5038
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 39.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 34.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 32.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 30.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 29.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 28.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 27.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Police 5038, Đèn pin siêu sáng Police 5038 mini nhỏ gọn bóng LED Trắng _Xuất xứ Thái Lan

  MSP: POLICE 5038
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Police
  Xuất xứ:
  • Thái Lan
  Bảohành:
  • 1 Tuần
  • 1 đổi 1
  Pin:
  • AAA
  Bóng:
  • LEDtrắng
  XUẤT XỨ : THÁI LAN
  BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
  Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
  - Mua 1,2,3 cây = 39.000 đồng/ cây 
  - Mua 4,5,6,7 cây = 34.000 đồng/ cây 
  - Mua 8,9 cây  = 32.000 đồng/ cây 
  - Mua 10-30cây = 30.000 đồng/ cây 
  - Mua 31-50cây = 29.000 đồng/ cây
  - Mua 51-70cây = 28.000 đồng/ cây 
  - Mua 71-500cây = 27.000 đồng/ cây 
  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

  MSP: MH40GTR
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Nitecore
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 5 năm
  Pin:
  • Pin sạc
  Bóng:
  • CREELED
  • LEDtrắng
  ChiếuXa:
  • 1000m
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

  Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

  MSP: TM-06S
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  HSX:
  • Nitecore
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Bảohành:
  • 5 năm
  Pin:
  • Pin sạc
  Bóng:
  • CREELED
  • LEDtrắng
  CổngUSB:
   starstarstarstarstar
   Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

   Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

   MSP: TM-9K
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   HSX:
   • Nitecore
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Bảohành:
   • 5 năm
   Pin:
   • Pin sạc
   Bóng:
   • CREELED
   • LEDtrắng
   CổngUSB:
    starstarstarstarstar
    Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

    Led Lenser P6, Đèn pin siêu sáng Led Lenser P6 chính hãng với 200Lumens chiếu xa 120m

    MSP: P6
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    HSX:
    • LedLenser
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Bảohành:
    • 5 năm
    Pin:
    • AA
    Bóng:
    • CREELED
    • LEDtrắng
    starstarstarstarstar
    Giá: 795.000 đ đ Giá cũ: 795.000 đ đ

    LED LENSER P3R, Đèn pin siêu sáng LED LENSER P3R chính hãng, sử dụgn pin sạc Li-ion AAA

    MSP: P3R
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    HSX:
    • LedLenser
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Bảohành:
    • 5 năm
    Pin:
    • AAA
    Bóng:
    • CREELED
    CổngUSB:
     starstarstarstarstar
     Giá: 795.000 đ đ Giá cũ: 795.000 đ đ

     Solidline SC4R, Đèn pin đội đầu siêu sáng LEDLENSER Solidline SC4R chính hãng

     MSP: SC4R
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     HSX:
     • LedLenser
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Bảohành:
     • 1 năm
     Pin:
     • Pin sạc
     Bóng:
     • LEDtrắng
     CổngUSB:
      Type:
      • Đội đầu
      starstarstarstarstar
      Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

      Ultrafire T10 (XM-P90), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T10 (XM-P90) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

      MSP: ULTRAFIRE T10
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      HSX:
      • Ultrafire
      Xuất xứ:
      • Thái Lan
      Bảohành:
      • 06 tháng
      Pin:
      • 3.7v26650
      Bóng:
      • CREELED
      • LEDtrắng
      CổngUSB:
       starstarstarstarstar
       Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

       Ultrafire T13 SS-T40, Đèn pin siêu sáng Ultrafire T13 SS-T40 bóng CreeLED với 2000lumens chiếu xa 1000m

       MSP: ULTRAFIRE T13
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       HSX:
       • Ultrafire
       Xuất xứ:
       • Thái Lan
       Bảohành:
       • 1 năm
       Pin:
       • 3.7v26650
       Bóng:
       • CREELED
       • LEDtrắng
       CổngUSB:
        starstarstarstarstar
        Giá: 569.000 đ đ Giá cũ: 569.000 đ đ

        Ultrafire T12 (SS-T40), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T12 (SS-T40) bóng CreeLED với 3000 lumens chiếu xa 1000m

        MSP: ULTRAFIRE T12
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        HSX:
        • Ultrafire
        Xuất xứ:
        • Thái Lan
        Bảohành:
        • 06 tháng
        Pin:
        • 3.7v26650
        Bóng:
        • CREELED
        • LEDtrắng
        CổngUSB:
         starstarstarstarstar
         Giá: 529.000 đ đ Giá cũ: 529.000 đ đ

         Ultrafire T7 (XM-P70), Đèn pin siêu sáng Ultrafire T7 (XM-P70) bóng CREELED 1000 lumens chiếu xa 300m

         MSP: ULTRAFIRE T7
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         HSX:
         • Ultrafire
         Xuất xứ:
         • Thái Lan
         Bảohành:
         • 06 tháng
         Pin:
         • 3.7v26650
         Bóng:
         • CREELED
         • LEDtrắng
         CổngUSB:
          starstarstarstarstar
          Giá: 429.000 đ đ Giá cũ: 429.000 đ đ

          Nitecore NU32; Đèn pin đội đầu siêu sáng Nitecore NU32 với 500lumens chiếu xa 125m

          MSP: NU32
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          HSX:
          • Nitecore
          Xuất xứ:
          • LiênDoanh
          Bảohành:
          • 1 năm
          Pin:
          • Pin sạc
          Bóng:
          • LEDtrắng
          CổngUSB:
           Type:
           • Đội đầu
           starstarstarstarstar
           Giá: 825.000 đ đ Giá cũ: 825.000 đ đ

           WASING WSL-827, Đèn pin Pha cầm tay WASING WSL-827, bóng CREELED 10W với 1000Lumens, chống Shock, Chịu nước, Chống Cháy Nổ

           MSP: WSL-827
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • WASING
           Xuất xứ:
           • China TW
           Bảohành:
           • 1 năm
           Pin:
           • Pin sạc
           Bóng:
           • LEDtrắng
           ChiếuXa:
           • 1500m
           Type:
           • quai cầm
           starstarstarstarstar
           Giá: 750.000 đ đ Giá cũ: 750.000 đ đ

           Wasing WFL-H1, Đèn pin siêu sáng Wasing WFL-H1 bóng CREELED với 1000 lumens chiếu xa 1000m

           MSP: WFL-H1
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • WASING
           Xuất xứ:
           • China TW
           Bảohành:
           • 1 năm
           Pin:
           • 3.7v26650
           Bóng:
           • LEDtrắng
           ChiếuXa:
           • 1000m
           starstarstarstarstar
           Giá: 695.000 đ đ Giá cũ: 695.000 đ đ

           Wasing WFL-510, Đèn pin siêu sáng WFL-510 với 1000lumens, chiếu xa 1000m, sử dụng pin sạc 3.7v 26650

           MSP: WFL-510
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • WASING
           Xuất xứ:
           • China TW
           Bảohành:
           • 1 năm
           Pin:
           • 3.7v26650
           Bóng:
           • LEDtrắng
           ChiếuXa:
           • 1000m
           starstarstarstarstar
           Giá: 569.000 đ đ Giá cũ: 569.000 đ đ

           Toshiba KFL-403L; Đèn pin siêu sáng Toshiba KFL-403L bóng LED TRẮNG chính hãng Toshiba

           MSP: KFL-403L
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • Toshiba
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           Bảohành:
           • 03 tháng
           Pin:
           • AAA
           Bóng:
           • LEDtrắng
           Chỉnh:
           • 3chế độ
           starstarstarstarstar
           Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

           Toshiba KFL-403L; Đèn pin siêu sáng Toshiba KFL-403L bóng LED TRẮNG chính hãng Toshiba

           MSP: KFL-403L
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • Toshiba
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           Bảohành:
           • 03 tháng
           Pin:
           • AAA
           Bóng:
           • LEDtrắng
           Chỉnh:
           • 3chế độ
           starstarstarstarstar
           Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

           Solidline ST, Đèn pin siêu sáng móc khóa LEDLENSER Solidline ST1 chính hãng

           MSP: SOLIDLINE ST
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
           • LedLenser
           Xuất xứ:
           • LiênDoanh
           Bảohành:
           • 1 năm
           Pin:
           • AAA
           Bóng:
           • CREELED
           • LEDtrắng
           starstarstarstarstar
           Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

           HY-2155, Đèn pin đội đầu siêu sáng HY-2155 bóng CREELED chính hãng | Bảo hành 6 tháng

           MSP: HY-2155
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           HSX:
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            Bảohành:
            • 06 tháng
            Pin:
            • 3.7v18650
            Bóng:
            • CREELED
            Type:
            • Đội đầu
            Chỉnh:
            • 3chế độ
            starstarstarstarstar
            Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

            Ultrafire T3 (XH-P50, Đèn pin siêu sáng Ultrafire T3 (XH-P50) bóng 1000lumens chiếu xa 500m_Made in Thailand

            MSP: ULTRAFIRE T3
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            HSX:
            • Ultrafire
            Xuất xứ:
            • Thái Lan
            Bảohành:
            • 06 tháng
            Pin:
            • Pin sạc
            Bóng:
            • CREELED
            CổngUSB:
             starstarstarstarstar
             Giá: 370.000 đ đ Giá cũ: 370.000 đ đ

             Ultrafire T15, Đèn pin siêu sáng Ultrafire T15 (XM-P50) bóng CREELED với 1000 lumens

             MSP: ULTRAFIRE T15
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             HSX:
             • Ultrafire
             Xuất xứ:
              Bảohành:
              • 06 tháng
              Pin:
              • 3.7v26650
              Bóng:
              • CREELED
              • LEDtrắng
              starstarstarstarstar
              Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

              Nitecore TIKILE _Đèn pin siêu sáng Nitecore TIKILE (cổng sạc USB)

              MSP: TIKILE
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              HSX:
              • Nitecore
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              Bảohành:
              • 1 năm
              Pin:
              • pincúc1.5v
              Bóng:
              • CREELED
              Type:
              • móc khóa
              starstarstarstarstar
              Giá: 395.000 đ đ Giá cũ: 395.000 đ đ

              Wasing WSL-698 _Đèn pin đội đầu siêu sáng bóng Cree XP-E2-R4 300Lumens

              MSP: WSL-698
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              HSX:
              • WASING
              Xuất xứ:
              • China TW
              Bảohành:
              • 06 tháng
              Pin:
              • Pin sạc
              Bóng:
              • LEDtrắng
              Type:
              • Đội đầu
              starstarstarstarstar
              Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

              Panasonic BF-AF10B-K, Đèn pin đeo cổ siêu sáng Panasonic BF-AF10B-K chính hãng

              MSP: BF-AF10B-K
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              HSX:
              • Panasonic
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              Bảohành:
              • 03 tháng
              Pin:
              • 3vLithium
              Bóng:
              • LEDtrắng
              Type:
               starstarstarstarstar
               Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

               Panasonic BF-AF10B-K, Đèn pin đeo cổ Panasonic BF-AF10B-K chính hãng nhập khẩu

               MSP: BF-AF10B-K
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               HSX:
               • Panasonic
               Xuất xứ:
               • LiênDoanh
               Bảohành:
               • 03 tháng
               Pin:
               • 3vLithium
               Bóng:
               • LEDtrắng
               Type:
                starstarstarstarstar
                Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

                Đèn pin siêu sáng Police U.S.A-717 bóng CREELED, đèn dài 12cm, ánh sáng TRẮNG & thêm ĐỎ _Made in Thailand

                MSP: 717
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                HSX:
                • Police
                Xuất xứ:
                • Thái Lan
                Pin:
                • Pin sạc
                Bóng:
                • CREELED
                • LEDtrắng
                CổngUSB:
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 129.000 đ đ Giá cũ: 129.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Police U.S.A-718 bóng CREELED, đèn dài 14cm, cổng sạc USB_có thêm ánh sáng đỏ _Made in Thailand

                 MSP: 718
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 HSX:
                 • Police
                 Xuất xứ:
                  Pin:
                  • Pin sạc
                  Bóng:
                  • CREELED
                  • LEDtrắng
                  CổngUSB:
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

                   Police HD352, Đèn pin siêu sáng Police HD352 bóng CREELED XML-T6

                   MSP: HD352
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   HSX:
                   • Police
                   Xuất xứ:
                   • NHẬT
                   Bảohành:
                   • 03 tháng
                   Pin:
                   • 3.7v18650
                   Bóng:
                   • CREELED
                   • LEDtrắng
                   starstarstarstarstar
                   Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

                   Ultrafire HY-719, Đèn pin siêu sáng Ultrafire HY-719 bóng XML-T6 chính hãng

                   MSP: HY-719
                   T.Trạng:
                   • Còn hàng
                   HSX:
                   • Ultrafire
                   Xuất xứ:
                   • Thái Lan
                   Bảohành:
                   • 01 tháng
                   Pin:
                   • Pin sạc
                   Bóng:
                   • CREELED
                   CổngUSB:
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

                    Ultrafire XML-T6 HY-616, Đèn pin siêu sáng XML-T6 HY-616 CÓ CỔNG SẠC USB

                    MSP: HY-61
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    HSX:
                    • Ultrafire
                    Xuất xứ:
                    • Thái Lan
                    Bảohành:
                    • 03 tháng
                    Pin:
                    • Pin sạc
                    Bóng:
                    • CREELED
                    CổngUSB:
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

                     HUOYI HY-575, Đèn pin siêu sáng HUOYI HY-575, CREE LED L2 chính hãng với 220Lumens

                     MSP: HY-575
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     HSX:
                     • HuoYi
                     Xuất xứ:
                     • China TW
                     Bảohành:
                     • 06 tháng
                     Pin:
                     • 3.7v18650
                     Bóng:
                     • CREELED
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 230.000 đ đ Giá cũ: 230.000 đ đ

                     Eveready RCLARP, Đèn pin Sạc Eveready RCLARP - Eveready Rechargeable LED Light

                     MSP: RCLARP
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     HSX:
                     • Eveready
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 03 tháng
                     Pin:
                     • Pin sạc
                     Bóng:
                     • LEDtrắng
                     Đ.Điểm:
                     • chiếu sáng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 165.000 đ đ Giá cũ: 165.000 đ đ

                     Toshiba KFL-403C; Đèn pin bóng LED trắng Toshiba KFL-403C chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                     MSP: KFL-403C
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     HSX:
                     • Toshiba
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 03 tháng
                     Pin:
                     • AAA
                     Bóng:
                     • LEDtrắng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

                     Toshiba KFL-403C; Đèn pin bóng LED trắng Toshiba KFL-403C chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                     MSP: KFL-403C
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     HSX:
                     • Toshiba
                     Xuất xứ:
                     • LiênDoanh
                     Bảohành:
                     • 03 tháng
                     Pin:
                     • AAA
                     Bóng:
                     • LEDtrắng
                     starstarstarstarstar
                     Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

                     Police GH-011, Đèn pin siêu sáng Police GH-011 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                     MSP: GH-011
                     T.Trạng:
                     • Còn hàng
                     HSX:
                     • Police
                     Xuất xứ:
                      Pin:
                      • AAA
                      Bóng:
                      • LEDtrắng
                      Mã sản phẩm: POLICE GH-011
                      XUẤT XỨ : THÁI LAN
                      BẢO HÀNH : TEST TẠI CHỔ 
                      Giá bán /cây (KHÔNG BAO GỒM PIN) :
                      - Mua 1,2,3 cây = 59.000 đồng/ cây 
                      - Mua 4,5,6,7 cây = 54.000 đồng/ cây 
                      - Mua 8,9 cây  = 52.000 đồng/ cây 
                      - Mua 10-30cây = 49.000 đồng/ cây 
                      - Mua 31-50cây = 48.000 đồng/ cây
                      - Mua 51-70cây = 47.000 đồng/ cây 
                      - Mua 71-500cây = 46.000 đồng/ cây 
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

                      Đèn pin siêu sáng Wasing WFL-H22 bóng CREELED với 2000 Lumens (20W)

                      MSP: WFL-H22
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      HSX:
                      • WASING
                      Xuất xứ:
                      • P.R.C
                      Bảohành:
                      • 1 năm
                      Pin:
                      • 3.7v26650
                      Bóng:
                      • CREELED
                      ChiếuXa:
                      • 1000m
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 845.000 đ đ Giá cũ: 845.000 đ đ

                      Đèn pin siêu sáng Wasing LED Wasing WFL-H13 với 1000 Lumens _Chiếu xa 1000m

                      MSP: WFL-H13
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      HSX:
                      • WASING
                      Xuất xứ:
                      • P.R.C
                      Bảohành:
                      • 1 năm
                      Pin:
                      • 3.7v26650
                      Bóng:
                      • CREELED
                      ChiếuXa:
                      • 1000m
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

                      Đèn pin siêu sáng Wasing WFL-H12 bóng LED thấu kính phẳng chiếu xa 1000m | hàng có sẳn - Bảo hành 1 năm

                      MSP: WFL-H12
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      HSX:
                      • WASING
                      Xuất xứ:
                      • P.R.C
                      Bảohành:
                      • 1 năm
                      Pin:
                      • 3.7v26650
                      Bóng:
                      • CREELED
                      ChiếuXa:
                      • 1000m
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

                      Đèn pin siêu sáng WASING WFL-H11 bóng LED chiếu xa 1000m

                      MSP: WFL-H11
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      HSX:
                      • WASING
                      Xuất xứ:
                      • P.R.C
                      Bảohành:
                      • 1 năm
                      Pin:
                      • 3.7v26650
                      Bóng:
                      • CREELED
                      ChiếuXa:
                      • 1000m
                      starstarstarstarstar
                      Giá: 479.000 đ đ Giá cũ: 479.000 đ đ

                      Đèn pin Pha cầm tay bóng 35W TD-19000L Super Digital Strong Light Lamp chính hãng

                      MSP: TD-19000L
                      T.Trạng:
                      • Còn hàng
                      HSX:
                       Xuất xứ:
                       • China TW
                       Bảohành:
                       • 03 tháng
                       Pin:
                       • Pin sạc
                       • Sạc điện
                       Bóng:
                       • LEDtrắng
                       ChiếuXa:
                       • 1500m
                       starstarstarstarstar
                       Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

                       Đèn pin siêu sáng Ultrafire 109-(XH-P50) với 1000lumens chiếu xa 800m _Made in Thailand

                       MSP: 109-(XH-P50)
                       T.Trạng:
                       • Còn hàng
                       HSX:
                       • Ultrafire
                       Bảohành:
                       • 06 tháng
                       Pin:
                       • Pin sạc
                       Lumens:
                       • 1000Lumens
                       ChiếuXa:
                        CổngUSB:
                         starstarstarstarstar
                         Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

                         Đèn pin siêu sáng Ultrafire T3 (XH-P50) bóng 1000lumens chiếu xa 500m_Made in Thailand

                         MSP: T3 (XH-P50)
                         T.Trạng:
                         • Còn hàng
                         HSX:
                         • Ultrafire
                         Bảohành:
                         • 06 tháng
                         Pin:
                         • Pin sạc
                         Lumens:
                         • 1000Lumens
                         ChiếuXa:
                         • đến500m
                         CổngUSB:
                          starstarstarstarstar
                          Giá: 370.000 đ đ Giá cũ: 370.000 đ đ

                          Đèn pin siêu sáng Police U.S.A-002LHD (1616) bóng CREELED, đèn dài 10cm _Xuất xứ Thái Lan

                          MSP: 002LHD
                          T.Trạng:
                          • Còn hàng
                          Xuất xứ:
                          • Thái Lan
                          Bảohành:
                          • 01 tháng
                          Pin:
                          • Pin sạc
                          CổngUSB:
                           starstarstarstarstar
                           Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

                           Đèn pin siêu sáng Police U.S.A-1416 bóng CREELED, đèn dài 10cm_Xuất xứ Thái Land

                           MSP: 1416
                           T.Trạng:
                           • Còn hàng
                           Bảohành:
                           • 01 tháng
                           Pin:
                           • Pin sạc
                           CổngUSB:
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m

                            MSP: EA41
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • AA
                            Bóng:
                            • XM-L2 U2
                            Lumens:
                            • 1020lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến 335m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng NItecore EC11 bóng 900lumens chiếu xa 190m, XM-L2 U2 CREELED chuẩn FL1

                            MSP: EC11
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • CR123A
                            Bóng:
                            • XM-L2 U2
                            Lumens:
                            • 900lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến 190m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m

                            MSP: EC22
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • 3.7v18650
                            Bóng:
                            • XPLHDV6
                            Lumens:
                            • 1000Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến 185m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m

                            MSP: EC30
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • 3.7v18650
                            Bóng:
                            • XHP35 HD
                            Lumens:
                            • 1800Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến220m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m

                            MSP: HA40
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • AA
                            Bóng:
                            • XM-L2 U2
                            Lumens:
                            • 1000Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến 185m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m

                            MSP: MH20
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • 3.7v18650
                            • CR123A
                            Bóng:
                            • XM-L2 U2
                            Lumens:
                            • 1000Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến220m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m

                            MSP: MT1A
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • AA
                            Bóng:
                            • XP-G2 R5
                            Lumens:
                            • 180Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến115m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m

                            MSP: MT2A
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • AA
                            Bóng:
                            • XP-G2 R5
                            Lumens:
                            • 345lumens
                            ChiếuXa:
                            • 150m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

                            Đèn pin siêu sáng Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m

                            MSP: MT21C
                            T.Trạng:
                            • Còn hàng
                            HSX:
                            • Nitecore
                            Bảohành:
                            • 5 năm
                            Pin:
                            • 3.7v18650
                            Bóng:
                            • XPLHDV6
                            Lumens:
                            • 1000Lumens
                            ChiếuXa:
                            • đến 185m
                            starstarstarstarstar
                            Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ
                            Lên đầu trang