Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin Lead free-RoHS Compliant
 • grid
 • list

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XP-LHI V3
Lumens:
 • 1200Lumens
ChiếuXa:
 • 1000m
starstarstarstarstar
Giá: 2.874.000 đ đ Giá cũ: 2.874.000 đ đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XM-L2 U3
Lumens:
 • 4000Lumens
ChiếuXa:
 • 400m
starstarstarstarstar
Giá: 2.920.000 đ đ Giá cũ: 2.920.000 đ đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • Pin sạc
Bóng:
 • XPLHDV6
Lumens:
 • 9500Lumens
CổngUSB:
  starstarstarstarstar
  Giá: 2.894.000 đ đ Giá cũ: 2.894.000 đ đ

  Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore NU10 với 160Lumens chiếu xa 100m

  MSP: NU10
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Nitecore
  Bảohành:
  • 1 năm
  Power:
  • Pin sạc
  Bóng:
  • CREELED
  Lumens:
  • 160Lumens
  ChiếuXa:
  • đến100m
  Đ.Điểm:
   starstarstarstarstar
   Giá: 495.000 đ đ Giá cũ: 495.000 đ đ

   Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m chính hãng Nitecore

   MSP: EA41
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Nitecore
   Bảohành:
   • 5 năm
   Power:
   • AA
   Bóng:
   • CREELED
   Lumens:
   • 1020lumens
   ChiếuXa:
   • đến 335m
   Đ.Điểm:
    starstarstarstarstar
    Giá: 1.557.000 đ đ Giá cũ: 1.557.000 đ đ

    Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 CREELED với 900lumens chiếu xa 190m

    MSP: EC11
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • CR123A
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 900lumens
    ChiếuXa:
    • đến 190m
    Đ.Điểm:
     starstarstarstarstar
     Giá: 1.195.000 đ đ Giá cũ: 1.195.000 đ đ

     Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m chính hãng Nitecore

     MSP: EC22
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Nitecore
     Bảohành:
     • 5 năm
     Power:
     • 3.7v18650
     • CR123A
     Bóng:
     • CREELED
     Lumens:
     • 1000Lumens
     ChiếuXa:
     • đến 185m
     Đ.Điểm:
      starstarstarstarstar
      Giá: 1.148.000 đ đ Giá cũ: 1.148.000 đ đ

      Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

      MSP: EC30
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Nitecore
      Bảohành:
      • 5 năm
      Power:
      • 3.7v18650
      • CR123A
      Bóng:
      • CREELED
      Lumens:
      • 1800Lumens
      ChiếuXa:
      • đến220m
      Đ.Điểm:
       starstarstarstarstar
       Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

       Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m và 8300cd chính hãng Nitecore

       MSP: HA40
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Nitecore
       Bảohành:
       • 5 năm
       Power:
       • AA
       Bóng:
       • CREELED
       Lumens:
       • 1000Lumens
       ChiếuXa:
       • đến 185m
       Đ.Điểm:
        starstarstarstarstar
        Giá: 1.356.000 đ đ Giá cũ: 1.356.000 đ đ

        Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

        MSP: MH20
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        H.S.Xuất:
        • Nitecore
        Bảohành:
        • 5 năm
        Power:
        • 3.7v18650
        • CR123A
        Bóng:
        • CREELED
        Lumens:
        • 1000Lumens
        ChiếuXa:
        • đến220m
        Đ.Điểm:
         starstarstarstarstar
         Giá: 1.645.000 đ đ Giá cũ: 1.645.000 đ đ

         Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m chính hãng Nitecore

         MSP: MT1A
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Nitecore
         Bảohành:
         • 5 năm
         Power:
         • AA
         Bóng:
         • CREELED
         Lumens:
         • 180Lumens
         ChiếuXa:
         • đến115m
         Đ.Điểm:
          starstarstarstarstar
          Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

          Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m chính hãng Nitecore

          MSP: MT2A
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          H.S.Xuất:
          • Nitecore
          Bảohành:
          • 5 năm
          Power:
          • AA
          Bóng:
          • CREELED
          Lumens:
          • 345lumens
          ChiếuXa:
          • đến 152m
          Đ.Điểm:
           starstarstarstarstar
           Giá: 853.000 đ đ Giá cũ: 853.000 đ đ

           Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m chính hãng Nitecore

           MSP: MT21C
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           H.S.Xuất:
           • Nitecore
           Bảohành:
           • 5 năm
           Power:
           • 3.7v18650
           • CR123A
           Bóng:
           • CREELED
           Lumens:
           • 1000Lumens
           ChiếuXa:
           • đến 185m
           Đ.Điểm:
            starstarstarstarstar
            Giá: 1.330.000 đ đ Giá cũ: 1.330.000 đ đ

            Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 PINK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

            MSP: P05-PINK
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • Nitecore
            Bảohành:
            • 5 năm
            Power:
            • CR123A
            Bóng:
            • CREELED
            Lumens:
            • 460lumens
            ChiếuXa:
            • đến150m
            Đ.Điểm:
             starstarstarstarstar
             Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

             Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 Black bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m chính hãng Nitecore

             MSP: P05-BLACK
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Bảohành:
             • 5 năm
             Power:
             • CR123A
             Bóng:
             • CREELED
             Lumens:
             • 460lumens
             ChiếuXa:
             • đến150m
             Đ.Điểm:
              starstarstarstarstar
              Giá: 1.112.000 đ đ Giá cũ: 1.112.000 đ đ

              Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m chính hãng Nitecore

              MSP: P10GT
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              H.S.Xuất:
              • Nitecore
              Bảohành:
              • 5 năm
              Power:
              • 3.7v18650
              • CR123A
              Bóng:
              • CREELED
              Lumens:
              • 900lumens
              ChiếuXa:
              • đến 286m
              Đ.Điểm:
               starstarstarstarstar
               Giá: 1.290.000 đ đ Giá cũ: 1.290.000 đ đ

               Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m chính hãng Nitecore

               MSP: P12
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 5 năm
               Power:
               • 3.7v18650
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 800Lumens
               ChiếuXa:
               • đến 232m
               Đ.Điểm:
                starstarstarstarstar
                Giá: 1.298.000 đ đ Giá cũ: 1.298.000 đ đ

                Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Compliant Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng Nitecore

                MSP: P20
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • 3.7v18650
                • CR123A
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 800Lumens
                ChiếuXa:
                • đến210m
                Đ.Điểm:
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.385.000 đ đ Giá cũ: 1.385.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC20 bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                 MSP: EC20
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • Pin sạc
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 960Lumens
                 ChiếuXa:
                 • đến220m
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 995.000 đ đ Giá cũ: 995.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC23 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                 MSP: EC23
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • 3.7v18650
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 1800Lumens
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.225.000 đ đ Giá cũ: 1.225.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P15 với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                 MSP: P15
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • Pin sạc
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 430Lumens
                 ChiếuXa:
                 • đến280m
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.395.000 đ đ Giá cũ: 1.395.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P16TAC với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                 MSP: P16TAC
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • 3.7v18650
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 1000Lumens
                 ChiếuXa:
                 • đến300m
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.552.000 đ đ Giá cũ: 1.552.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT40GT với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

                 MSP: MT40GT
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • 3.7v18500
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 960Lumens
                 ChiếuXa:
                 • 600m
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.627.000 đ đ Giá cũ: 1.627.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT42 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

                 MSP: MT42
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Nitecore
                 Bảohành:
                 • 5 năm
                 Power:
                 • 3.7v18650
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 1800Lumens
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.762.000 đ đ Giá cũ: 1.762.000 đ đ

                 Đèn pin Lead Free-RoHS Energizer TUF2AAPE chính hãng nhập khẩu từ USA| Bảo hành 1 năm-CÒN HÀNG

                 MSP: TUF2AAPE
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Energizer
                 Bảohành:
                 • 1 năm
                 Power:
                 • AA
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Lumens:
                 • 300lumens
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 738.000 đ đ Giá cũ: 738.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Lead free/ RoHS Compliant Energizer HCHH41E chính hãng

                 MSP: HCHH41E
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Energizer
                 Bảohành:
                 • 1 năm
                 Power:
                 • AA
                 Bóng:
                 • CREELED
                 ThấuKính:
                 • PHẲNG
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 1.450.000 đ đ Giá cũ: 1.450.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Philips SFL-3175 tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT

                 MSP: SFL3175
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Philips
                 Bảohành:
                 • 06 tháng
                 Power:
                 • AA
                 Bóng:
                 • LEDtrắng
                 Đ.Điểm:
                 • ChốngVaĐập
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 295.000 đ đ Giá cũ: 295.000 đ đ

                 Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant- Đèn pin đội đầu siêu sáng Energizer HDA32 chính hãng

                 MSP: HDA32
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 H.S.Xuất:
                 • Energizer
                 Bảohành:
                 • 1 năm
                 Power:
                 • AA
                 Bóng:
                 • CREELED
                 Type:
                 • Đội đầu
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 350.000 đ đ Giá cũ: 350.000 đ đ

                 Đèn pin siêu sáng Energizer EMHIT21E tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT| HÀNG CÓ SẲN

                 MSP: EMHIT21E
                 H.S.Xuất:
                  Bảohành:
                   Power:
                   • AA
                   Bóng:
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 1.212.000 đ đ Giá cũ: 1.212.000 đ đ

                    Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant Energizer HD5L33AE với 135lumens chiếu xa 70m

                    MSP: HD5L33AE
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Energizer
                    Bảohành:
                    • 1 năm
                    Power:
                    • AAA
                    Bóng:
                    • CREELED
                    Lumens:
                    • 135Lumens
                    ChiếuXa:
                    • đến70m
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 1.120.000 đ đ Giá cũ: 1.120.000 đ đ

                    Đèn pin Lead Free-RoHS Compliant -Đèn pin siêu sáng Energizer EPMHH32E VISION HD chính hãng nhập khẩu từ USA

                    MSP: EPMHH32E
                    T.Trạng:
                    • Còn hàng
                    H.S.Xuất:
                    • Energizer
                    Bảohành:
                    • 1 năm
                    Power:
                    • AA
                    Bóng:
                    • CREELED
                    starstarstarstarstar
                    Giá: 950.000 đ đ Giá cũ: 950.000 đ đ
                    Lên đầu trang