Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
PHỤ KIỆN ĐÈN PIN - ĐÈN LASER
 • grid
 • list

Ultrafire LFD-14500; Pin sạc 3.7v Ultrafire LFD-14500 1200mAh (Chỉ sử dụng cho đèn pin)

MSP: LFD-14500
HSX:
 • Ultrafire
Pin:
 • AA
Điện thế:
 • 3.7V
Type:
 • Lithium
Xuất xứ:
 • China TW
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: TR-14500
PIN SẠC 3.7V 14500 SỬ DỤNG CHO ĐÈN PIN
Giá bán : 
. Mua 1,2 viên  = 37.000 đồng/ viên
. Mua 3,4,5 viên  = 34.000 đồng/ viên
. Mua 6,7 viên = 32.000 đồng/ viên 
. Mua 8,9viên = 31.000 đồng/ viên
. Mua 10viên-30viên = 30.000 đồng/ viên
. Mua 31-100viên = 29.000 đồng/ viên
. Mua 101-300viên = 28.000 đồng/ viên
. Mua 301-1000viên = 27.000 đồng/ viên
. Mua 1001viên trở lên = 26.000 đồng/ viên
starstarstarstarstar
Giá: 37.000 đ đ Giá cũ: 37.000 đ đ

EVE ER34615, Pin nuôi nguồn PLC EVE ER34615 lithium 3.6v D 19000mAh (34MMX61.5MM)

MSP: E34615
HSX:
 • EVE
Pin:
 • ER34615
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

EVE ER14335; Pin nuôi nguồn EVE ER14335 lithium 3.6v 2/3AA 1650mAh

MSP: ER14335
HSX:
 • EVE
Pin:
 • ER14335
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

EVE ER14505H; Pin nuôi nguồn EVE ER14505H lithium 3.6v AA 2600mAh

MSP: ER14505
HSX:
 • EVE
Pin:
 • ER14505
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

EVE ER26500; Pin nuôi nguồn PLC EVE ER26500 lithium 3.6v C 8500mAh (26mmx50mm)

MSP: ER26500
HSX:
 • EVE
Pin:
 • ER26500
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

EVE ER14250; Pin nuôi nguồn EVE ER14250 lithium 3.6v 1/2AA 1200mAh

MSP: ER14250
HSX:
 • EVE
Pin:
 • ER14250
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin Sunmoon ER26500; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER26500 lithium 3.6v C 9500mAh

MSP: ER26500
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER26500
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin Sunmoon ER34615; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER34615 lithium 3.6v D 19000mAh

MSP: ER34615
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER34615
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin Sunmoon ER14250; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER14250 lithium 3.6v 1/2AA 1200mAh

MSP: ER14250
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER14250
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Pin Sunmoon ER14335; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER14335 lihium 3.6v 2/3AA 1650mAh

MSP: ER14335
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER14335
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER14505H; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER14505H lithium 3.6v AA 2600mAh

MSP: ER14505
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER14505
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER17505; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER17505 ER17505 LI/SOCl₂ BOBBIN 3.6v 3600mAh

MSP: ER17505
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER17505
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER18505; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER18505 lithium 3.6v 4000mAh

MSP: ER18505
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER18505
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER14250M; Pin nuôi nguồn Sunmoon ER14250M High Power 1/2AA 3.6v 1200mAh

MSP: ER14250M
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER14250
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER14505M; Pin nuôi nguồn Sunmoon ER14505M LI/SOCl₂ SPIRAL 3.6v AA 1800mAh

MSP: ER14505M
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER14505
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER26500M; Pin nuôi nguồn Sunmoon ER26500M LI/SOCl₂ SPIRAL 3.6v C 6000mAh

MSP: ER26500M
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER26500
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER34615M; Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER34615M lithium 3.6v D 13500mAh

MSP: ER34615M
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • ER34615
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Sunmoon ER17335 (ER17330V) _Pin nuôi nguồn PLC Sunmoon ER17335 lithium 3.6v 2/3A 2100mAh

MSP: ER17335
HSX:
 • Sunmoon
Pin:
 • 2/3A
Điện thế:
 • 3.6v
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Fanso CR26500E; Pin nuôi nguồn Fanso CR26500E lithium 3.0v 5000mAh

MSP: CR26500E
HSX:
 • FANSO
Pin:
 • C
Điện thế:
 • 3v
Type:
 • Lithium
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Fanso CR34615E; Pin nuôi nguồn FANSO CR34615E lithium 3.0v 12000mAh

MSP: CR34615E
HSX:
 • FANSO
Pin:
 • D
Điện thế:
 • 3v
Type:
 • Lithium
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Fanso CR17335E; Pin nuôi nguồn FANSO CR17335SE 2/3A lithium 3.0v 1500mAh

MSP: CR17335E
HSX:
 • FANSO
Pin:
 • CR17335
Điện thế:
 • 3v
Type:
 • Lithium
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Fanso ER17335M; Pin Nuôi nguồn Fanso ER17335M lithium 3.6v 2/3A 1700mAh

MSP: ER17335M
HSX:
 • FANSO
Pin:
 • ER17330V
Điện thế:
 • 3.6v
Type:
 • Lithium
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
T.Trạng:
 • Còn hàng
starstarstarstarstar
Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

FANSO CR17450E; Pin nuôi nguồn FANSO CR17450E lithium 4/5A 3.0v 2200mAh

MSP: CR17450E
HSX:
 • FANSO
Pin:
  Điện thế:
  • 3v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FANSO CR14250; Pin nuôi nguồn PLC FANSO CR14250H lithium 3v 1/2AA 950mAh

  MSP: CR14250
  HSX:
  • Ramway
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FANSO ER18505H; Pin nuôi nguồn FANSO ER18505H lithium 3.6v 4000mAh

  MSP: ER18505H
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER18505
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FANSO ER17505H; Pin nuôi nguồn PLC FANSO ER17505H lithium 3.6v 3600mAh

  MSP: ER17505H
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER17505
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Fanso ER34615H; Pin nuôi nguồn PLC Fanso ER34615H lithium 3.6v D 20000mAh

  MSP: ER34615
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER34615
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Fanso ER26500H; Pin nuôi nguồn PLC Fanso ER26500H lithium 3.6v C 9000mAh

  MSP: ER26500H
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER26500
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  FANSO ER14250H; Pin nuôi nguồn PLC FANSO ER14250H lithium 3.6v 1/2AA 1200mAh

  MSP: ER14250H
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER14250
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Fanso ER14505H; Pin nuôi nguồn PLC Fanso ER14505H lithium 3.6v AA 2700mAh

  MSP: ER14505H
  HSX:
  • FANSO
  Pin:
  • ER14505
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin ER34615 _Pin RAMWAY ER34615; Pin nuôi nguồn RAMWAY ER34615 D 19000mAh 3.6v

  MSP: ER34615
  HSX:
  • Ramway
  Pin:
  • ER34615
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin ER14505 _Pin RAMWAY ER14505; Pin nuôi nguồn RAMWAY ER14505 AA 2700mAh 3.6v

  MSP: ER14505
  HSX:
  • Ramway
  Pin:
  • ER14505
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin ER14250 _Pin RAMWAY ER14250; Pin nuôi nguồn RAMWAY ER14250 3.6v 1/2AA 1200mAh

  MSP: ER14250
  HSX:
  • Ramway
  Pin:
  • ER14250
  Điện thế:
  • 3.6v
  Type:
  • Lithium
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  starstarstarstarstar
  Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Pin 12v _Pin A23; Pin Philips A23 V23GA E23A Alkaline 12v _Pin Remote

  MSP: A23
  HSX:
  • Philips
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 12V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
  GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
  - Mua 1,2,3,4 viên  = 25.000 đồng/1 viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 10 vỉ trở lên  = 75.000 đồng/ vỉ 5 viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

  Pin Remote 12v; Pin 12v; Pin Toshiba A23 (LRV08, 23A,A23S,L1028) Alkaline chính hãng _Vỉ 1viên

  MSP: A23
  HSX:
  • Toshiba
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 12V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA 
  Đóng gói : vỉ 1 viên
  Giá bán :
  - Mua 1,2 vỉ  = 28.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 23.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 10vỉ-20vỉ   = 21.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 21vỉ-70vỉ = 20.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 71vỉ-200vỉ = 19.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 201vỉ-500vỉ = 18.000 đ/ vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 28.000 đ đ Giá cũ: 28.000 đ đ

  Pin 12v _Pin A27 V27GA E27A; Pin Philips A27 V27GA E27A Alkaline 12v _Pin Remote _1viên

  MSP: A27
  HSX:
  • Philips
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 12V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN PHILIPS CHÍNH HÃNG. ĐÓNG GÓI VỈ 5 VIÊN
  GIÁ BÁN/ 1VIÊN :
  - Mua 1,2,3,4 viên  = 25.000 đồng/1 viên
  GIÁ BÁN/ VỈ 5VIÊN:
  - Mua 1,2 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 5viên
  - Mua 3,4,5,6 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ vỉ 5 viên
  - Mua 10 vỉ trở lên  = 75.000 đồng/ vỉ 5 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

  Pin Remote 12v; Pin 12v; Pin Toshiba A27 (27A,A27S,27AE, DL27, LR27) Alkaline chính hãng _Vỉ 1viên

  MSP: A27
  HSX:
  • Toshiba
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 12V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA 
  Đóng gói : vỉ 1 viên
  Giá bán :
  - Mua 1,2 vỉ  = 28.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 26.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 24.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 10vỉ-20vỉ   = 22.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 21vỉ-70vỉ = 21.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 71vỉ-200vỉ = 20.000 đ/ vỉ 1viên
  - Mua 201vỉ-500vỉ = 19.000 đ/ vỉ 1viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 28.000 đ đ Giá cũ: 28.000 đ đ

  Pin 12V _Pin A27 _Pin Panasonic A27; Pin 12v Alkaline Panasonic A23 Pin Remote _Vỉ 1viên

  MSP: A27
  HSX:
  • Panasonic
  Pin:
  • không sạc
  Điện thế:
  • 12V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  PIN 12V ALKALINE A27 CHÍNH HÃNG PANASONIC . 
  Đóng gói : vỉ 1 viên
  Giá bán :
  - Mua 1,2 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 3,4,5 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 6,7,8 vỉ  = 23.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 9,10 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 1 viên
  - Mua 11 vỉ - 30 vỉ = 21.000 đồng/ Vỉ 1 viên
  - Mua 31-100vỉ = 20.000 đồng/ Vỉ 1 viên 
  - Mua 100-5000vỉ = 19.000 đồng/ Vỉ 1 viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 28.000 đ đ Giá cũ: 28.000 đ đ

  Pin Maxell 6F22(AB) ; Pin 9v vuông Maxell 6F22(AB) Super Power ACE chính hãng

  MSP: 6F22(AB)
  HSX:
  • Maxell
  Pin:
  • 9v
  Điện thế:
  • 9V
  Type:
  • Carbon
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: MAXELL 6F22(AB)

  PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG MAXELL 

  Giá bán LẺ/1 viên :

  - Mua 1,2,3,4,5 viên  = 14.000 đồng/ viên
  - Mua 6,7,8 viên  = 13.000 đồng/ viên 
  Giá bán/ hộp 10 VIÊN : 
  - MUa 1,2,3 hộp  = 115.000 đ/hộp 10viên
  - Mua 4,5,6 hộp  = 109.000 đ/hộp 10viên
  - Mua 7,8,9 hộp  = 104.000 đ/hộp 10viên
  - Mua 10hộp-50hộp =   99.000 đ/hộp 10viên
  - Mua 51hộp-200hộp =   98.000 đ/hộp 10viên
  - Mua 201hộp-500hộp =   96.000 đ/hộp 10viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 14.000 đ đ Giá cũ: 14.000 đ đ

  Pin Philips 6LR61P1B/97; Pin 9v Alkaline Philips 6LR61P1B/97 chính hãng _ Vỉ 1viên

  MSP: 6LR61P1B/97
  HSX:
  • Philips
  Pin:
  • 9v
  Điện thế:
  • 9V
  Type:
  • Alkaline
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng

  PIN ALKALINE VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG PHILIPS 

  Giá bán :

  - Mua 1,2,3 vỉ  = 38.000 đồng/vỉ 1 viên

  - Mua 4,5,6 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên

  - Mua 7,8,9 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 1 viên

  - Mua 10 vỉ - 100vỉ = 32.000 đồng/ Vỉ 1viên

  - Mua 100 vỉ-1000 vỉ  = 31.000 đồng/ Vỉ 1viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

  Fujitsu 6LF22, MN1604B; Pin 9v Alkaline Fujitsu 6LF22, MN1604B chính hãng _ Made in Indonesia

  MSP: FUJITSU 6LF22
  HSX:
  • Fujitsu
  Pin:
  • 9v
  Điện thế:
  • 1.5V
  Xuất xứ:
  • NHẬT
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  Mã sản phẩm: 6LF22, MN1604B

  PIN CHÍNH HÃNG FUJITSU (NHẬT) 

  Đóng gói : Vỉ 1 viên . XUẤT XỨ : INDONESIA 

  Giá bán :

  - Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 1 viên

  - Mua 3,4,5 vỉ  = 36.000 đồng/ Vỉ 1viên 

  - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 34.000 đồng/ vỉ 1 viên

  - Mua 10 vỉ trở lên  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên

  starstarstarstarstar
  Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

  Pin Toshiba R20KG,SUM-1; Pin đại D 1.5v Toshiba R20KG,SUM-1 Heavy Duty _vỉ 2viên

  MSP: R20KG,SUM-1
  HSX:
  • Toshiba
  Pin:
  • D
  Điện thế:
  • 1.5V
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  T.Trạng:
  • Còn hàng

  PIN CHÍNH HÃNG TOSHIBA 

  Đóng gói : Vỉ 2 viên và 1HỘP 20viên

  GIÁ BÁN LẺ/VỈ 2VIÊN:  

  - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ cặp 2 viên
  - Mua 4,5,6 cặp = 24.000 đồng/ cặp 2 viên
  - Mua 7,8,9 vỉ  = 23.000 đồng/ cặp 2 viên

  Giá bán / hộp 20viên:
  - Mua 1,2 hộp  = 209.000/ hộp 20 viên
  - Mua 3,4 hộp  = 204.000/ hộp 20 viên
  - Mua 5,6 hộp  = 209.000/ hộp 20 viên
  - Mua 7,8,9 hộp = 204.000/ hộp 20 viên
  - Mua 10hộp-50hộp  = 199.000/ hộp 20 viên 
  - Mua 51hộp-200hộp = 195.000/ hộp 20 viên
  - Mua 201hộp-500hộp = 191.000/ hộp 20 viên
  - Mua 501hộp-1000hộp= 189.000/ hộp 20viên
  starstarstarstarstar
  Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

  GP Supercell 13S R20P _Pin đại D 1.5v GP Supercell 13S R20P Super Heavy Duty _Vỉ 2viên

  MSP: GP13S, R20P
  HSX:
   Pin:
   • D
   Điện thế:
   • 1.5V
   Xuất xứ:
   • China TW
   T.Trạng:
   • Còn hàng

   PIN GP SUPERCELL ĐẠI D 1.5V CHÍNH HÃNG

   Giá bán/ vỉ 2 viên :
   - Mua 1,2,3 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 4,5,6 vỉ  = 18.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 7,8,9 vỉ  = 16.000 đồng/ vỉ 2viên
   - Mua 10 vỉ trở lên = 15.000 đồng/ vỉ 2viên
   starstarstarstarstar
   Giá: 20.000 đ đ Giá cũ: 20.000 đ đ

   Pin Panasonic LR20.D XWA; Pin đại D 1.5v Alkaline Panasonic LR20.D XWA Made in Belgium

   MSP: LR20.D XWA
   HSX:
   • Panasonic
   Pin:
   • D
   Điện thế:
   • 1.5V
   Xuất xứ:
   • Châu Âu
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   starstarstarstarstar
   Giá: 169.000 đ đ Giá cũ: 169.000 đ đ

   Fujitsu R20N, MN2100SP2; Pin đại D 1.5v Heavy Duty Fujitsu R20N, MN2100SP2 _Made in Indonesia

   MSP: MN2100SP2
   HSX:
    Pin:
    • D
    Điện thế:
    • 1.5V
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    T.Trạng:
    • Còn hàng

    PIN CHÍNH HÃNG FDK FUJITSU

    XUẤ XỨ INDONESIA

    Đóng gói : vỉ 2 viên

    *Giá bán theo vỉ :
    - Mua 1,2,3,4 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 2 viên
    - Mua 5,6,7,8,9 vỉ  = 23.000 đồng/ vỉ 2 viên
    - Mua 9,10,11 vỉ = 22.000 đồng/ Vỉ 2viên

    *Giá bán theo hộp : 
    - Mua 1,2,3 hộp  = 232.000 đồng/ hộp 24 viên
    - Mua 4,5,6 hộp = 227.000 đồng/ hộp 24 viên
    - Mua 7,8,9 hộp  = 222.000 đồng/ hộp 24 viên
    - Mua 10 hộp -30hộp  = 217.000 đồng/ hộp 24 viên 
    - Mua 31 hộp - 50hộp = 215.000 đồng/ hộp 24viên
    - Mua 51hộp - 100hộp = 213.000 đồng/ Hộp 24viên
    - Mua 101hộp -300hộp = 212.000 đồng/ Hộp 24viên
    - Mua 301hộp-500hộp = 211.000 đồng/ hộp 24viên
    - Mua 501hộp-1000hộp= 210.000 đồng/ hộp 24viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

    Pin Eveready 1250-BP2; Pin đại D 1.5v Eveready 1250-BP2 R20P Made in Singapore _ Vỉ 2viên

    MSP: 1250-BP2
    HSX:
    • Eveready
    Pin:
    • D
    Điện thế:
    • 1.5V
    Xuất xứ:
    • Indonesia
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    Đóng gói : Vỉ 2 viên
    XUẤT XỨ : SINGAPORE

    Giá bán :
    - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên
    - Mua 4,5,6 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 2 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 28.000 đồng/ vỉ 2 viên
    - Mua 10 vỉ trở lên  = 25.000 đồng/ vỉ 2 viên
    starstarstarstarstar
    Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

    Pin Rayovac LR20; Pin Alkaline 1.5v D Rayovac LR20 chính hãng _Xuất xứ Mỹ _Giá/ 2viên

    MSP: RAYOVAC LR20
    HSX:
     Pin:
     • D
     Điện thế:
     • 1.5V
     Xuất xứ:
      T.Trạng:
      • Còn hàng

      PIN ALKALINE RAYOVAC CHÍNH HÃNG

      XUẤT XỨ : MỸ (USA)

      ĐÂY LÀ LOẠI PIN HIGHENERGY TUỔI THỌ CAO

      THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TẠI MỸ HIỆN NAY 

      Giá bán :

      - Mua 1,2,3 vỉ = 116.000 đồng/ Vỉ 2 viên

      - Mua 4,5,6,7,8 vỉ = 106.000 đồng/ Vỉ 2 viên

      - Mua 9,10 vỉ trở lên = 96.000 đồng/ Vỉ 2 viên

      starstarstarstarstar
      Giá: 116.000 đ đ Giá cũ: 116.000 đ đ

      Pin Maxell R20P(AR), SUM-1; Pin đại D 1.5v Maxell R20P(AR), SUM-1 Super Power ACE _ Vỉ 2viên

      MSP: R20P(AR)
      HSX:
       Pin:
       • D
       Điện thế:
       • 1.5V
       Xuất xứ:
       • Indonesia
       T.Trạng:
       • Còn hàng

       PIN CHÍNH HÃNG MAXELL (VỎ PIN MÀU ĐỎ NHƯ HÌNH) 

       Đóng gói : Vỉ 2 viên. Hộp 20 viên (10 cặp)

       - Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 2 viên
       - Mua 6,7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 2 viên

       Giá bán theo hộp/ Hộp 20 viên ( 10 cặp) :
       - Mua 1,2,3 hộp  = 195.000 đồng/ hộp 20 viên
       - Mua 4,5,6 hộp  = 189.000 đồng/ hộp 20 viên
       - Mua 7,8,9 hộp  = 185.000 đồng/ Hộp 20 viên
       - Mua 10 - 20 hộp = 182.000 đồng/ Hộp 20 viên 
       - Mua 21 - 50 hộp  = 179.000 đồng/ Hộp 20 viên 
       - Mua 51 - 200 hộp = 177.000 đồng/ Hộp 20 viên
       - Mua 201- 1000 hộp = 175.000 đồng/ Hộp 20 viên
       starstarstarstarstar
       Giá: 22.000 đ đ Giá cũ: 22.000 đ đ

       Pin Camelion R20P/2S UM1; Pin R20P/2S UM1; Pin đại 1.5v Camelion R20P/2S UM1 -Vỉ 2viên

       MSP: R20P/2S UM1
       HSX:
       • Camelion
       Pin:
       • D
       Điện thế:
       • 1.5V
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       T.Trạng:
       • Còn hàng

       PIN CHÍNH HÃNG CAMELION 

       Đóng gói : Vỉ 2 viên

       Giá bán theo vỉ 

       Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 18.000 đồng/ vỉ 2 viên

       Giá bán theo hộp = 12 VIÊN/ 1 HỘP:
       - Mua 1,2,3 hộp  = 95.000 đồng/ hộp 12 viên
       - Mua 4,5,6,7,8 hộp  = 89.000 đồng/ hộp  12 viên
       - Mua 9,10 hộp trở lên  = 84.000 đồng/ hộp 12 viên
       starstarstarstarstar
       Giá: 18.000 đ đ Giá cũ: 18.000 đ đ

       Pin Rayovac LR14; Pin nuôi nguồn Rayovac LR14 MN1400 chính hãng _Xuất xứ Mỹ (USA) _Vỉ 2viên

       MSP: RAYOVAC LR14
       HSX:
        Pin:
        • C
        Điện thế:
        • 1.5V
        Xuất xứ:
         T.Trạng:
         • Còn hàng

         PIN CHÍNH HÃNG RAYOVAC MỸ

         XUẤT XỨ : MỸ (USA)

         Đóng gói : vỉ 2 viên

         *Giá bán theo vỉ :
         - Mua 1,2,3 vỉ  = 89.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 4,5,6 vỉ  = 84.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 7,8,9 vỉ  = 79.000 đồng/ Vỉ 2 viên
         - Mua 10 vỉ trở lên = 74.000 đồng/ Vỉ 2 viên 
          
         starstarstarstarstar
         Giá: 89.000 đ đ Giá cũ: 89.000 đ đ

         Pin Eveready 1235-BP2; Pin trung C 1.5v Eveready 1235-BP2 Heavy Duty Made in Singapore Vỉ 2viên

         MSP: 1235-BP2
         HSX:
         • Eveready
         Pin:
         • C
         Điện thế:
         • 1.5V
         Xuất xứ:
         • Indonesia
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Mã sản phẩm: EVEREADY 1235-BP2
         Đóng gói : Vỉ 2 viên.
         XUẤT XỨ : indonesia 
          
         Giá bán :
         - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 7,8,9 vỉ  = 24.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 10 vỉ trở lên  = 22.000 đồng/ vỉ 2 viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

         Pin Toshiba LR14GCP-BP2; Pin LR14GCP-BP2; Pin trung C 1.5v Alkaline Toshiba LR14GCP-BP2 Vỉ 2viên

         MSP: LR14GCP-BP2
         HSX:
         • Toshiba
         Pin:
         • C
         Điện thế:
         • 1.5V
         Xuất xứ:
         • P.R.C
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Đóng gói :  Vỉ 2 viên và 1 Hộp 12 vỉ 
         Giá bán : 
         - Mua 1,2,3 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - Mua 4,5,6 vỉ  = 66.000 đồng/ Vỉ 2viên 
         - MUa 7,8,9 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 2 viên
         - MUa 10 vỉ trở lên  = 62.000 đồng/ vỉ 2 viên

         starstarstarstarstar
         Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

         Pin trung C 1.5V Alkaline GP14A-2U2 _Pin GP14A-2U2 Super Alkaline _Vỉ 2viên

         MSP: GP14A-2U2
         HSX:
          Pin:
          • C
          Điện thế:
          • 1.5V
          Xuất xứ:
          • China TW
          T.Trạng:
          • Còn hàng

          Đóng gói : Vỉ 2 viên.  XUẤT XỨ : CHÍNH HÃNG CHINA TW


          Giá bán : 

          - Mua 1,2 vỉ  = 48.000 đồng/ vỉ 2 viên

          - Mua 3,4, 5 vỉ  = 44.000 đồng/ vỉ 2 viên

          - Mua 6,7,8 vỉ  = 42.000 đồng/ vỉ 2 viên, 

          - Mua 9, 10 vỉ trở lên  = 39.000 đồng/ vỉ 2 viên. 

          starstarstarstarstar
          Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

          GP SUPER 15AUOQ-U4; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOQ-U4 chính hãng _Vỉ 4 viên

          MSP: 15AUOQ-U4
          HSX:
           Pin:
           • AA
           Điện thế:
           • 1.5V
           Xuất xứ:
           • China TW
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           Mã sản phẩm: GP SUPER 15AUOQ-U4

           PIN GP SUPER ALKALINE CHÍNH HÃNG

           Giá bán/ vỉ 4 viên :
           - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 4viên
           - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 4viên
           - Mua 7,8,9 vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 4viên
           - Mua 10 vỉ trở lên = 30.000 đồng/ vỉ 4viên
           starstarstarstarstar
           Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

           GP SUPER 15AUOP-U2; Pin AA 1.5v Alkaline GP SUPER 15AUOP-U2 chính hãng _Vỉ 2viên

           MSP: 15AUOP-U2
           HSX:
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • China TW
            T.Trạng:
            • Còn hàng

            PIN GP SUPER ALKALINE CHÍNH HÃNG

            Giá bán/ vỉ 2 viên :
            - Mua 1,2,3 vỉ  = 25.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 4,5,6 vỉ  = 22.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 7,8,9 vỉ  = 20.000 đồng/ vỉ 2viên
            - Mua 10 vỉ trở lên = 18.000 đồng/ vỉ 2viên
            starstarstarstarstar
            Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

            Pin Energizer E91 BP6; Pin AA Alkaline 1.5v Energizer E91 BP6 (LR6)-Made in Singapore | Vỉ 6 viên

            MSP: E91 BP6
            HSX:
            • Energizer
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • Singapore
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            PIN CHÍNH HÃNG ENERGIZER. XUẤT XỨ SINGAPORE
            Đóng gói : Vỉ 6viên
            Giá bán : 
            - Mua 1,2,3 vỉ  = 69.000 đồng/ vỉ 6viên
            - Mua 4,5,6 vỉ  = 64.000 đồng/ vỉ 6viên
            - Mua 7,8,9 vỉ  = 62.000 đồng/ vỉ 6viên
            - Mua 10 vỉ - 36 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 6 viên
            - Mua 37 vỉ - 96 vỉ  = 57.000 đồng/ Vỉ 6viên
            - Mua 96 vỉ - 9000 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 6viên 
            starstarstarstarstar
            Giá: 69.000 đ đ Giá cũ: 69.000 đ đ

            Pin Energizer E91 BP12; Pin AA Alkaline 1.5v Energizer E91 BP12 (LR6)_Made in Singapore | Vỉ 12viên

            MSP: E91 BP12
            HSX:
            • Energizer
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • Singapore
            T.Trạng:
            • Còn hàng

            PIN CHÍNH HÃNG . XUẤT XỨ SINGAPORE

            ĐÓNG GÓI : VỈ 12 VIÊN
            Giá bán : 
            - Mua 1,2 vỉ  = 129.000 đồng/ vỉ 12viên
            - Mua 3,4,5vỉ  = 127.000 đồng/ vỉ 12viên
            - Mua 6,7 vỉ  = 125.000 đồng/ Vỉ 12viên
            - Mua 8,9 vỉ  = 123.000 đồng/ vỉ 12viên
            - Mua 10vỉ-30vỉ  = 122.000 đồng/ vỉ 12viên
            - Mua 31vỉ-60vỉ  = 121.000 đồng/ Vỉ 12viên
            - Mua 61vỉ-90vỉ = 120.000 đồng/ Vỉ 12viên
            - Mua 91vỉ-150vỉ = 119.000 đồng/ Vỉ 12viên
            - Mua 151vỉ-300vỉ = 118.000 đồng/ Vỉ 12viên
            - Mua 301vỉ-9000vỉ  = 117.500 đồng/ Vỉ 12viên 

            starstarstarstarstar
            Giá: 129.000 đ đ Giá cũ: 129.000 đ đ

            Energizer EP91-BP2; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Energizer Max Plus EP91-BP2 chính hãng _Vỉ 2 viên

            MSP: EP91-BP2
            HSX:
            • Energizer
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • Singapore
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            PIN ENERGIZER CHÍNH HÃNG. XUẤT XỨ: SINGAPORE 
            Đóng gói : Vỉ 2 viên
            Giá bán :
            - Mua 1,2 vỉ  = 42.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 3,4,5 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 6,7,8 vỉ  = 37.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - MUa 9,10,11vỉ  = 36.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 12vỉ -50vỉ = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên 
            - Mua 51-500vỉ = 34.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 501-1000 vỉ = 33.000 đồng/ vỉ 2viên 

            starstarstarstarstar
            Giá: 42.000 đ đ Giá cũ: 42.000 đ đ

            Fujitsu LR6(2B)FP; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Fujitsu Premium LR6(2B)FP (Made in Indonesia) _Vỉ 2viên

            MSP: LR6(2B)FP
            HSX:
            • Fujitsu
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • Indonesia
            T.Trạng:
            • Còn hàng

            PIN ALKALINE PREMIUM

            Đóng gói : Vỉ 2 viên. XUẤT XỨ : INDONESIA 

            Giá bán :
            - Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - MUa 4,5,6,7 vỉ  = 36.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 8,9,10vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên
            - Mua 11 vỉ đến 30 vỉ = 34.000 đồng/ Vỉ 2viên
            - Mua 31 vỉ đến 100 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 2 viên 
            - Mua 101 vỉ - 300 vỉ = 32.000 đồng/ Vỉ 2viên
            - Mua trên 300 vỉ  = 31.500 đồng/ Vỉ 2viên
            starstarstarstarstar
            Giá: 39.000 đ đ Giá cũ: 39.000 đ đ

            Eveready 1215-BP6; Pin AA 1.5v Eveready 1215-BP6 Heavy Duty _Made in Indonesia | Vỉ 6viên

            MSP: 1215-BP6
            HSX:
            • Eveready
            Pin:
            • AA
            Điện thế:
            • 1.5V
            Xuất xứ:
            • Indonesia
            T.Trạng:
            • Còn hàng

            PIN CHÍNH HÃNG EVEREADY. XUẤT XỨ : INDONESIA 

            Đóng gói : Vỉ 6 viên, Giá bán:

            - Mua 1,2,3 vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 6 viên

            - Mua 4,5,6 vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 6 viên

            - Mua 7,8,9 Vỉ = 24.000 đồng/ Vỉ 6viên 

            - Mua 10 vỉ - 100 vỉ = 23.000 đồng/ Vỉ 6viên

            - Mua trên 100 vỉ - 1000 vỉ  = 22.000 đồng/ Vỉ 6 viên


            starstarstarstarstar
            Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ
            Lên đầu trang