Hỗ trợ trực tuyến
6261 1539 6261 1539
0909 635 809 0909 635 809
0909 635 809
0978 195 749
Đèn pin Lead free-RoHS Compliant
 • grid
 • list

Nitecore TM-9K TAC, Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K TAC với 9800 lumens 19.800cd, cổng sạc USB Type -C

MSP: TM-9K TAC
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • Pin sạc
Bóng:
 • XM-L2 U3
Lumens:
 • 9800 lum
CổngUSB:
ModeChỉnh:
 • 4chế độ
starstarstarstarstar
2.985.000 đ

Nitecore MT22C, Đèn pin siêu sáng Nitecore MT22C với 1000 Lumens bóng CRRE XP-L HD V6 LED chuẩn FL1 Quốc Tế

MSP: MT22C
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XPLHDV6
Lumens:
 • 1000Lumens
starstarstarstarstar
1.112.000 đ

Nitecore MT21A, Đèn pin siêu sáng Nitecore MT21A với 345 Lumens chiếu xa 152-200m

MSP: MT21A
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Bảohành:
 • 2 năm
Power:
 • AA
Bóng:
 • XP-G2 R5
Lumens:
 • 345lumens
ChiếuXa:
 • đến200m
starstarstarstarstar
866.000 đ

Nitecore MH40GTR; Đèn pin siêu sáng Nitecore MH40GTR 1200lumens chiếu xa 1004m

MSP: MH40GTR
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XP-LHI V3
Lumens:
 • 1200Lumens
ChiếuXa:
 • 1000m
starstarstarstarstar
2.874.000 đ

Nitecore TM-06S; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-06S với 4000Lumens

MSP: TM-06S
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • 3.7v18650
Bóng:
 • XM-L2 U3
Lumens:
 • 4000Lumens
ChiếuXa:
 • 400m
starstarstarstarstar
2.920.000 đ

Nitecore TM-9K; Đèn pin siêu sáng Nitecore TM-9K với 9500Lumens

MSP: TM-9K
T.Trạng:
 • Còn hàng
H.S.Xuất:
 • Nitecore
Bảohành:
 • 5 năm
Power:
 • Pin sạc
Bóng:
 • XPLHDV6
Lumens:
 • 9500Lumens
CổngUSB:
  starstarstarstarstar
  2.894.000 đ

  Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EA41 bóng XM-L2 U2 với 1020lumens chiếu xa 335m chính hãng Nitecore

  MSP: EA41
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  H.S.Xuất:
  • Nitecore
  Bảohành:
  • 5 năm
  Power:
  • AA
  Bóng:
  • CREELED
  Lumens:
  • 1020lumens
  ChiếuXa:
  • đến 335m
  Đ.Điểm:
   starstarstarstarstar
   1.557.000 đ

   Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore EC11 bóng XM-L2 U2 CREELED với 900lumens chiếu xa 190m

   MSP: EC11
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   H.S.Xuất:
   • Nitecore
   Bảohành:
   • 5 năm
   Power:
   • CR123A
   Bóng:
   • CREELED
   Lumens:
   • 900lumens
   ChiếuXa:
   • đến 190m
   Đ.Điểm:
    starstarstarstarstar
    1.195.000 đ

    Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC22 bóng XP-L HD V6 SMO với 1000Lumens chiếu xa 185m chính hãng Nitecore

    MSP: EC22
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    H.S.Xuất:
    • Nitecore
    Bảohành:
    • 5 năm
    Power:
    • 3.7v18650
    • CR123A
    Bóng:
    • CREELED
    Lumens:
    • 1000Lumens
    ChiếuXa:
    • đến 185m
    Đ.Điểm:
     starstarstarstarstar
     1.148.000 đ

     Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore EC30 bóng XHP35 HD SMO với 1800lumens chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

     MSP: EC30
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     H.S.Xuất:
     • Nitecore
     Bảohành:
     • 5 năm
     Power:
     • 3.7v18650
     • CR123A
     Bóng:
     • CREELED
     Lumens:
     • 1800Lumens
     ChiếuXa:
     • đến220m
     Đ.Điểm:
      starstarstarstarstar
      1.356.000 đ

      Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore HA40 bóng XML2 U2 với 1000lumens chiếu xa 182m và 8300cd chính hãng Nitecore

      MSP: HA40
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      H.S.Xuất:
      • Nitecore
      Bảohành:
      • 5 năm
      Power:
      • AA
      Bóng:
      • CREELED
      Lumens:
      • 1000Lumens
      ChiếuXa:
      • đến 185m
      Đ.Điểm:
       starstarstarstarstar
       1.356.000 đ

       Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS MH20 bóng XM-L2 U2 với 1000lumens 12500cd chiếu xa 220m chính hãng Nitecore

       MSP: MH20
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       H.S.Xuất:
       • Nitecore
       Bảohành:
       • 5 năm
       Power:
       • 3.7v18650
       • CR123A
       Bóng:
       • CREELED
       Lumens:
       • 1000Lumens
       ChiếuXa:
       • đến220m
       Đ.Điểm:
        starstarstarstarstar
        1.645.000 đ

        Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT1A bóng XP-G2 R5 với 180Lumens chiếu xa 115m chính hãng Nitecore

        MSP: MT1A
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        H.S.Xuất:
        • Nitecore
        Bảohành:
        • 5 năm
        Power:
        • AA
        Bóng:
        • CREELED
        Lumens:
        • 180Lumens
        ChiếuXa:
        • đến115m
        Đ.Điểm:
         starstarstarstarstar
         853.000 đ

         Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS NItecore MT2A bóng XP-G2 R5 với 345lumens chiếu xa 152m chính hãng Nitecore

         MSP: MT2A
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         H.S.Xuất:
         • Nitecore
         Bảohành:
         • 5 năm
         Power:
         • AA
         Bóng:
         • CREELED
         Lumens:
         • 345lumens
         ChiếuXa:
         • đến 152m
         Đ.Điểm:
          starstarstarstarstar
          853.000 đ

          Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore MT21C bóng XP-L HD V6 với 1000lumens chiếu xa 184m chính hãng Nitecore

          MSP: MT21C
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          H.S.Xuất:
          • Nitecore
          Bảohành:
          • 5 năm
          Power:
          • 3.7v18650
          • CR123A
          Bóng:
          • CREELED
          Lumens:
          • 1000Lumens
          ChiếuXa:
          • đến 185m
          Đ.Điểm:
           starstarstarstarstar
           1.330.000 đ

           Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 PINK bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m

           MSP: P05-PINK
           T.Trạng:
           • Còn hàng
           H.S.Xuất:
           • Nitecore
           Bảohành:
           • 5 năm
           Power:
           • CR123A
           Bóng:
           • CREELED
           Lumens:
           • 460lumens
           ChiếuXa:
           • đến150m
           Đ.Điểm:
            starstarstarstarstar
            1.112.000 đ

            Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P05 Black bóng XM-L2 U2 với 460lumens chiếu xa 150m chính hãng Nitecore

            MSP: P05-BLACK
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            H.S.Xuất:
            • Nitecore
            Bảohành:
            • 5 năm
            Power:
            • CR123A
            Bóng:
            • CREELED
            Lumens:
            • 460lumens
            ChiếuXa:
            • đến150m
            Đ.Điểm:
             starstarstarstarstar
             1.112.000 đ

             Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P10GT bóng XP-LHI V3 với 900lumens chiếu xa 286m chính hãng Nitecore

             MSP: P10GT
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             H.S.Xuất:
             • Nitecore
             Bảohành:
             • 5 năm
             Power:
             • 3.7v18650
             • CR123A
             Bóng:
             • CREELED
             Lumens:
             • 900lumens
             ChiếuXa:
             • đến 286m
             Đ.Điểm:
              starstarstarstarstar
              1.290.000 đ

              Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Nitecore P12 bóng XM-L2 U2 với 1000Lumens chiếu xa 232m chính hãng Nitecore

              MSP: P12
              T.Trạng:
              • Còn hàng
              H.S.Xuất:
              • Nitecore
              Bảohành:
              • 5 năm
              Power:
              • 3.7v18650
              Bóng:
              • CREELED
              Lumens:
              • 800Lumens
              ChiếuXa:
              • đến 232m
              Đ.Điểm:
               starstarstarstarstar
               1.298.000 đ

               Đèn pin chuẩn Lead free-RoHS Compliant Nitecore P20 bóng XM-L2 U2 với 800lumens chiếu xa 210m chính hãng Nitecore

               MSP: P20
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               H.S.Xuất:
               • Nitecore
               Bảohành:
               • 5 năm
               Power:
               • 3.7v18650
               • CR123A
               Bóng:
               • CREELED
               Lumens:
               • 800Lumens
               ChiếuXa:
               • đến210m
               Đ.Điểm:
                starstarstarstarstar
                1.385.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC20 bóng CREE XM-L2 T6 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                MSP: EC20
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • Pin sạc
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 960Lumens
                ChiếuXa:
                • đến220m
                starstarstarstarstar
                995.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore EC23 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD E2 chính hãng | Bảo hành 5 năm

                MSP: EC23
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • 3.7v18650
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 1800Lumens
                starstarstarstarstar
                1.225.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P15 với 430Lumens bóng CREE XP-G2 (R5) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                MSP: P15
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • Pin sạc
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 430Lumens
                ChiếuXa:
                • đến280m
                starstarstarstarstar
                1.395.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore P16TAC với 1000 Lumens bóng LED CREE XM-L2 (U3) chính hãng| Bảo hành 5 năm

                MSP: P16TAC
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • 3.7v18650
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 1000Lumens
                ChiếuXa:
                • đến300m
                starstarstarstarstar
                1.552.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT40GT với 960 Lumens bóng Cree XM-L2 (U2)| Bảo hành 5 năm

                MSP: MT40GT
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • 3.7v18500
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 960Lumens
                ChiếuXa:
                • 600m
                starstarstarstarstar
                1.627.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Nitecore MT42 với 1800Lumens bóng CREE XHP35 HD LED| Bảo hành 5 năm

                MSP: MT42
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Nitecore
                Bảohành:
                • 5 năm
                Power:
                • 3.7v18650
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 1800Lumens
                starstarstarstarstar
                1.762.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Energizer TUF2AAPE chính hãng nhập khẩu từ USA| Bảo hành 1 năm-CÒN HÀNG

                MSP: TUF2AAPE
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Energizer
                Bảohành:
                • 1 năm
                Power:
                • AA
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 300lumens
                starstarstarstarstar
                738.000 đ

                Đèn pin siêu sáng Lead free/ RoHS Compliant Energizer HCHH41E chính hãng

                MSP: HCHH41E
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Energizer
                Bảohành:
                • 1 năm
                Power:
                • AA
                Bóng:
                • CREELED
                ThấuKính:
                • PHẲNG
                starstarstarstarstar
                1.450.000 đ

                Đèn pin siêu sáng Philips SFL-3175 tiêu chuẩn LEAD FREE-ROHS COMPLIANT

                MSP: SFL3175
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Philips
                Bảohành:
                • 06 tháng
                Power:
                • AA
                Bóng:
                • LEDtrắng
                Đ.Điểm:
                • ChốngVaĐập
                starstarstarstarstar
                295.000 đ

                Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant- Đèn pin đội đầu siêu sáng Energizer HDA32 chính hãng

                MSP: HDA32
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Energizer
                Bảohành:
                • 1 năm
                Power:
                • AA
                Bóng:
                • CREELED
                Type:
                • Đeo Đầu,Trán
                starstarstarstarstar
                350.000 đ

                Đèn pin chuẩn Lead Free-RoHS Compliant Energizer HD5L33AE với 135lumens chiếu xa 70m

                MSP: HD5L33AE
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Energizer
                Bảohành:
                • 1 năm
                Power:
                • AAA
                Bóng:
                • CREELED
                Lumens:
                • 135Lumens
                ChiếuXa:
                • đến70m
                starstarstarstarstar
                1.120.000 đ

                Đèn pin Lead Free-RoHS Compliant -Đèn pin siêu sáng Energizer EPMHH32E VISION HD chính hãng nhập khẩu từ USA

                MSP: EPMHH32E
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                H.S.Xuất:
                • Energizer
                Bảohành:
                • 1 năm
                Power:
                • AA
                Bóng:
                • CREELED
                starstarstarstarstar
                950.000 đ
                Lên đầu trang